Kvadratmeter

(Omdirigert fra )

Kvadratmeter er en SI-enhet for måling av areal. Symbolet for kvadratmeter er .

Kvadratmeter er en mye brukt enhet. En vanlig bruk er for å angi areal av bygninger, som for eksempel arealberegning av bygninger. Den benyttes også til angivelse av arealet til geografiske områder.

1 m² er lik:

Og motsatt: