En grendeskole er en liten grunnskole med mindre enn ca. 100 elever i rurale områder i Distrikts-Norge og i utkanten av byer, ofte med aldersblanding og samfunnsaktiv pedagogikk. Slike skoler utgjør 946 (32 %) av Norges 2957 grunnskoler (2012). Siden 1976 er 20-30 grendeskoler blitt lagt ned hvert år. Antallet årlige nedlagte skoler har økt etter 2007. Mange steder er det kamp mot nedlegging av grendeskoler og flere offentlige grendeskoler er blitt reddet. Fra 1998 søkte bygder (f eks Mjøsdalen i Osterøy kommune og Vats i Ål kommune) å få fortsette med privatskoler etter privatskoleloven. Slike private grendeskoler må i dag være religiøse alternativer til den offentlige skole eller benytte en anerkjent alternativ pedagogisk retning (Steiner eller Montessori). I 2007 eksisterer det ca. 30 private grendeskoler. Tallet er voksende. For skoleåret 2011/12 ble det godkjent 19 nye private montessori grendeskoler.

Det er et utdanningspolitisk stridstema om slike skoler med den offentlige skoles læreplan, skal kunne godkjennes.[trenger referanse]

Eksterne lenker rediger