Sinsenveien (Oslo)

gate i Oslo

Sinsenveien (1–93b, 4–86) er en drøyt 2 km lang vei på Sinsen og Refstad i Oslo. Den starter fra Trondheimsveien like ovafor Carl Berners plass, og går gjennom bolig- og næringsområder til Refstad allé. Veien går i mange svinger og sløyfer. Trondheimsveien fulgte inntil 1868 mye av dette veiløpet, og seinere har Gamle Trondhjemsvei vært brukt som betegnelse på Sinsenveien. Veien tilhører bydel Grünerløkka fram til den krysser Ring 3, deretter bydel Bjerke.

Sinsenveien
Ved trafostasjonen
Foto: Trond Strandsberg (2009)
Basisdata
NavnSinsenveien (193b)
LandNorge
StrøkCarl Berner, Rosenhoff, Sinsen, Refstad
BydelGrünerløkka, Bjerke
KommuneOslo
Kommunenr0301
Navngivning1904
NavnebakgrunnSinsen-gårdene
TilstøtendeTrondheimsveien, Rosenhoffgata, Konghellegata, Olaf Schous vei, Rødstuveien, Fougners vei, Lørenveien, Breisjåveien, Vidsynveien, Dag Hammarskjølds vei (Ring 3), Ribstonveien, Eltonveien,
Refstad allé

Kart
Sinsenveien
59°55′45″N 10°46′47″Ø

Til krysset med Gjøvikbanen

rediger

Sinsenveien går skrått av fra Trondheimsveien ved nr 125. Den første tomta på østsida er bare delvis bebygd – med eldre næringsbygg. Det foreligger framlegg om nybygg her, bl.a med ei høyblokk på 12 etasjer. På vestsida ligger en liten trekant uten bebyggelse, og her er begynnelsen på en gammel lindealle som fortsetter inn på området til det tidligere Sophies Minde på den andre sida av Trondheimsveien.

Idet vi har passert Rosenhoffgata er østsida bebygd med fire nye lamellblokker (nr 5–9, borettslaget Carl Berner Terrasser, ferdig 2006). På vestsida ligger først det tidligere David-Andersens sølvvareverksted (Trondheimsveien 135, arkitekter Bjercke og Eliassen, fra 1930), deretter næringsbyggene Sinsenveien 4 og Trondheimsveien 139. Det siste er for tida (2008) under ombygging til leiligheter under navnet Rosenhoff fabrikker.

Sinsenveien dreier nå nærmere nitti grader og blir en fortsettelse av Konghellegata oppover i høyden. På sørsida er det næringsbygg, på nordsida fire lamellblokker (bygd ca. 1938) i utkanten av Sinsenbyen (den øverste med adresse til Rødstuveien).

Nok en nitti graders vri, og veien passerer så skrått over Gjøvikbanen.

Fra Gjøvikbanen til Ring 3

rediger

Rett på andre sida av jernbanebrua er innkjøringa til det store området som utgjør Fjellhaug utdanningssenter (nr 13–25). Norsk Luthersk Misjonssamband, som driver skolene, har hovedkontor i nr 25.

Veien gjør så en stor sving idet den passerer under Alnabanen. På nordsida ligger tennisanlegget til Sinsen Tennisklubb[1] (nr. 34), voksenopplæringssenteret på den tidligere Sinsen videregående skole (Lørenveien 11) og Sinsen kirke (Lørenveien 13).

Nok en sving og vi får nå villaer og tomannsboliger på vestsida og nyere næringsbygg (noe ombygd til leiligheter som ledd i utbygginga av Lørenbyen) på østsida. Nr 43–47 er hovedkontor for Hakongruppen (bygd 1983–2002, Scala arkitekter).

Ved nr 53 lå den gamle Sinsen gård (evt Sinseneng). Her var det gartneri det meste av 1900-tallet. Etter nr 54 og 55 krysser Sinsenveien over Ring 3.

I bydel Bjerke

rediger

Herfra er det grovt sett slik at Sinsenveien utgjør bakre grense for området til Aker universitetssykehus, mens østsida er villaområdet på Refstad.

Den første delen på vestsida består av ti boligblokker av lamelltypen (nr 56a–74b). Dette var opprinnelig personalboliger, men blei fristilt ved sykehusreformen, da staten overtok det kommunale sykehuset. Nr 70 er den gamle Nordre Sinsen gård. Nr 76 er et freda anlegg fra 1943.

Veien har et løp som nord for sykehuset igjen treffer Trondheimsveien. Det er imidlertid ikke utkjøring her, og i stedet går Sinsenveien i en bue og fortsetter som Refstad allé.

Galleri

rediger

Referanser

rediger

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger