Teatermuseet

museum i Oslo

Teatermuseet i Oslo er et museum for teaterhistorie og scenekunst, og siden 2006 en avdeling ved Oslo Museum. Museet ble opprettet som en egen stiftelse i 1972, men forløperen Kristiania Teaterhistoriske Forening åpnet allerede i 1939 en teaterhistorisk utstilling i Rådmannsgården, Rådhusgata 19.

Gamle rådhus
Teatermuseet hadde til utgangen av 2010 lokaler i 2. etasje i Gamle rådhus.

Museets forløpereRediger

Initiativtagere til å stifte Kristiania Teaterhistoriske Forening i 1922 var skuespiller, teaterdirektør og billedkunstner Johan Fahlstrøm (1867–1938), skuespiller Sophie Reimers (1853–1932), skuespiller Harald Otto (1865–1928) og instruktør og teaterhistoriker Johan Peter Bull (1883–1960). «Jiborn» Bull ble foreningens første formann og den drivende kraft bak innsamlingen av gjenstander til de teaterhistoriske samlingene. Gjenstandene ble i 1947 overdratt til Norsk Skuespillerforbund. I 1956 ble Teaterhistorisk selskap opprettet som en etterfølger av Teaterhistorisk Forening. Formålet var å støtte museet og fremme teaterhistorisk forskning. Senere ble Teatermuseets venneforening organisert som støttespiller.

Stiftelsen TeatermuseetRediger

Museet ble formelt organisert som en stiftelse i 1972, med et styre sammensatt av representanter for Norsk Skuespillerforbund, Teaterhistorisk Selskap, Universitetet i Oslo (Institutt for Teatervitenskap), Statens Teater(høg)skole, Oslo kommune, De Norske Teatres Forening og Kunstnerforbundet.

Teatermuseet fikk intet permanent tilholdssted i Rådhusgata 19, ettersom Oslo Reisetrafikkforening i 1968 fikk overta huset, mens museet ble lovet nye lokaler i det Gamle rådhus, Nedre Slottsgate 1. Utstillingen ble demontert og lagret i påvente av at de nye lokalene skulle bli satt i stand. Det ble lenge å vente før museet kunne gjenåpnes. I mellomtiden ble museumstanken holdt varm med en utstilling i Oslo kommunes informasjonssenter i 1975, «Teatermuseet i seneste laget».

Intendant ved Oslo Nye Teater og styreformann for Teatermuseet, Arne Christiansen bidro sterkt til gjenåpningen av Teatermuseet i Det Gamle Rådhus i 1981. Leder for Teatermuseet fra 1981 var magister Trine Næss. Forfatter Carl-Fredrik Engelstad overtok som styreformann, og Arne Christiansen ble leder for Teatermuseets venneforening. I 1986 ble Lucie Loven ansatt som daglig leder, og året etter ble Else Martinsen ansatt som fagkonsulent. Museet holdt åpent tre dager i uken, og antall besøkende var ca. 4000 pr. år. Etter Arne Christiansen overtok teaterentusiaster som Gry Waage, Maj Voss, Arne-Carsten Carlsen og Widar Fossum ledervervet i Teatermuseets meget aktive venneforening.

I 1981 kunne teatermuseet endelig ønske publikum velkommen til ny utstilling i Gamle rådhus, og samme år kom det inn under støtteordningen for halvoffentlige museer med tilskudd fra Oslo fylkeskommune. Utstillingen ble montert i den gamle rådhussalen i 2. etasje i fløyen mot Rådhusgata. En foredragssal med scene ble innredet i den tilstøtende «søylesalen», opprinnelig oppført i 1800-årene som frimurerlosje. På loftet fikk museet magasiner.

I 1996 åpnet museet en revy- og ballettutstilling i 3. etasje. Etter en brann 5. mai 1996 måtte Teatermuseet inntil videre stenges. I 1997 fikk museet midlertidig plass til samlingene og mindre utstillinger i Rådhusgata 19, hvor det hadde begynt virksomheten. Det tok bare ett år å få Gamle rådhus istandsatt til gjenåpning av museet i mai 1998, nå med egen inngang fra Christiania torv. Trine Næss gikk av som leder våren 2000. Ragnhild Wang ble den nye og siste leder for det selvstendige Teatermuseet, fra 2000 til utgangen av 2005.

Innlemmelsen i Oslo MuseumRediger

Sammenslåingens konsekvenserRediger

Fra 1. januar 2006 har Teatermuseet som en konsekvens av den statlige museumsreformen vært en avdeling av den nye stiftelsen Oslo Museum, sammen med Oslo Bymuseum og Interkulturelt museum (IKM). Teatermuseet består imidlertid som en eierstiftelse og har sin egen venneforening, men driftsansvaret ligger hos Oslo Museum.

LokalerRediger

I 2008 åpnet Oslo Museum den byhistoriske utstillingen «Christiania 1624-1850» i utstillingssalen i Gamle rådhus, mens en ny teaterhistorisk utstilling ble åpnet på Frogner hovedgård i Bymuseets østfløy. Ved utgangen av 2010 måtte Oslo Museum avvikle sitt leieforhold i Gamle rådhus av økonomiske grunner, og det er uvisst hva eieren, Oslo kommune, vil bruke lokalene til.

Per 2017 vises Teatermuseets faste og temporære utstillinger i lokalene i Frognerveien 67.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Teaterutstilling». Arkivert fra originalen 1. desember 2017. Besøkt 26. november 2017. 

LitteraturRediger

  • Næss, Trine 2011: Teatermuseets stikkord. Christianias/Oslos teaterhistorie presentert av Teatermuseet i Oslo. Teaterhistorisk selskaps skrifter nr. 14, Oslo. ISBN 978-82-91856-04-9

Eksterne lenkerRediger