Ring 2

vei i Oslo kommune

Ring 2, også kalt Kirkeveiringen, er en veistrekning som går mellom Skøyen og Lodalen i Oslo. Ringen er 9,7 km lang og kommunal. Før forvaltningsrevisjonen av 1. januar 2010 var Ring 2 statlig med riksveisnummer 161.

Ring 2
Strekning
SkøyenLodalen
Ring 2
Data
Lengde9,7 km
Statuskommunal vei
Tilstøtende riksveier

Hele dagens trasé sett fra vest mot øst: Drammensveien - Halvdan Svartes gate - Kirkeveien - Griffenfeldts gate - Marcus Thranes gate - Christian Michelsens gate - Finnmarkgata - Kjølberggata - Åkebergveien - St. Halvards gate - Kværnerveien.

Torsdag 18. juni 2015 vedtok byrådet i Oslo en klimaplan som innebærer strenge restriksjoner for biltrafikk innenfor ring 2. Det vurderes å sperre av hele området innenfor Ring 2 for diesel- og bensindrevne biler.[1]

Ring 2 har midtstilt trikkelinje i begge retninger mellom Frogner plass og Majorstuen. Det foreligger planer om forlengelse av trikkelinja fra Majorstuen til Carl Berners plass. Dette vil kunne medføre at det ikke blir mulig med gjennomgående biltrafikk på hele strekningen.[2]

Historikk rediger

Ring 2 som en sammenhengende bygate ble etablert som følge av Harald Hals' generalplan fra 1929. Planen opererte med to ringveier (bulevarder), og der disse møtte avenyene ut fra bysentrum, skulle det dannes byplasser eller grøntområder.[2]

Ring 2 ble fullført på starten av 1950-tallet, og er den eldste av ringveiene i Oslo.

Tidligere fulgte østre del av Ring 2 strekningen St. Halvards gate – Bispegata frem til E18 ved Bispevika. I dag ender østre del av Ring 2 ved trafikkmaskina i Lodalen. Omleggingen er en konsekvens av arbeidet med å fjerne gjennomfartstrafikken fra Gamlebyen (Oslos middelalderby) og fra Bjørvika.

Knutepunkter rediger

Oppdatert 27. juni 2017[3]
  Oslo

Oslo (Skøyen)
 •  
Kv Hoffsveien fra Skøyen til Smestad
Kv Nedre Skøyen vei 
 •  
Kv Askekroken 
Kv Tyskestrandveien 
 •  
Gangfelt ved Askekroken 
 •  
Kv Gustav Vigelands vei mot Skøyenhaugen (  trikk krysser rundkjøringen )
 •  
Kv Drammensveien (⇓   trikk ) til Solli plass
 •  
Kv Suhms gate til Frøen, og til   Fagerborg kirke i Stensparken
Oslo (Marienlyst / Fagerborg)
 •  
Gangfelt ved Wilhelm Færdens vei 
 •  
Gangfelt ved August Cappelens gate 
 •  
Kv Blindernveien til   Blindern stasjon
Kv Ullevålsveien til   Sankt Olav domkirke, Hammersborg
 •  
Kv ⇑ Ullevålsveien til   Vestre Aker kirke
 
Ring 2 ved Ullevål sykehus
 •  
Kv Fagerheimgata mot   Sinsen
 •  
Kv Økernveien fra Tøyen til     Økern
Kv Hagegata til Tøyenhagen
 •  
Kv Tøyengata til   Munchmuseet og   Botanisk museum
 
I øst har Ring 2 forbindelse til veianlegget (trafikkmaskina) i Lodalen. Herfra kan man ta seg vestover igjen via Lodalsbruene (E6) og Operatunnelen (E18). Om ønskelig kan E18 følges fram til Ring 2s endepunkt i vest, og dermed er ringen sluttet. Lodalsbruene er her fotografert fra sør mot nord.

Referanser rediger

 1. ^ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-miljoe/vil-forby-fossilbiler-i-oslo-og-bergen/a/23474153/
 2. ^ a b Trikk på Ring 2 – Majorstua – Carl Berners Plass. Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartmøte – arbeidsdokument, Oslo kommune – Plan- og bygningsetaten, dokumentnummer 201619105/21, datert 27. september 2017.
 3. ^ Vegvesenets vegkart