Riksvei 150

vei i Akershus og Oslo

Riksvei 150 også kalt Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo. Traseen har to felt i hver retning og er skiltet Ring 3 (ikke med riksvei-skilt). Den kalles også Store ringvei, som var det offisielle navnet på traseen før ringveiene i Oslo-området ble nummerert.

Riksvei 150
Strekning
Lysaker, BærumRyen, Oslo
Riksvei 150
Data
Lengdeca. 15 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2
Miljøfartsgrense
60 km/t
RyenGranfosstunnelen
(1. november
– 19. april)

Traséen fra vest mot øst: Granfosstunnelene – Ullernchausseen –Viggo Hansteens vei –Torgny Segerstedts vei –Kaj Munks vei –Tåsentunnelen – Rolf Wickstrøms vei –Storoveien –Dag Hammarskjølds vei –Hjalmar Brantings veiAdolf Hedins vei.

Det er planlagt utbedringer for strekningen Teisen/Ulven - Ryen i Oslopakke 3.

Kommuner og knutepunkter rediger

  Akershus fylke rediger

Bærum
 
Den søndre av de to Granfosstunnelene (nordlige åpning, på Lilleaker), sett fra nord i mars 2009
Oslo (Lysaker)

Uten navn

 •  
166 Snarøyveien fra Lysaker til Fornebu
 •  
 Lysakerkrysset
ikke pårampe fra nord
 •  
  Drammensveien mot   Filipstad i Oslo
  Drammensveien mot   Sandvika
 •   ⇓Lysaker bru Vest IV (211 m) ⇑Tjernsmyr bru (130 m)
 •  
 Lysakerkrysset
avrampe fra nord - E18 pårampe mot vest
 •   Tjernsmyr bru (rampe i trafikkmaskin, 130 m)
 •  
  Drammensveien mot   Sandvika

  Oslo rediger

 •  
62 Mustadkrysset
 •   Herligheta/Gromheta (⇓50 m, ⇑75 m), i rampe
Oslo (Lilleaker)
 •   Madame Tullins bru (over krysset, 96 m)
 •  
Arm
Uten navn
 •  
Kv Lilleakerveien fra Lilleaker til Øraker skole
Kv Ombergveien til Sollerud
Kv Lilleakerveien til Fv1633 Lysaker bru, og til     avrampe fra øst
Oslo (Ullern/Huseby)

Ullernchausseen

 •  
61 Ullern
kun avrampe mot vest / pårampe fra vest
 •  
Kv150 Ullernchausseen mot 160 Vækerøveien
Kv Silurveien til Ullernåsen
 •  
60 Radiumhospitalet, Ullern
 •  
Kv Bekkefaret til Ullernveien
 •  
Radiumhospitalet
Oslo (Borgen)
 •  
59 Smestadkrysset vest
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
Kv Ullernschausseen til 168   Smestad stasjon
Kv Monolitveien mot Skøyen

Viggo Hansteens vei

 •  
59 Smestadkrysset øst
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Viggo Hansteens vei til 168   Smestad stasjon
Kv Dalsveien mot Gulleråsen
Oslo (Ris)
 •  
58 Slemdal
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Slemdalsveien til   Majorstuen
 •  
Kv Slemdalsveien til Slemdal

Torgny Segerstedts vei

 •  
57 Universitetskrysset
 •  
Universitetets idrettsanlegg
 •  
Kv Klaus Torgårds vei til   Rikshospitalet
Kv Klaus Torgårds vei til Sogn
 •   Gaustad bru (over krysset, 45 m)
Oslo (Tåsen)
 •  
56 Ullevaal Stadion
ingen forbindelse mellom Sognsveien nord og Sognsveien syd
 •  
Kv Sognsveien mot   Blindern, kun avrampe fra vest/ pårampe mot øst
 •  
Kv Sognsveien mot Sognsvann, kun avrampe fra øst/ pårampe mot vest

Kaj Munks vei

 •  
55 Bergkrysset
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
Kv Kaj Munks vei mot Tåsen

Rolf Wickstrøms vei

 •  
54 Maridalsveien
ingen avrampe fra øst
 •  
Kv Maridalsveien mot Bjølsen
 •  
Kv Rolf Wickstrøms vei mot Tåsen
Kv Maridalsveien mot Maridalen
 
Rolf Wickstrøms vei som Ring 3 utgjør grensen mellom Grefsen (venstre) og Nydalen (høyre).
Oslo (Grefsenlia)
 •  
53 Nydalen
 •  
Kv Sandakerveien (→   Nydalen jernbanestasjon) mot Torshov
 •  
Kv Betzy Kjelsbergs vei mot Grefsen

Storoveien

 •  
52 Storokrysset
 •  
Kv Grefsenveien fra   Storo stasjon til Sandaker, og til Kjelsås
 •   Sinsenkrysset bomstasjon takst 29-33,- / 51-91,- (rushtid 35-38,- / 68-108,-), timesregel, hovedtrasé og av/påramper mot/fra Hans Nielsen Hauges gate
 •  
51 Sinsenkrysset
 •   Sinsenkrysset vest bru (over trikketrasé, 21 m)
 •  
Avrampe til Hans Nielsen Hauges gate (→   Grefsen stasjon)
  Trondheimsveien mot   Grua i Lunner
  Trondheimsveien mot   Sinsen
Pårampe fra Hans Nielsen Hauges gate 
Oslo (Hasle)
 •  
Arm til Løren
Dag Hammarskjølds vei
 •  
Kv Sinsenveien fra Løren mot Hasle
Kv Dag Hammarskjølds vei mot   Økern stasjon
Kv Sinsenveien mot Refstad
 •  
  Oslo universitetssykehus, Aker
 •  
50 Økernkrysset
pårampe mot vest inne i tunnelen
 •  
    Lørentunnelen arm fra   Veitvet

Hjalmar Brantings vei

 •  
50 Økernkrysset
 •  
Avrampe fra vest
 •  
  Økerntunnelen mot   Veitvet
 •  
Pårampe mot øst
 •  
Kv Økernveien mot Tøyen
Kv Økernveien mot   Økern stasjon
 •  
Avrampe fra øst
 •  
Kv Økernveien mot Lørenveien
Kv Økernveien mot   Økern stasjon
 
Hjalmar Brantings vei ved Teisen i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten.
Oslo (Ulven)
 •  
37 Ulvensplitten
 •  
  Ulvensplitten mot   Trosterud
 •  
  Hjalmar Brantings vei mot   Operatunnelen, og mot   Vinterbrokrysset i Ås

Rv150 slutter nær Valle Hovin, Ring 3 langs E6 videre til Ryen.
E6 Manglerudprosjektet - E6 Klemetsrud - Ulven i Oslo kommune foreslår å legge E6 i tunnel fra Abildsø til Ulven på utsiden av dagens Ring 3, og dermed at Ring 3 får resterende strekning for seg selv i fremtiden (og blir RV150 i stedet for E6).

Adolf Hedins vei

 •  
36 Teisenkrysset
bare mot/fra Ekebergtunnelen
 •  
  Strømsveien mot     Ekeberg
 •   Teisen bomstasjon takst 29-33,- / 51-91,- (rushtid 35-38,- / 68-108,-), timesregel
 •  
35 Brynsengkrysset
 •  
Kv Tvetenveien fra Teisen mot Helsfyr og mot   Trosterud
 •  
Kv Nils Hansens vei mot Bryn og mot Tvetenveien
 
Adolf Hedins vei ved Manglerud i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulven-krysset.
Oslo (Østensjø)
 •  
34 Brynskrysset
 •  
Kv Østensjøveien fra Bryn mot E6 Helsfyr og mot Bogerud
 •  
33 Manglerudkrysset
 •  
Kv Traktorveien mot Plogveien, Høyenhall
 •  
Kv Beiteveien mot Plogveien, Manglerud
Oslo (Manglerud)
 •  
32 Ryenkrysset
Ring 3 er skiltet til Ryen og deler trasé med E6 fra Ulven
 •  
Kv Enebakkveien til Langerud (3,2 km)
Kv Enebakkveien til Baglerfaret (0,8 km)
  Arm Solfjellshøgda mot     Ekeberg

Eksterne lenker rediger