Åpne hovedmenyen
Hardangerbrua
Hardangerbrua (15028061131).png
Hardangerbrua sett fra øst
Type:Hengebro
Sted:Ulvik Ullensvang
Åpnet:2013
Strekning:Riksvei 13.svg
Lengde:1 380
Fri høyde:55 m
Største spenn:1 310
Krysser:Eidfjorden gren av Hardangerfjorden
Trafikk:1 903 (2017)[1]
Geo. koor.:60°28′43″N 6°49′47″ØKoordinater: 60°28′43″N 6°49′47″Ø

Hardangerbrua
60°28′46″N 6°49′53″E

Hardangerbrua er en bro over Eidfjorden mellom Vallaviki i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner. Broen ble offisielt åpnet for ordinær trafikk den 17. august 2013, og erstattet ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes mellom Bruravik i Ulvik kommune og og Brimnes i Eidfjord.

Broen er ca. 1 380 meter lang (med et hovedspenn på 1 310 meter), og er blant verdens 10 lengste hengebroer og den lengste i Norge. Hovedspennet er 30 meter lengre enn Golden Gate Bridge i San Francisco i USA,[2] og også mer enn halvannen gang så langt som det nest lengste hovedspennet i Norge, på Askøybrua. Brotårnene har en høyde på 201,5 meter og er det høyeste byggverket på Norges fastland (når antennemaster unntas). Seilingshøyden er anslått til 55 meter. Det er det lengste brospennet i verden med bare to kjørefelt. Broen har 3,25 m gang- og sykkelveg ved siden av kjørebanen for biltrafikk. Midten av brospennet kan bevege seg mer enn 7 m til hver side, det store utslaget er ikke synlig for sjåfører ute på broen fordi kjørebanen midt på spennet er 10 m høyere enn ved brokarene. Før Hardangerbrua var Askøybrua Norges lengste hengebro med 850 m hovedspenn.[3]

Broen ble bygget av 22 400 m3 betong og 15 000 tonn stål, av dette utgjør stålkablene 7500 tonn. Det ble sprengt ut 350 000 m3 fjell, dette ga overskuddsmasse som ble lagt i deponi.[3]

På nordsiden av fjorden går en ny arm av Vallaviktunnelen frem til broen. Den har en munning som er 23 meter høy, en av de største tunnelportalen som er laget.[4] På sørsiden går veien inn i Butunnelen.

I løpet av 2013 passerte 190 000 kjøretøy broen, noe som tilsvarer 75 % mer enn trafikken med fergen og årsdøgntrafikk på 1 400 kjøretøy.[5] Brua er en del av den raskeste veiruta mellom Bergen og Oslo (ved akseptabelt vær).

HistorikkRediger

Et forslag om å bygge Hardangerbrua ble i 1996 nedstemt av Stortinget med 96 mot 71 stemmer.[2] I årene etter denne avstemningen endret flere partier, blant annet Ap, Sp og Venstre,[2] standpunkt i saken, og broen ble vedtatt 28. februar 2006 med 79 mot 24 stemmer. Det var enstemmig flertall for broen i Stortinget, men Fremskrittspartiet stemte imot det vedtatte broforslaget. Frp hadde et eget forslag om full statlig finansiering, men dette forslaget fikk kun Fremskrittspartiets egne stemmer.

ØkonomiRediger

 
Hardangerbrua under bygging (juli 2010).

Totalt har broen kostet i overkant av 1,8 milliarder 2005-kroner (2,3 mrd kroner i 2013), av dette blir 65 % finansiert av bompenger, fylkeskommunale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler [6]. Statens bidrag var på 175 millioner kroner.[7]

BompengerRediger

Det er bompengeselskapet Hardangerbrua AS som står for innkrevingen av bompenger, og det er anslått at innkrevingsperioden vil være 15 år, regnet fra åpningen. Bompenger for trafikk begge veier blir innkrevet fra en automatisk AutoPASS-bomstasjon ved brofestet på sydsiden av fjorden, ved Bu. Det er søkt om følgende takster[8]

Tidsperiode 2013 - 2028
Pris pr. passering Forskuddsbetaling
Ant. passeringer (rabatt)
Kategori Vekt Kontant 15 (30%) 30 (40%) 50 (50%)
Liten bil 0 – 3500 kg 150 kr 105 kr 90 kr 75 kr
Stor bil over 3500 kg 600 kr 420 kr 360 kr 300 kr

Dersom det er avvik mellom forventede og faktiske bompengeinntekter, kan takstene bli justert innen ett år etter åpningen. Erfaring fra tilsvarende bompengeprosjekt tilsier at trafikken og derved inntektene blir større enn forventet, og da har man valgt å beholde takstene og heller redusert innkrevingsperioden.

Et halvt år etter åpningen lå trafikktallene langt under målet på 1 950 passeringer i døgnet - i januar 2014 var tallet 733.[9]

Trafikken har øket etter åpningen av brua. I 2014 var ÅDT 1 614, og i 2015 var trafikken økt til 1 721.[10] Åpningen av strekningen Sokna-Ørgenvika i juni 2014 - som gjorde rv.7 hele 21 km kortere [11] - har bidratt til dette.[trenger referanse] Trafikktall per mars 2016 viser at antall passeringer fortsetter å øke. Første kvartal 2016 hadde Hardangerbrua en ÅDT på 1158 passeringer, noe som utgjør 98% av estimatet til Statens vegvesen. Mars 2016 alene hadde en trafikkøkning på ca 24% i forhold til mars 2015, og ca 6% over estimatet til Statens vegvesen.[12][trenger referanse]

Brua er en del av den raskeste veiruta mellom Bergen og Oslo (ved akseptabelt vær). Den var raskest også i 2012 men er nå 30 minutter raskere (medregnet den nye veien ved Sokna).

ByggingRediger

Broprosjektet ble lagt ut for anbud i juli 2008 med frist i november samme år.

Tirsdag 27. januar 2009 ble kontraktene for Hardangerbrua undertegnet i Vallavik. Danske MT Højgaard fikk kontrakten for stål- og montasjearbeid på Hardangerbrua til 761 millioner kroner. AF Gruppen fikk kontrakten for tilførselsveier på begge sider av fjorden til 310 millioner kroner, mens Veidekke fikk kontrakten for betongarbeidet til brutårnene til 331 millioner kroner. Arbeidet med anlegget startet 26. februar 2009, bygging av tårnene tok til 7. oktober 2009, og spinning av kablene begynte i november 2011.[3] Brua ble åpnet for trafikk 17. august 2013. Det var kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete som stod for den offisielle åpningen. Flere hundre mennesker deltok.[13] Mellom dem var også en delegasjon fra Elektroarbeidernes Fagforening som demonstrerte mot at det hadde foregått sosial dumping ved bygging av broen.[14]

GalleriRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Trafikktall fra Veivesenet - besøkt 2. februar 2017
 2. ^ a b c «Hardangers «Golden Gate» er åpnet». Aftenposten. 17. august 2013. Besøkt 18. august 2013. 
 3. ^ a b c Våre veger nr 7, 2013.
 4. ^ Våre Veger, nr 6 2012, s.20.
 5. ^ Bergensavisen 12. januar 2014.
 6. ^ Stortingsproposisjon nr. 2 (2005-2006) - Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland regjeringen.no
 7. ^ - Norges Golden Gate åpnet - slutt på kø og kaos HegnarOnline publisert 14. august 2013.
 8. ^ Takstvedtak Hardangerbrua
 9. ^ Bilistene styrer unna når vidden er stengt, besøkt 25. febrauar 2014
 10. ^ Veivesenet:årsdøgntrafikk Arkivert 1. august 2017 hos Wayback Machine.
 11. ^ Ferdigmeldingen
 12. ^ trafikktall fra Vegvesenet Arkivert 3. juni 2016 hos Wayback Machine.
 13. ^ - Dette blir en turistattraksjon Bergens Tidende, publisert 17. august 2013, lest 18. august.
 14. ^ Broen er åpnet Bergensavisen, publisert 17. august 2013, lest 18. august.

Eksterne lenkerRediger