Lamellbebyggelse er grupper av frittliggende parallelle ensartede bygninger med enkel, rektangulær form stilt sammen i rekker.

Det Rivertzke kvartal fra 1912 på Sagene (arkitekt Kristen Tobias Rivertz) er et tidlig eksempel på lamellbegyggelse, forut for sin tid.
Fra utbyggingen av Marienlyst i Oslo i 1936. Lamellbebyggelse på Aker-siden av Kirkeveien (til venstre). Til høyre Jessenløkka i selve byen, med storgårdskvartaler oppført 1919–22.

Dette var en vanlig byggeform på 1930-tallet og er et uttrykk for den tids byplanidealer, men utbygging etter disse prinsippene er også blitt gjort senere, men den strenge, rektangulære formen er da ofte litt brutt. Eksempler på lamellbebyggelse kan blant annet finnes på Marienlyst, Sagene, Sinsen og Etterstad i Oslo.

Eksterne lenker

rediger