Hitra Frøya Fastlandssamband

Hitra Frøya Fastlandssamband AS (HFF) ble etablert 23. september 1986 for å kreve inn bompenger som en del av finansieringen av fastlandsforbindelsen mellom Hitra-fastlandet, Hitra-Frøya og Hitra-Fjellværøya. De tre vegsambandene var alle opprinnelig bilfergesamband.

Selskapet eies av det offentlige og private. Sør-Trøndelag fylkeskommune er største eier med 23 prosent. Private aksjonærer eier 43 prosent.

Første søknad om forhåndsinnkreving av bompenger ble sendt i 1986, men denne ble ikke akseptert i frykt for at dette skulle binde Stortinget opp til et bestemt vedtak før saken i var realitetsbehandlet.

Stortinget vedtok bompengeproposisjonen for fastlandsforbindelsene den 13. juni 1990. I vedtaket ble forhåndsinnkreving av bompenger på fergestrekningene godkjent, samt etterskuddsinnkreving i perioden 19912012. Bompenger ble innkrevd som et tillegg på fergeprisene fra 1. januar 1991, og ettersom vegprosjektene åpnet ble innkrevingen overført til bomstasjoner.

1. februar 2003 ble bomstasjonene på Ansnes og Dolmøya lagt ned og ut bompengeperioden innkreves det bare bompenger Sandstad bomstasjon på Hitra-siden av Hitratunnelen. Dette fortsatte fram til 20. februar 2010, da også den siste bomstasjonen ble stengt. Etter planene skulle prosjektet være nedbetalt 1. januar 2012.

Årsaken til den forserte nedbetalingen skyldes i hovedsak bedre økonomi i bompengeselskapet grunnet økt trafikk.

HFF finansierer 38 prosent av byggekostnadene på nærmere 900 millioner kroner knyttet til de tre prosjektene. Det øvrige finansieres av staten med 51 prosent, fylkeskommune med 7 prosent og Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner med tilsammen 4 prosent.

Styreleder

rediger

Daglig leder

rediger

Referanser

rediger


Eksterne lenker

rediger