Torshov

strøk i Oslo

Torshov (eldre, uhistorisk skriftform Thorshoug, Torshaug; lokal uttale «Tors'au», IPA: [²tuːʂ(h)æʉ][1][2], prep. ) er et sogn og strøk nord for Grünerløkka med navn etter Torshov gård.

Musikkpaviljong i Torshovparken
Foto: Gisle Hannemyr
Kart fra 1861 som viser Torshov-gårdene og den eldste bebyggelsen langs Sandakerveien og Akerselva.
Kartet fra 1887 viser den eldste bybebyggelsen på Torshov. Områder med loddrett skravur ble innlemmet i byen i 1859, mens områdene øst for Sinsenbekken (vannrett skravur) kom med i 1878.

Torshov har industriområde langs Akerselva og hører sammen med industriutbyggingen av Sagene. Lenger øst fantes tidligere løkker og småhus, en forstadsbebyggelse innlemmet i byen 1878. 270 daa (270 000 ) ble kjøpt av kommunen 1916, boligkomplekser oppført 19171925. Leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet i vest. Boligblokker og høyhus oppført i senere år på tomtene etter småhusbebyggelsen fra 1800-tallet i sør og øst.

Vogts gate fungerer som strøkets hovedgate. Gaten trafikkeres av trikker mellom sentrum og Kjelsås. Langs Vogts gate ligger flere kaffebarer, restauranter og kaféer.

Torshovparken, Torshovdalen, Torshov kirkepark og Haarklous plass er strøkets parker.

Torshov offentlige skole ble oppført 1878. Torshov ble utskilt fra Sagene som egen menighet 1930. Torshov kirke innviet 1958. Torshovstrøket er skildret i Oskar Braatens fortellinger og skuespill.

Navnet Torshov er satt sammen av det norrøne gudenavnet Þórr (Tor) og hov («hedensk gudshus» eller «høgd»). Det er dokumentert som i-sted i 1370 («i þossofuue»), men er i dag -sted. Uhistoriske skrivemåter som Thorshoug og Torshaug kommer av at etterfestet -hov i uttalen har falt sammen med haug.[1][2]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b «Torshov» i [norskstadnamnleksikon.no Norsk stadnamnleksikon]
  2. ^ a b «Torshov» i Stedsnavnarkivet (Eining for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo)[død lenke]

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger