Oslo bussterminal

hovedbusstasjon i Oslo

Oslo bussterminal ligger i underetasjen av Galleri OsloVaterland/Grønland. Terminalen åpnet i 1987 samtidig som Galleri Oslo sto ferdig. Bussterminalen er hovedterminal for regionbussrutene mellom Oslo og Viken. I tillegg er den terminal for langrutebusser med endeholdeplass Oslo (blant annet for NOR-WAY Bussekspress) inklusive bussruter som krysser den norsk-svenske grense (blant annet FlixBus). Utenfor terminalen, i Schweigaards gate, ligger bussholdeplassen for bybussene i Oslo.

Oslo bussterminal
Galleri Oslo IMG 0178.jpg
Oslo bussterminal interiør etter oppussing.jpg
Land NorgeRediger på Wikidata
KommuneOslo kommune
Historiske fakta
EierViken Kollektivterminaler
Kart
Map
Oslo bussterminal
59°54′43″N 10°45′29″Ø

KapasitetsutfordringRediger

Konseptet med en stor felles bussterminal i sentrum av Oslo, ble opprinnelig planlagt av Stor-Oslo Lokaltrafikk for bussrutene mellom Oslo og Akershus med omegn (såkalte regionbusser). Terminalen ble dimensjonert for 450 daglige avganger.

Kapasitetstaket er for lengst sprengt. I 2010 var det opptil 1100 avganger[1] og rundt 25 000 passasjerer i døgnet. Det ble i 2010 anslått at passasjerantallet ville øke til 35 000 / 40 000 innen 2030 år, om ikke tiltak ble iverksatt.[2]

Regionbussterminaler utenfor bykjernenRediger

Det har i årevis vært drøftet hvordan kapasitetsutfordringene ved Oslo bussterminal skulle løses.[3] Konklusjonen av drøftingene er at regionbussene bør (må) terminere utenfor indre by, for eksempel ved Bryn/Helsfyr i øst, ved Lysaker/Skøyen i vest og ved Sinsen i nord.[4] Både K2012, KUV Oslo-navet 2015 og M2016 går inn for en slik utvikling.

 Bussterminalen i Oslo sentrum utvikles til en terminal for langrutebusser. Rollen som regionbussterminal avvikles etter hvert som banenettet med tilhørende knutepunkter utvikles. 

KUV Oslo-navet 2015, Anbefalt konsept

Ideen følges opp i M2016. Her omtales knutepunktutvikling inklusive terminering av regionbusser på «Bryn, Sinsen, Skøyen, Lysaker, Hauketo, Sandvika, Ski og Lillestrøm (ny gate-terminal), samt ny terminal på Fornebu, Økern, Dyrløkke og Vinterbro (gateterminal)." (M2016 side 81)

LokaliseringRediger

Fagmiljøene diskuterer muligheten for å flytte Oslo bussterminal over sporene på Oslo S. Her er uenigheten større. Hovedinntrykket er at Plan- og bygningsetaten har et sterkt ønske om å flytte terminalen, mens Jernbaneverket er tydelig tilbakeholdende. Ruter AS virker pragmatiske; de har støttet /støtter begge forslagene.

Oslo bussterminal beholdes på Vaterland/Grønland?Rediger

Hovedargumentet for å flytte terminalen var tidligere kapasitetsutfordringen. Dette argumentet er iferd med å forvitre, all den tid dagens bussterminal er stor nok dersom regionbussene treminerer utenfor indre by, eventuelt ved eller utenfor bygrensen.

I KUV Oslo-navet 2015 SOM er utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS, heter det at regionale knutepunkter og terminaler ved Ring 3 i betydelig grad vil «reduserer behovet for terminalkapasitet for buss i Oslo sentrum. Realiseringen av Knutepunkt øst på Bryn er en spesielt viktig forutsetning for dette. Oslo Bussterminal kan da i hovedsak være terminal for langrutebusser og Østlandsekspresser. Arealet på dagens bussterminal er tilstrekkelig for å dekke dette behovet." (se kapittel 13 Anbefaling i KUV Oslo-navet 2015).

Oslo bussterminal flyttes over sporene på Oslo S?Rediger

 Bussterminalen er sprengt kapasitetsmessig. Å flytte terminalen vil løse bussproblematikken for all fremtid, og det vil rydde opp i den håpløse trafikksituasjonen som vi har i dette området 

Sivilarkitekt Kurt Singstad i MAD Arkitekter 2008.

I 2008 gikk KLP Eiendom (som eier Lavblokka vis-à-vis Galleri Oslo) inn for en ny terminal over sporene på Oslo S.[5] Arkitektene KLP Eiendom hadde leid inn så for seg at dagens bussterminal var byttet ut med butikker på gateplan, og at Schweigaard gate kunne bli en lysere gate med trær og mer plass, som en videreutvikling av kommunens intensjoner og planer for oppgradering av strøket. Det ville også ryddet opp i trafikksituasjonen.

Plan- og bygningsetaten har i flere år arbeidet for å realisere en ny bussterminal over sporområdet, dette går blant annet fram av planene for nye Oslo S. Plan og bygningsetaten har dessuten foreslått å rive dagens bussterminal, slik at Schweigaards gate kan utvikles til en ren bygate.

M2016-rapporten utarbeidet av Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen foreslår å lage en regionsbussterminal øst og vest for bykjernen – henholdsvis på Bryn og Lysaker – samt å flytte dagens bussterminal til sporområdet over Oslo S. Rapporten sier: «Det planlegges ny bussterminal tvers over alle sporene på Oslo S som en del av en helhetlig utvikling av Norges største trafikksenter. Kapasiteten ved dagens bussterminal i Schweigaardsgate er i praksis fullt utnyttet. Ny bussterminal ved Oslo S gir oss et mer kompakt og funksjonelt knutepunkt med høyere kapasitet og bedre omstigningsforhold enn dagens terminal ved Vaterland. Bygging av ny bussterminal ved Oslo S bør ses i sammenheng med anleggsarbeidene for Follobaneprosjektet og tilsier oppstart i 2018 med ferdigstilling i løpet av 2021."

Busslinjer og destinasjonerRediger

Fylkeskommunal trafikkRediger

ByruterRediger

Ruter By:

RegionruterRediger

Ruter Region:

LangruterRediger

Brakar Region:

Innlandstrafikk:

Østfold kollektivtrafikk:

Kommersiell trafikkRediger

EkspressbussruterRediger

NOR-WAY Bussekspress:

Vy express:

Vy bus4you:

Unibuss Ekspress:

FlixBus:

FlybussruterRediger

Norgesbuss Ekspress:

Unibuss Ekspress):

ReferanserRediger

  1. ^ Leder (24. februar 2009). «Oppussing av bussterminalen». Aftenposten. Besøkt 4. juli 2010. 
  2. ^ Bjørn Egil Halvorsen (17. februar 2010). «Kan denne løse bussfloken?». Aftenposten. Besøkt 4. juli 2010. 
  3. ^ Osloby.no Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine. - Vurderer å skrote ny bussterminal over Oslo S (11.02.2015) - «- Vi skal vurdere muligheten or en bussterminal lengre utenfor sentrum. Da er det snakk om flere terminaler på steder som Bryn, Helsfyr, Sinsen og Skøyen, sier Grytbakk.»
  4. ^ Braaten, Hege Bjørnsdatter. «Bussterminalen kan bli flyttet ut av sentrum». 
  5. ^ Ingrid Elisabeth Moe (4. juni 2008). «Vil bygge Norges høyeste bygning». Dagens Næringsliv. Besøkt 29. august 2009. 

Eksterne lenkerRediger