Åpne hovedmenyen

Koordinater: 63°38′37,756″N 8°45′51,635″Ø

Dolmøya på kartet

Dolmøya er ei øy i Hitra kommune med vel 450 innbyggere. På øya ligger flere tettsteder i varierende størrelse, men med Kjerringvåg som det største. Inntil Frøyatunnelen stod ferdig i 2000 gikk det ferge mellom Kjerringvåg og FlatvalFrøya. Dolmøya fikk veiforbindelse til fast-Hitra i 1961 da Vettastraumen bru ble åpnet.

På øya finner en Dolm kirke fra 1920. Kirka er imidlertid gjenoppbygget flere ganger og det eldste kirkestedet er trolig fra senmiddelalderen. Dolm kirke erstattet en eldre og liten stavkirke fra tidlig middelalder, ca. år 1000, på Undås. Dolm kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger (1709, 1772, 1848 og 1920). Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en gang har folk brent inne i kirken. Dolm kirke er omgitt av mange legender. Blant annet har det blitt sagt at det hviler en forbannelse over den, at kirken skal brenne hvert hundrede år. Det fortelles også at det spøker på den gamle kirkegården.

Dolmen by er kanskje Hitras best kjente severdigheter med flere hundre miniatyrhus, havneområde mv. Etter en omflakkende tilværelse fikk byen til slutt en permanent plassering ved Dolmsundet Hotell på fast-Hitra i 2001.