Ullevål hageby-linjen

trikkelinje i Oslo

Ullevål hageby-linjen er en strekning på Trikken i Oslo som baserer seg på den opprinnelige hestesporveien som ble opprettet 6. oktober 1875. En av strekningene gikk opprinnelig mellom Vestbanestasjonen og Homansbyen verksted. Etter at linjen ble elektrifisert i 1899 ble den forlenget til Adamstuen den 24. september 1909. Linja ble ved samme høve lagt om fra krysset Pilestredet og Josefines gate til dagens trasé gjennom Thereses gate i hele sin lengde. Strekningen fra dette krysset, gjennom Pilestredet til krysset Pilestredet/Sporveisgata ble lagt ned og erstattet av en forbindelse direkte gjennom Sporveisgata til krysset med Thereses gate for kjøring til og fra Homansby vognhall. Denne strekningen var ikke personførende. I 1925 ble den forlenget til Ullevål hageby og i 1999 til RikshospitaletGaustad, og benevnes idag Gaustadlinjen (Oslotrikken AS definerer hele strekningen Jernbanetorget – Rikshospitalet som dette.[1])

Den trafikkeres i dag av linje 17, RikshospitaletGrefsen, og linje 18, RikshospitaletHoltet. Den betjenes hovedsakelig av SL-95, ettersom Rikshospitalet holdeplass ikke har vendesløyfe. Dersom en trikk av type SL-79 må settes inn ved mangel på materiell, snus trikkene ved John Colletts plass holdeplass, og resten av linjen innstilles.

LinjekartRediger

 
Rikshospitalet
 
Forskningsparken
 
John Colletts plass
 
Opprinnelig trasé Vestbanen-Homansbyen
Tegnforklaring
Vis H historikk
   Rikshospitalet (1999)
   Gaustadalléen
   Gaustadalléen
   vendespor
   Problemveien
Forskningsparken overgang til Sognsvannsbanen
   Problemveien
   Universitetet Blindern
   bybane hit,
trikketrasé videre
   John Colletts plass (1999)
  
  
   John Colletts plass (1925-1999)
  
   trikk hit,
bybane videre
   Ullevålsalléen
     Ullevål sykehus
   Kirkeveien
   Stensgata
   Thulstrups gate
   vendesløyfe
   Adamstuen endestasjon frem til 1925
   Adamstuen endestasjon frem til 1925
bybane hit,
trikketrasé videre
   bybane hit,
trikketrasé videre
   Stensgata
   Sporveisgata
   Fagerborggata
   Homansbyen verksted (1875) hestesporveiens endepunkt
     Bislett
   Briskebylinjen
     Holtegata
   Josefines gate, opprinnelig trasé, nedlagt
   Dalsbergstien
     Homansbyen
  
   Welhavens gate bare mot Stortorvet
   Frydenlund bare fra Stortorvet
  
   Holbergs plass
   Tullinløkka
   Edvard Storms gate, opprinnelig trasé, nedlagt  
   ny trasé Frederiks gate (planlagt)
   Tullinløkka
   Pilestredet, opprinnelig trasé, nedlagt
    
Tinghuset overgang til T-banen
vendesløyfe
Stortinget/Professor Aschehougs plass overgang til T-banen
Stortorvet (1875)
Gamlebylinjen
       Rosenkrantz' gate, opprinnelig trasé, nedlagt
   Grensen
     Stortorvet (1875)
   Karl Johans gate, opprinnelig trasé, nedlagt
  
     Vikalinjen fra Jernbanetorget
   Rådhusplassen
     Vikalinjen til Aker Brygge
   Vestbanestasjonen (1875) hestesporveiens endepunkt

ReferanserRediger