Hovedbanen

norsk jernbanestrekning

Hovedbanen er Norges eldste jernbanestrekning og går mellom Oslo og Eidsvoll, den er 67,8 km lang og ble åpnet i 1854. I kombinasjon med dampbåttrafikk på Mjøsa revolusjonerte banen samferdselen i dette innlandsområdet. Dens viktigste stasjoner er Bryn, Strømmen, Lillestrøm, Jessheim og Eidsvoll.

Hovedbanen
Kart over Hovedbanen fra 1904
Info
TypeBanestrekning
SystemElektrifisert (1927, 1953)
StatusI bruk
UtgangsstasjonOslo sentralstasjon
EndestasjonEidsvoll stasjon
Antall stasjoner21
Drift
Åpnet1. september 1854
EierBane NOR
Operatør(er)Vy, diverse godstogoperatører
Type trafikklokaltog, godstog
Teknisk
Lengde68 km
Lengde dobbeltspor22 km
Høyeste hastighet130 km/t
Største stigningø 26 ‰ (Oslo S–Bryn)
maks 50 ‰ (km 2,85 ved Etterstad)
Broer60
Tunneler4
Planoverganger3

Kart
Hovedbanen

Hovedbanen ble bygget som privatbane, men overtatt av NSB i 1926.[1]

Historikk

rediger

Hovedbanen ble bygget normalsporet og ble åpnet 1. september 1854 med navnet Norsk Hoved-Jernbane (N.H.J.). Banen hadde også det engelske navnet Norwegian Trunk Railway siden det var betydelige engelske interesser i banen fra oppstarten. Formelt forble Hovedbanen utenfor statsbanesystemet helt til 1926, men den statlige kontrollen med banen var betydelig helt fra starten.

 Det er Livsens Aand i Hjulom som Profeten talar om. Det er Mannatanken, som her paa Skaparvis hever blaasit Liv i Nosi paa Jordklumpen, og gjort Kol og Vatn og Eld og Malm til Tenaren sin; derfor skriker og frøser i Fugleflog denne Tenaren under Svipuslaget av vaar Aand, og me sitja paa vaar Sigervogn stoltare enn dei romerske Sigerherrar... 

Da Hovedbanen ble åpnet, var lengden 67,8 km og største stigning 26 ‰. 1. oktober 1903 fikk banen dobbeltspor mellom Bryn og Lillestrøm. Dette ble forlenget til Oslo på banens femtiårsdag 1. september 1904.[2]

Et eget godsspor (Loenga–Alnabrulinjen) mellom Alnabru og Loenga ble tatt i bruk i mai 1904 (Alnabru-Bryn) og 1. mai 1907 (Bryn-Loenga).[3] Banen ble elektrifisert 1. september 1927 (Oslo-Lillestrøm) og 15. juni 1953 (Lillestrøm-Eidsvoll). Banen ble fjernstyrt i 1965 (Lillestrøm - Eidsvoll) og 1972 (Oslo - Lillestrøm).[2]

Med fjernstyringen begynte nedbemanningen av stasjonene. Dette skjøt ytterlig fart etter at NSB sluttet med egen stykkgodstrafikk i 1973 i forbindelse med opprettelsen av Linjegods AS.

Hovedbanen mistet i 1998/1999 mye av trafikken etter åpningen av Gardermobanen. Gardermobanen ble bygget 140 år etter Hovedbanen og går også mellom Oslo og Eidsvoll, på eget spor fra Etterstad til Eidsvoll. Hovedbanen brukes i dag derfor hovedsakelig kun av lokaltog som stopper på stasjoner og holdeplasser på banen, og av godstog. Strekningen mellom Dal og Eidsvoll har nå bare godstrafikk, med unntak av ett tog i døgnet, tog 1679, som går personførende fra Dal kl 01:30 direkte til Eidsvoll. Ved feil eller vedlikehold i Romeriksporten brukes Hovedbanen mellom Oslo og Lillestrøm for alle tog.

Linjekart

rediger
Tegnforklaring
Vis G Gardermobanen nei
Vis H historikk, nei V veier, nei D driftsanlegg, nei T bruer og tunneler nei
  Dovrebanen
  67,86 Eidsvoll stasjon (1998)
    Gardermobanen
    67,51 km Eidsvoll st. opr. sted (1854–1998) 126 moh.
     DS «Skibladner» fra Lillehammer
    181 Pakkhuset
    181 Eidsvollvegen
    Møllerhaugen (205 m)
    Fv1574 Finstadvegen
    Andelva (35 m)
    Hundsbitet (1932)
    Andelva (35 m)
    64,51 km Dønnum blokkpost
    Fv1586 Bønsbakken
    62,25 km Bøn (1855)
    62,0 km
    Andelva
    Løken tunnel [5](Norges første jernbanetunnel, 162 m)
    Andelva (47 m)
    Andelva (47 m)
    Bønstunnelen (243 m)
    Bønstunnelen (243 m)
    Bønsdalen fabrikker
    61,0 km Bønsparsellen (1854–1944)
    Teglverket (1932–1953)
    59,54 km Varud (1953–2004)
    Heiret (1932–1942)
    Fv1582 Aksel Bråtens veg
    57,20 km Dal (1854) 152,4 moh.
    Bergerlinna (1854–1895)
    Fv1582 Sessvollvegen
    Fv1555 Vardevegen
    Herregården (1937–1942)
    Sand (1932)
    53,44 km Sand (1992)
    179 Hauersetervegen
    sidespor til Syverstad
    49,62 km Hauerseter (1894) 217,4 moh.
    Hauerseter-Gardermobanen til Gardermoen
    174 Jessheimvegen (ca. 40 m)
    46,10 km Nordby (1932)
    44,60 km Jessheim (1854) 203,8 moh.
    178 Algarheimsvegen
      Langeland jernbanebru (160 m)
    Smedstua (1932)
   
   42,22 km Langeland forbindelsesspor fra Gardermobanen
    Dølibanen bru (1997, 300,0 m)
   
    Fv1550 Kjerkevegen
    Dragvoll (1932)
    40,30 km Asper (1932)
    Lystad (1932)
    40,01 km Asper (1984–1993)
    Holum (1932)
    Bogstadbråten Gardermobanen fra Langeland
  
   36,38 km Kløfta (1854) 168,5 moh.
   Fv1542 Ullersmovegen
  
   33,62 km Arteid (1932)
     Arteid bru
  
   32,28 km Lindeberg (1944) 153,0 moh.
   Fv1486 Lindebergveien
   
    171 Haldenvegen
    Nybrøtt (1932)
    29,80 km Frogner (1854) 124,7 moh.
    Børke bru Leira (ca. 60 m)
    Børke (1932)
   
   
  
   26,94 km Leirsund (1997)
   26,94 km Leirsund (1997)
   Engerveien (ca. 30 m)
   Engerveien (ca. 30 m)
   26,66 km Leirsund (1859) 108,4 moh.
   Farseggen (ca. 75 m)
   Farseggen (ca. 75 m)
  
   Fv1535 Rolf Olsens vei
   
   25,18 km Lillestrøm N (1997)
  
    22,76 km industrispor General Motors
    industrispor til Skogvollenga
     Fetveien (ca. 30 m)
   Lundsovergangen (1932)
   Fv1532 Sørumsgata (ca. 30 m)
   120 Jernbanegata (ca. 30 m)
   Kongsvingerbanen
   
   20,95 km Lillestrøm (1854) 109,0 moh.
   Fv1518 Rælingsbrua
   Nitelva (46 m)
   Stalsberg Gardermobanen til Oslo
hovedsignal 1214
hovedsignal 1214
    19,05 km Sagdalen (1938)
    158 Strømsveien (ca. 20 m)
    Flaen bru Sagelva (27 m)
    18,92 km Sagdalen blokkpost
    Strømmen sidebane
    Fv1530 Bråtebrua
    Fv1522 Fjellhamarveien
    17,93 km Strømmen (1854) 147 moh.
    sidespor til Strømmens Værksted
    16,42 km Fjellhamar (1931) Fjellhamarveien 159,5 moh.
    16,17 km Fjellhamar blokkpost
    Losbylinja
    15,50 km Hanaborg (1956)
      Lørenskogveien (ca. 20 m)
    14,15 km Lørenskog (1857) 159,3 moh.
    Akershus
Oslo
      Høybråtenveien bru
    13,09 km Høybråten (1921) 154,6 moh.
    12,10 km Haugenstua blokkpost
    12,09 km Haugenstua (1937)
    sidespor til Sannerud
    industrispor til Grorud 127,0 moh.
    10,50 km Grorud (1854) 127 moh.
   
    Gardermobanen
    67,51 km Gamle Eidsvoll stasjon (1854–1998) 126 moh.
   DS «Skibladner» fra Lillehammer
  181 Pakkhuset
  181 Eidsvollvegen
  Møllerhaugen (205 m)
  Fv1574 Finstadvegen
  Andelva (35 m)
  Hundsbitet (1932)
  Andelva (35 m)
  64,51 km Dønnum blokkpost
  Fv1586 Bønsbakken
  62,25 km Bøn (1855)
    62,0 km
    Andelva
    Løken tunnel [5](Norges første jernbanetunnel, 162 m)
    Andelva (47 m)
  Andelva (47 m)
    Bønstunnelen (243 m)
  Bønstunnelen (243 m)
    Bønsdalen fabrikker
    61,0 km Bønsparsellen (1854–1944)
  Teglverket (1932–1953)
  59,54 km Varud (1953–2004)
  Heiret (1932–1942)
  Fv1582 Aksel Bråtens veg
  57,20 km Dal (1854) 152,4 moh.
  Bergerlinna (1854–1895)
  Fv1582 Sessvollvegen
  Fv1555 Vardevegen
  Herregården (1937–1942)
  Sand (1932)
  53,44 km Sand (1992)
  179 Hauersetervegen
  sidespor til Syverstad
  49,62 km Hauerseter (1894) 217,4 moh.
  Hauerseter-Gardermobanen til Gardermoen
  174 Jessheimvegen (ca. 40 m)
  46,10 km Nordby (1932)
  44,60 km Jessheim (1854) 203,8 moh.
  178 Algarheimsvegen
    Langeland jernbanebru (160 m)
  Smedstua (1932)
  42,22 km Langeland forbindelsesspor fra Gardermobanen
    Dølibanen bru Gardermobanen (1997, 300,0 m)
  Fv1550 Kjerkevegen
  Dragvoll (1932)
  40,30 km Asper (1932)
  Lystad (1932)
  40,01 km Asper (1984–1993)
  Holum (1932)
    Gardermobanen fra Oslo Lufthavn
  36,38 km Kløfta (1854) 168,5 moh.
  Fv1542 Ullersmovegen
    Gardermobanen til Lillestrøm
  33,62 km Arteid (1932)
    Arteid bru
 
  32,28 km Lindeberg (1944) 153,0 moh.
  Fv1486 Lindebergveien
  171 Haldenvegen
  Nybrøtt (1932)
  29,80 km Frogner (1854) 124,7 moh.
  Børke bru Leira (ca. 60 m)
  Børke (1932)
    Gardermobanen
  
   26,94 km Leirsund (1997)
   26,94 km Leirsund (1997)
    Engerveien (ca. 30 m)
    Engerveien (ca. 30 m)
   26,66 km Leirsund (1859) 108,4 moh.
    Farseggen (ca. 75 m)
    Farseggen (ca. 75 m)
  
  Fv1535 Rolf Olsens vei
 
  25,18 km Lillestrøm N til Gardermobanen(1997)
  fra Gardermobanen
  22,76 km industrispor General Motors
  industrispor til Skogvollenga
    Fetveien (ca. 30 m)
  Lundsovergangen (1932)
  Fv1532 Sørumsgata (ca. 30 m)
  120 Jernbanegata (ca. 30 m)
    Kongsvingerbanen
  20,95 km Lillestrøm (1854) 109,0 moh.
  Fv1518 Rælingsbrua
  Nitelva (46 m)
  Stalsberg forbindelse til Gardermobanen
  hovedsignal 1214
  19,05 km Sagdalen (1938)
  158 Strømsveien (ca. 20 m)
  Flaen bru Sagelva (27 m)
  18,92 km Sagdalen blokkpost
  Strømmen sidebane
  Fv1530 Bråtebrua
  Fv1530 Fjellhamarveien
  17,93 km Strømmen (1854) 147 moh.
  sidespor til Strømmens Værksted
  16,42 km Fjellhamar (1931) Fjellhamarveien 159,5 moh.
  16,17 km Fjellhamar blokkpost
  Losbylinja
  15,50 km Hanaborg (1956)
    Lørenskogveien (ca. 20 m)
  14,15 km Lørenskog (1857) 159,3 moh.
  Akershus
Oslo
    Høybråtenveien bru
  13,09 km Høybråten (1921) 154,6 moh.
  12,10 km Haugenstua blokkpost
  12,09 km Haugenstua (1937)
  sidespor til Sannerud
  industrispor til Grorud 127,0 moh.
  10,50 km Grorud (1854) 127 moh.
  
    9,30 km Nyland (1944)
   9,30 km Nyland (1944)
    Statsbanenes verksted, sidespor til Leirdal
    Statsbanenes verksted
    sidespor til Veitvet grustak
    8,72 km Aker
   8,72 km Aker
      Nedre Kalbakkvei (ca. 30 m)
     Nedre Kalbakkvei (ca. 30 m)
    sidespor til Volla
    Alnabruterminalen: Alna godsterminal
    6,87 km Alna (1971)
   6,87 km Alna (1971)
    Alnabruterminalen: Linjegodsterminalen
    6,50 km Alnabru stasjon (1902)
    
Alnabanen til Grefsen
    5,85 km Brobekk
      Ulvensplitten (111 m)
    
     
    Tvetenbrua
   
      Adolf Hedins vei
    3,89 km Bryn (1858) 78,3 moh.
    
     Loenga-Alnabrulinjen
Oslo T-bane
    Etterstad Gardermobanen
     Gjøvikbanen (25,8 m)
    2,28 km Sporveksel 303
    Vålerenga
   Galgeberg   St. Halvards gate
  
   Oslo gate
Grønland Østfoldbanen fra Ski
   Havnebanen (nedlagt og fjernet)
   0,27 km Oslo S (1854)
   Oslotunnelen (1980), Drammenbanen til Asker
   Alnabruterminalen: Linjegodsterminalen
   6,50 km Alnabru stasjon (1902)
   
Alnabanen til Grefsen
   5,85 km Brobekk
     Ulvensplitten (111 m)
   
   
   Tvetenbrua
  
     Adolf Hedins vei
   3,89 km Bryn (1858) 78,3 moh.
  
   Loenga-Alnabrulinjen
    Oslo T-bane
    Gjøvikbanen (25,8 m)
    2,28 km Sporveksel 303, Gardermobanen fra Lillestrøm
  Galgeberg   St. Halvards gate
    Gardermobanen og Gjøvikbanen
  Oslo gate
    Grønland Østfoldbanen fra Ski
  Havnebanen (nedlagt og fjernet)
  0,27 km Oslo S (1854)
  Oslotunnelen (1980), Drammenbanen til Asker

Hovedbanen trafikkeres av følgende toglinjer

rediger


Referanser

rediger
  1. ^ Sverre Steine: «Hageanlegg og beplantninger i NSB gjennom 125 år», NSB-teknikk nr 3/1979 (s. 60)
  2. ^ a b Bjerke, T. & Holom, F. (2004) Banedata 2004. Oslo/Hamar: Norsk Jernbaneklubb / Norsk Jernbanemuseum. s. 52
  3. ^ Bjerke, T. & Holom, F. (2004) Banedata 2004. Oslo/Hamar: Norsk Jernbaneklubb / Norsk Jernbanemuseum. s. 58
  4. ^ Yngvar Nielsen: En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene (utgitt av Gyldendal, Kristiania, 1910)
  5. ^ a b Bane Nors verneplan

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger