Bymuseet (Oslo Museum)

museum i Oslo
(Omdirigert fra «Oslo Bymuseum»)

Bymuseet, tidligere Oslo Bymuseum, er siden 2006 en avdeling ved Oslo Museum. Museet er det kulturhistoriske museet for Oslo by med det tidligere Aker herred. Museet ble stiftet 22. desember 1905 som foreningen «Det gamle Christiania». Initiativtager og leder inntil 1912 var arkitekt Fritz Holland. Museet disponerer lokaler i Frogner Hovedgård i Frognerparken, hvor de første utstillingene ble åpnet i hovedbygningen i 1909. På 1980-tallet ble østfløyen i gårdsanlegget innredet for Bymuseets faste byhistoriske utstillinger. I 2000 sto museets nye administrasjonsbygning ferdig på østsiden av anlegget. Vestfløyen ble i 2003 tatt i bruk som lokale for skiftende utstillinger. Oslo Bymuseum hadde i sitt siste år som selvstendig museum til sammen 90 117 besøkende.

Bymuseet
Frogner Hovedgård
Foto: Hans A. Rosbach
PlasseringOslo
Etablert22. des. 1905
Kart
Bymuseet
59°55′27″N 10°42′11″Ø
Nettstedhttp://www.oslomuseum.no
Åpningen av Bymuseet på Frogner hovedgård i 1909. Reportasjebilde av Øyvind Sørensen i Aftenposten

Bymuseet var inntil utgangen av 2005 fortsatt organisert som en privat forening, men ble i hovedsak finansiert ved offentlige tilskudd fra Oslo kommune og staten. Foreningen ble oppløst ved vedtak i generalforsamlingen på hundreårsdagen 22. desember 2005. Samtidig ble det besluttet å opprette en stiftelse til å forvalte eiendomsretten til samlingene og en venneforening til å ivareta medlemmenes interesser. Fra og med 1. januar 2006 er Bymuseet en del av den nye stiftelsen Oslo Museum, som har overtatt driftsansvaret. Den nye museumsstiftelsen fungerte i begynnelsen under arbeidstittelen «Hovedstadsmuseet», men har fra desember 2006 tatt navnet Oslo Museum. Bymuseet, Interkulturelt museum (IKM) og Teatermuseet gikk sammen om å opprette det nye museet som en konsekvens av den statlige museumsreformen. Inntil videre skulle de tre tidligere enhetene fungere på sine tidligere tilholdssteder.

Bymuseet har satellitt-utstillinger i arbeiderboliger på Tøyen og Sagene. I 2008 åpnet det også utstillingen «Christiania 1624 - 1850» i Gamle rådhus, men denne måtte avvikles i 2010 da museet av økonomiske grunner måtte si opp leieforholdet med Oslo kommune. Museet administrerer arrangementer og byvandringer i Kjenn din by-programmet og utgir tidsskriftet Byminner (startet 1955). Samlingene omfatter alle slags gjenstander med tilknytning til byens historie og innbyggernes liv og virksomhet. Særlig verdifulle er Bymuseets kunstsamling og fotosamling med Oslo-motiver og portretter. Fotosamlingen er en av landets største og dokumenterer byens utvikling fra fotografiets barndom til i dag. I 2010 gikk Oslo Museum sammen med Oslo byarkiv om å opprette nettstedet oslobilder.no med søkbar tilgang til de digitaliserte delene av fotosamlingene ved begge institusjoner.

Eksterne lenker rediger