Portal:Oslo

  rediger Osloportalen
NO 0301 Oslo.svg
Oslo komm.svg
Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, også skrevet Kristiania fra 1877/1897) er en by, en kommune og et fylke i Norge, samt landets hovedstad og største by. Byen kan dateres til tiden rundt år 1000 og ble hovedstad i 1314. Etter en tredagers brann i 1624 ble byen flyttet noen steinkast vestover og anlagt under navnet Christiania, mens det opprinnelige Oslo beholdt sitt navn som et område utenfor byen. Under byutvidelsen av 1859 ble forstaden Oslo innlemmet i Christiania, og fra 1925 ble Oslo igjen navnet på Norges hovedstad.

Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel
Akershus festning by night.jpg
Akershus slott og festning er en av de mest betydelige festningene i Norgeshistorien. Den ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter, strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble den bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Den over 700 år gamle borgen har overlevd flere beleiringer, men har aldri blitt inntatt med makt av en fiendtlig, utenlandsk hær. Den ble først lagt ned som militært anlegg i 1815, men reetablert i perioden 1820-1850. Den gikk endelig ut av operativ militær drift i perioden 1850-1900 og ble da et militært hovedkvarter, skole og depot- og forlegningsområde. Deler av anlegget ble også benyttet som fengsel og straffarbeidsanstalt fra 1820.

Festningen har navn etter gården Aker som eide neset hvor borgen ble bygget. Navnet er sammensatt av gårdsnavnet (fra norrønt Akr, åker), og hús i betydningen borg eller kastell. Borgen har så gitt navn til lenet, amtet og fylket Akershus. Gården Aker lå midt i Osloherad og ble valgt til kirkested (Gamle Aker kirke) og dermed fikk sognet og senere herredet også navnet Aker.

Området er fortsatt militært og det daglige vaktholdet ivaretas av Hans Majestet Kongens Garde. Forsvarsmuseet, Norges Hjemmefrontmuseum og den nye integrerte ledelsen av Forsvaret har lokaler på Akershus festning. Artikkelarkiv

  rediger Utvalgt bilde
  rediger Visste du at…

... Oslos høyeste punkt er Kjerkeberget, 629 moh?

  rediger Utvalgt biografi
Queen Sonja of Norway.jpg
HM Dronning Sonja er Norges dronning. Hun ble født 4. juli 1937 i Oslo som Sonja Haraldsen. Sonja Haraldsen vokste opp på Vinderen i Oslo.

Sonja Haraldsen møtte kronprins Harald første gang i 1959. Ni år senere ble det klart at hun fikk gifte seg med sin utvalgte. I mars 1968 kom meldingen om at kong Olav hadde gitt sin tillatelse til at kronprinsen fikk gifte seg borgerlig. Forlovelsen ga støtet til en debatt om monarkiets fremtid i Norge. Motstanden mot at kronprinsen giftet seg borgerlig var langt mindre enn mange fryktet. Kronprinsesse Sonja ble fra første stund godtatt av folket som medlem av Kongehuset. Den 29. august 1968 sto bryllupet i Oslo Domkirke. I forbindelse med vielsen ble kronprinsessen også tildelt Storkorset av St. Olavs Orden.

Da kong Olav V døde 17. januar 1991, besteg kronprins Harald tronen som kong Harald V. Kronprinsesse Sonja ble samtidig Norges første dronning på 53 år. Dronning Sonja ledsaget kong Harald da han avla ed til forfatningen i Stortinget 21. januar 1991. For første gang på 69 år var en dronning tilstede i Stortingssalen. Senere har dronningen også vært til stede når kongen har lest Trontalen under Stortingets høytidelige åpning. Etter eget ønske ble kongeparet signet i Nidarosdomen i Trondheim 23. juni 1991. Som dronning har hun bidratt til å omforme og nyorganisere kongehusets funksjoner. Under oppussingen av Slottet i Oslo var dronning Sonja en av de viktigste premissleverandørene. og også ved ivaretakelsen og byggingen av andre kongeboliger i Norge har hun spilt en betydelig rolle. Fra tidlig ungdomstid av har hun vært opptatt av moderne kunst, og som samler og mesén har hun betydd mye for mange kunstnere. Hennes private kunstsamling ble utstilt på Henie-Onstad-Museet i 2001-2002, og ble en publikumsmagnet. Biografiarkiv

  rediger Oslos bydeler

Alna  · Bjerke  · Frogner  · Gamle Oslo  · Grorud  · Grünerløkka  · Nordre Aker  · Nordstrand  · Sagene  · St. Hanshaugen  · Stovner  · Søndre Nordstrand  · Ullern  · Vestre Aker  · Østensjø

  rediger Relaterte portaler
  rediger Kategorier