Åpne hovedmenyen

Europavei 16 (Norge)

europavei og riksvei i Norge
Europavei 16 (Norge)
Stamvei E16.svg
{{{navn}}}
Lærdalstunnelen
Strekning
Bergen – (arm til Sandvika) – Riksgrensen

Alternativt kart

Europavei 16 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E16 gjennom Norge
Map E16 (Norway).svg
E16 gjennom fylkene
Data
Lengde630 km
- motorvei26 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg Stamvei E39.svg
Riksvei 2.svg Riksvei 4.svg Riksvei 5.svg Riksvei 7.svg Riksvei 13.svg Riksvei 52.svg Riksvei 350.svg Riksvei 555.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Filefjell

Europavei 16 (Norge) (E16) er en norsk riksvei som går mellom Bergen og svenskegrensen, med en arm fra Hønefoss til Sandvika i Bærum vest for Oslo. Veien, som er en del av europavei 16, er en av Norges hovedveier øst-vest, og hele strekningen ligger nord for Oslo (med unntak av armen Hønefoss-Sandvika). Veien inngår i en tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen) og den endte på Lærdalsøyra der det var båt til Bergen.

Veien har siden år 2000 ikke hatt ferjesamband, da traseen ikke lenger krysser noen fjorder, men er kjent for sine lange tunneler: Verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen med en lengde på 24 509 meter, ligger på E16. Det gjør også den over 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen, Norges nest lengste. E16 er den veien i Norge med mest tunneler målt i lengde og bland riksveier målt i andel av veiens samlede lengde[2].

Mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane deler veien trasé med europavei 39.

Lengde og standardRediger

E16 har en samlet lengde i Norge på 630,5 km (pr. august 2015) mellom Bergen og svenskegrensen[3], armer ikke medregnet, fordelt på:

Veiarmer som er del av E16 i tillegg til hovedstrekningen:

 • Hønefoss–Sandvika 46,5 km, fordelt på Buskerud 32,8 km og Akershus 13,7 km
 • arm til Oslo lufthavn, 2,3 km
 • gjennom Voss sentrum: 3,3 km
 • Stalheimskleivi: 1,9 km
 • Strøm–Kongsvinger: 17 km
 • og noen andre, de fleste i Bergen sentrum, til dels med envegskjøring

StandardRediger

  Strekninger med motorveistandard
  Strekninger med motortrafikkvei
 • Elgtangen–Nedre Nes (ca. 6 km)
 • RoaGrua (ca. 4,4 km, delt trasé med riksvei  )
 • Røgler–Lufthavnvegen (ca. 600 m)
 • Kløfta–Nybakk (10,4 km, firefeltsvei)
 • Slomarka–Kongsvinger (16,5 km, firefeltsvei)

TunnelerRediger

 
Carpelans fremstilling av utsikten fra Den bergenske kongeveis høyeste punkt mot Støgonøse der Filefjelltunnelen går, Nystøen og Otrøvatnet nedenfor

E16 har 60 av tunnelene på liste over veitunneler i Norge, i alt 95 km eller vel 15 % av E16s samlede lengde i Norge. Av 1039 km veitunnel på listen er over 9 % på E16. Av disse tunnelene er 51 (med samlet lengde 89 km) i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, over en strekning på omkring 240 km. På strekningen mellom Bergen og fylkesgrensen på Filefjell går 36,5 % av E16 i tunnel, strekningen har omkring 8,5 % av Norges veitunneler målt i lengde. Mellom Gudvangen og Lærdal er det 51,5 km, og av det 43,0 km i tunnel.

Mellom Bergen og Filefjell har E16 (per 2014) 55 tunneler på 270 kilometer slik at 1/3 av vegen, 91 kilometer, går i tunnel. Årlig drift og vedlikehold av disse tunnelen koster rundt 75 millioner kroner.[5]

TrafikkRediger

TrafikkmengdeRediger

Trafikktall for 2005-2012
Sted Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Nygårdstangen (Bergen)[6] 31 000 9 % Gjennom hele trafikkmaskinen passerer 88 000 (E16/E39/Rv555)
Indre Arna 12 000 12 %
Songstadtunnelen 10 000 13 % tall for 2017[7]
Trengereidtunnelen 5 600 17 % tall for 2017, i juli er trafikken 7000[7]
Voss (Skulestadmo) 4500 17 % Trafikken i juli 2017 var på nær 7000[7]
Gudvangatunnelen 1900 23 % Tungtrafikk økt 20 til 26 %, 10 år
Lærdalstunnelen 2000 26 % Tall for 2017, tall for juli 3500
Borgundtunnelen[8] 1900 27 % 3500 i juli
Filefjell[9] 700 20 % Trafikken dobles i juli
Begnadalen[10] 2200 13 % 3500 i juli
Sollihøgda[10] 10 500 12 %
Sandvika[11] 35 000 10 % Ved Franzefoss, Bærum
Gardermoen 26 000 7 % Tidligere Rv 35
Strøm ved Skarnes 9200 12,5 % Tall for daværende Rv 2, tungtrafikk i 2014 økt til 14,5 %[12]
Øyermoen (4 km fra svenskegrensen) 700 11 % tall for 2017[7]

I forbindelse med påskeutfarten har det i ettermiddagstimene (13-15) ved Sollihøgda blitt registrert opp til 1000 til 1100 kjøretøy i timen (en hver 3,3 sekund).[13]

RegularitetRediger

Arna-VossRediger

Fra 2000 til 2017 gikk det 338 skred på strekningen Arna-Voss.[14] I følge NRK har E16 mellom Trengereid (i Bergen kommune) og Voss vært stengt 200 ganger i perioden 2014-2018, i alt 999 timer.[15] Veien ble i 2015 to ganger stengt flere dager i strekk på grunn av ras og rasfare mellom Vaksdal og Trengereid.[16] E16 mellom Bergen og Voss har vært stengt 40 ganger i perioden 2000 til 2015 på grunn av ras.[17] Alternative rute på fylkesvei 7 (senere fylkesvei 49 og fylkesvei 79) gjennom Hardanger har liten kapasitet.[18] I juni 2016 ble veien sperret av et stein- og jordras ved Hyvingstunnelen i Voss kommune,[19] og i tillegg til fylkesvei 7 var omkjøring mulig på gamleveien over Bergsdalen og om Eksingedalen.[20] Veien var i 2017 stengt i to dager etter at steiner løsnet fra taket i Nakkagjelstunnelen.[21] I april 2018 ble veien stengt noen timer etter steinras ved Hjørnevik der et kjøretøy ble truffet.[22]

I august 2019 gikk det jord- og steinras på begge sider av Bolstadtunnelen slik at 16 kjøretøy ble sperret inne i nær 12 timer mens veien var stengt. I alt 19 personer ble innestengt mellom de to rasene inne i tunnelen. Omkjøringsmuligheten på fylkesvei 314 (nå fv5400) gjennom Bergsdalen ble også stengt av ras.[23][24][25]

Vegvesenet satte i 2015-2016 opp nettinggjerder (fanggjerder) i de rasutsatte skråningene for å hindre stein og jord å nå veibanen.[26]

Voss-LærdalRediger

I 2013 var Gudvangatunnelen stengt i seks uker etter brann i en lastebil. I 2015 brant en turistbuss i tunnelen som ble stengt. I mars 2019 brant et vogntog inne i tunnelen som ble stengt. Alternative ruter øst-vest når Gudvangatunnelen er stengt er riksvei 7 over Hardangervidda eller E134 over Haukelifjell.[27][28] Alternativ rute til Sogn er riksvei 13 over Vikafjellet (for personbiler) og E39 for annen trafikk. I 2015 ble det også satt inn ferge mellom Flåm og Gudvangen.[29] I juli 2016 ble veien stengt mellom Gudvangen og Stalheim i 4 dager av et 300 meter bredt steinras i Nærøydalen.[30][31] I september 2016 ble veien stengt et par dager av steinras mellom Stalheimstunnelen og Sivletunnelen. Personbiler ble dirigert om Stalheimskleiva (gamleveien).[32]

FilefjellRediger

E16 over Filefjell er den av fjellovergangen (riksvei 7, riksvei 52, E134) mellom Oslo og Bergen som er minst stengt på grunn av dårlig vær.[33] Avstanden Oslo-Bergen er omtrent 56 km lenger over Filefjell enn over Hardangervidda (riksvei 7).

BakgrunnRediger

 
Stiftsstøtta på Filefjell reist 1797 på Murklopphøgda ved Kongevegen av 1793

Over Filefjell er en gammel ferdselsvei mellom øst og vest, særlig for bøndene i Valdres som hadde sin nærmest havn i Lærdal. Fjellstuen Maristova ble trolig etablert så tidlig som omkring 1300. Bøndene i Lærdal og Borgund hadde ansvar for vedlikehold av «landsveien» gjennom Lærdal og dessuten skyssplikt både i dalen og på fjellet, for denne tunge plikten var de lenge fritatt for militærtjeneste og hadde redusert skatt. I 1793 ble den «Bergenske Hovedvei» lagt over Hadeland, Valdres, Filefjell og til Lærdalsøyri der var båtskyss videre til Gudvangen eller Bergen. Denne «Kongeveien 1793» var den første kjørbare vei mellom øst og vest. Traseen gikk først fra Randsfjorden, gjennom Etnedal og over Tonsåsen (omtrent samme trasé som dagens fylkesvei 33).[34][35] Over selve Filefjell gikk traseen frem til 1843 over Murkløpphøgda (Murklopphaugen) og nådde dermed på sitt høyeste rundt 1250 moh, mens dagens E16 går nede i dalen langs Smedsdalsvatnene. Mellom Kyrkjestølane og Maristova er derfor veien uberørt av senere anleggesarbeid og ligger omtrent som da den ble bygget.[36] I selve Lærdal har det vanskelige partiet mellom Borgund stavkirke og Seltun (Vindhella og Galdane) vært omlagt flere ganger siden 1700-tallet, og flere generasjoner vei ligger der ved siden av hverandre.[34]

Veien Dale-Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund, dagens fylkesvei 7.

Stortinget vedtok i 1992 at stamveien mellom Oslo og Bergen skulle gå over Filefjell. Et viktig argument fra samferdselsminister Kjell Opseth var at denne traseen har best regularitet.[34]

Til 2012 hadde veien endepunkt i Sandvika (Bærum) i kryss med E18. I 2012 ble veier mellom Hønefoss og riksgrensen omskiltet slik at veinummer E16 nå går videre fra Hønefoss via Gardermoen og Kongsvinger til grensen. Strekningen mellom Hønefoss og Sandvika ble da en arm.

NRK holdt i 2018 en uoffisiell kåring av «Norges verste veg». E16 på strekningen Bergen-Voss vant både den folkelige avstemningen og fagjuryens vurdering. Fagjuryen nevnte blant annet at veien har dårlige omkjøringsmuligheter (særlig for tungtrafikk), veien er rasutsatt og at det har vært mange ulykker.[37]

Forlengelse i 2012Rediger

På grunn av ønsker om å forlenge E16 til Gävle i Sverige (via Kongsvinger), gjennom omklassifisering av eksisterende veier, utredet Vegdirektoratet i august 2008 ulike ruteføringer for en forlenging av E16 mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Kongsvinger:

For ruteføringen via Dokka og Gjøvik var det også vurdert et delalternativ med ruteføring vest for Mjøsa, langs rv. 33 og rv. 177 til rv. 2.

Utredningen konkluderte[38]:

«Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen. Ruteføringen gir god betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra Bergen og Vestlandet. Samtidig er ruta kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å kjøre via Sandvika og Oslo. Omskiltingskostnader og økte kostnader til drift og vedlikehold på ruta er beskjedne. Ved en eventuell ruteføring parallelt med E18 og E6 gjennom Oslo vil omskiltingsutfordringene være betydelig større.»

«Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. En beholder da sammenhengende europavegforbindelse mellom Oslo og Bergen. Mellom Gardermoen og rv. 2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv. 2 i stedet for rv. 174.»

Uavhengig av hvilket av disse alternativene man falt ned på ville man benytte seg av riksvei 200 videre fra Kongsvinger til Svenskegrensen. For planen totalt sett anbefalte man:

«Vegdirektoratet er positive til å tydeliggjøre vegforbindelsen og at dette gjøres ved å forlenge E16 til riksgrensen, gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Forutsetningen er at svenske myndigheter går inn for en videreføring av E16 fra riksgrensen til Gävle. Vägverket i Sverige har i sin motsvarende rapport til Näringsdepartementet, stilt seg positive til en slik videreføring.»

Norges og Sveriges regjeringer søkte om forlengelse av E16 hos UNECE i Genève i oktober 2009[39], i Norge på strekningen Hønefoss - (-Oslo) – Gardermoen – Kongsvinger – grensen.

Det ble godkjent og E16 ble forlenget i mai 2011. Omskilting skjedde høsten 2012. Åpningsseremoni var 25 september 2012 i Kongsvinger.[40]

Strekningen Hønefoss-Gardermoen er foreslått som en del av en ringvei «ring 4» nord for Oslo.[41] Vegvesenet la i sin utredning av forlengelsen til grunn at forlengelsen vil tydeliggøre Hokksund-Hønefoss-Gardermoen-Kløfta som ytre ringvei.[42] Den skisserte 4 er tenkt å omfatte deler av riksvei 350, deler av europavei 134, Oslofjordtunnelen og en avlastningsvei mellom Romerike og Østfold langs Øyeren.[43]

Større ombyggingerRediger

Planlagte og pågåendeRediger

Bergen-SognRediger

 
Skisse over planlagt oppgradering av E16 og jernbanen Voss-Arna.
 • Mellom Arna og Voss planlegges oppgradering til motorvei eller motortrafikkvei med til dels ny trasé. Veien planlegges i sammenheng med oppgradering av jernbanen Bergen-Voss som går parallelt. Liten plass til veikryss langs de bratte fjellsidene ved fjorden gjør at Vegvesenet vurderer å legge kryss i tunnel.[44][45] Anleggsstart vil tidligst være i 2021,[46] og etter planen skal strekningen Arna-Stanghelle gjennomføres først.[47][48] Fra 2000 til 2017 var 30 dødsulykker på strekningen.[49] Fra 1993 til 2011 ble 32 personer drept i ulykker på strekningen og det var i perioden 270 ulykker med personskader.[50]
  • I 2017 anslo Vegvesenet kostnaden for oppgradering av Arna-Stanghelle til 11 milliarder kroner.[51] I 2018 ble kostnaden anslått til 21 milliarder kroner.[52] I 2019 ble kostnadene anslått til 25 milliarder kroner. Samferdselsminister Jon Georg Dale uttalte da at regjeringen ville bygge ut strekningen som planlagt selv om kostnadene blir høyere enn først antatt.[53]
  • Forbi Trengereid planlegges ny trase i berget innenfor eksisterende trase. Et nettverk av tunneler og sjakter fra en nedlagt kalkgruve skaper utfordringer i planleggingen.[52]
  • Gjennom Vaksdal er det aktuelt å legge veien utenfor bygdesenteret.[54]
 • Gjennom Nærøydalen er E16 utsatt for steinskred. Tunnelene gjennom Stalheimskleivi (Sivletunnelen og Stalheimtunnelen) oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Vegvesenet vurderer en lang tunnel mellom Hylland (midt i Nærøydalen) og Fyre (i Voss kommune) for å løse disse problemene.[55]
 • Mellom Tønjum og Stuvane nede i Lærdal skal det bygges tunnel på omkring 5 km på nordsiden av dalføret.[56]

FilefjellRediger

 
Kart over utbedring E16 over Filefjell
(kart: Statens vegvesen)
 • Forbedring Borlaug – Øye, 40 km, over Filefjell, påbeynt 2010, klar 2018. Samlet kostnad omkring 3 milliarder kroner.[57]
  • Delvis ny vei fra Borlaug til Smedalsosen, inkludert Borlaugstunnelen (4100 m) ble klar 2014.
  • Mellom Smedalsosen i Lærdal og Varpe bru i Vang utbedres veien dels langs eksisterende trase, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m), ble ferdig i 2017.
  • Varpe bru–Eidsbru ble utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[58]
  • Mellom Eidsbru og Øye bygges Rødølstunnelen, antatt åpnet 2018.
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[59]

Valdres-BegnadalenRediger

 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[60]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres planlegges utbedring av veien i kleiva ovenfor Bagn, blant annet med ny tunnel på vel 4 km fra Bagn sentrum til gården Klosbøle.[61]
 • På strekningen Bagn-Fønhus ble vegen i 2014[62] utbedret hovedsakelig langs gammel trasé. Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[63]

Ringerike-BærumRediger

 
Trase og fremdrift for strekningen Sandvika-Skaret (kart: Statens vegvesen)
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger hvor strekningen Wøyen-Bjørum[62] ble åpnet i 2009. Hele strekningen er ventet å være ferdig i 2028.
  • Strekningen Sandvika-Wøyen (3,5 km) ble påbegynt i 2015 og avsluttes etter planen i 2020. Kostnaden er anslått til 3,8 milliarder kroner.[64]
  • Bjørum-Skaret i Bærum er 8,4 kilometer og kostnaden er anslått til ca. 4 milliarder kroner.[65] Byggestarten er forventet i rundt årskifte 2018/19, og ferdigstilt i 2023.[66]
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[67] Antatt byggestart på denne strekningen er 2021/22.[68]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Veien vil bestå av fire felt og hastighetsgrense på 110 km/t. Kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med antatt byggestart i 2021 og ferdigstillelse av veien i 2026.[67]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart i 2018. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil ifølge Statens vegvesen være viktig for å lede trafikken mellom områdene øst og vest for Oslo utenom Oslo.[69]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I november 2017 påbegyntes de første arbeidene, med å anlegge adkomstvei for anleggsmaskiner til broen som skal gå over Randselva ferdigstilt.[70]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[71] Veien vil også bedre trafikk- og miljøforholdene i Hønefoss sentrum.[72]

HistorikkRediger

 
Nye Filefjelltunnelen ved Nystuen i arbeid juni 2015.
 • På den felles traseen med   ble det i 2012 anlagt toplanskryss ved Nyborg i Åsane, og motorveien forlenget til Vågsbotn der E39 og E16 deles i separate traseer.[73]
 • Veien Indre Arna-Trengereid ble åpnet i 1990.
 • Veien Dale-Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund, dagens 7.[74]
 • Ny tunnel bak Vossevangen, Vangstunnelen, ble åpnet i 2013 og førte gjennomgangstrafikken utenom sentrumsgatene.
 • Stalheimtunnelen og Sivletunnelen ble åpnet i 1980, og eliminerte Stalheimskleivi, en problematisk veistrekning.
 • Gudvangatunnelen ble åpnet i 1991 og Flenjatunnelen i 1985, men ble brukt for europaveien først da Lærdalstunnelen åpnet i 2000. Flåm/Aurland hadde vanlig ferjesamband med Gudvangen til 1991, idag går det en turistbåt på strekningen.[75]
 • Lærdalstunnelen åpnet i 2000 etter 5 års byggearbeid, tunnelen ga helårs fergefri forbindelse. Før 2000 gikk E16 med ferge mellom Revsnes og Gudvangen.
 • Stuvane-Seltun bru (4,3 km) var i 2013 ferdig utvidet til 8,5 m, ny Seltun bru og rassvoller.[76][77]
 • Seltatunnelen (2003) forbi Galdane og Borgundtunnelen (2004) forbi Vindhella forkortet veien med 5 km og erstattet et vanskelig parti.
 • En helt ny veistrekning med nye broer og Tuftåstunnelen åpnet i 2008, forkortet E16 gjennom Lærdal og førte trafikken utenom bebyggelsen.
 • Fra Borlaug i Lærdal kryss   til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[78]
 • Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[79]
 • Ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) åpnet 26. mai 2009 (4 km firefelt). Vøyen–Kjørbo åpnet 10. oktober 2019.
 • Ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger. Delstrekning Kløfta–Nybakk (10,4 km) åpnet oktober 2007. Delstrekning Slomarka–Kongsvinger (16,5 km) åpnet 27. november 2014.[80]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Hordaland fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Hordaland)

Bergen
Bergen
Mot Nygårdstangen

Olav Kyrres gate

 •  
586   Olav Kyrres gate fra Sandviken
Fv5334 Vaskerelven til   Teatergaten (0,3 km)
Arm   Foreningsgaten fra Lars Hilles gate
Fv5350 Håkonsgaten til   Komediebakken (0,4 km)
589   Olav Kyrres Gate (stengt for offentlig trafikk)

Nygårdsgaten

Arm Christies gate til Lars Hilles gate
588   Christies gate (stengt for offentlig trafikk)
Fv5332 Nygårdsgaten til   Fjøsangerveien

Strømgaten

 •   Strømgaten × Lars Hilles gate

Lars Hilles gate

Fv5332 Lars Hilles Gate fra Fv5338 Agnes Mowinckels gate

Bjørns gate

Fra Nygårdstangen

Christies gate

586 Christies gate fra Bergen sentrum mot Sandviken
586 Kaigaten til Strømgaten
Arm Foreningsgaten til Fv5334 Vaskerelven
Arm   Christies gate fra Nygårdsgaten

Lars Hilles gate

 •  
Fv5332 Nygårdsgaten til   Fjøsangerveien
 •   Strømgaten × Lars Hilles gate

Strømgaten

 • Arm Strømgaten 
 •  
585 Strømgaten mot 586 Småstrandgaten, og mot 582 Paradis
586 Kaigaten mot Byparken
Fv5338 Kaigaten mot Fjøsangerveien

Fjøsangerveien

Fv5338 Agnes Mowinckels gate til Fv5332 St. Jakobs plass
Fv5338 Lungegårdskaien mot 585 Strømgaten
 Nygårdstangen
(E16 svinger i krysset)
 •  
  Sotraveien fra Nygårdstangen mot 555 i Fjell kommune
 •  
  Fjøsangerveien mot   Halhjem i Os  i Tysvær, felles trasé til Vågsbotn

Åsaneveien

Bergen (Sandviken)
 Sandviken
ikke fra sør
 •  
586 Sandviksveien fra Sandviken mot Olav Kyrres gate/Christies gate
 Gamle Bergen
 •  
Kv Nyhavnsveien mot Breiviken
 Øyjordkrysset
578 Helleveien fra Biskopshavn mot Eidsvåg
  
Bergen (Eidsvåg)

  Motorvei Eidsvåg–Åsane

 Eidsvåg
 •  
578 Eidsvågsveien mot Biskopshavn
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
Bergen (Åsane)
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 •   ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
 Hesthaugvegen
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 Nyborg
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
578 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Hesthaugvegen
Kv Dalavegen til Dalabygda
  Vågsbotn
 Vågsbotn
 •  
  ⇓ Vågsbotnen bru mot   Ytre Oppedal i Gulen  i Førde
  ⇑ Eikåstunnelen fra   Ytre Oppedal
  Steinestøvegen omkjøring av Eikåstunnelen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn

Arnavegen

 
  langs Gaupåsvannet (i Bergen) i bakgrunnen
Arna
 •  
Fv5296 Gaupåsvegen fra Gaupåsvatnet, Ytre Arna til Tinghaugen (2,9 km)
 •  
Fv5296 Peter Jebsens Veg fra Tinghaugen mot Gaupåsvatnet
Fv5354 Ådnavegen fra Indre Arna mot Takvam,   Gamle Vossebanen
587 Hardangervegen fra Indre Arna til   Nesttun (E16 svinger i krysset)
  
 • Endepunkt, planlagt motorvei, Arnatunnelen

Hardangervegen

 •   Storelvi viadukt (Storelvi, 150 m)
 •  
Fv5354 Tunesvegen fra Takvam mot Indre Arna
 •   Holo bru (over dalsøkk, 81 m)
 •   Holagjel bru (Holaelva, 74 m)
 Herland
 •  
566 Osterøybrua fra Herland mot 567 i Osterøy
 •   Songstad bru (over bekk, 24 m)
 •   Romslo bru IV (over dalsøkk, 81 m)
 Romslovegen
 •  
Kv Romslovegen mot Fv5354 Takvam, og mot Trengereid
49 Hardangervegen fra Trengereid mot   i Odda
Kv Trengereidsvingane mot   Trengereid stasjon
  Trengereid

Uten navn

Vaksdal

Uten navn

Vaksdal
 •  
Fv5408 Botnavegen fra Vaksdal til Vaksdal stasjon (1,0 km)
 •   Vaksdalselva bru (Vaksdalselva, 34 m)
Stanghelle
 •  
Kv Lågaskarvegen fra Stanghelle mot   Stanghelle stasjon
Dale
 •  
Kv Dalevegen mot   Dale stasjon
 •  
Fv5400 Bråtet fra Dale mot Bulken i Voss
 •  
569 Eidslandsvegen fra Dalseid mot Flotane i Lindås
 •   Furnestreet
 •   Treselva bru (Djupevikelva, 21 m)
 
E16 langs Evangervatnet

Voss

Uten navn

 •  
Kv Bolstadstrandi mot   Bolstadøyri stasjon
 •   Hjørnevik bru I (Jørnevikelvi, 40 m)
 •   Kattagjelet bru I (over dalsøkk, 26 m)
 •   Storevik bru II (over dalsøkk, 55 m)
 •   Storevik bru I (over dalsøkk, 98 m)
 •   Holemark
 •   Evanger bru II (Vosso sideløp, 48 m)
 •  
Fv5410 Teigdalsvegen fra Evanger mot 569 Eidslandsvegen i Vaksdal
Kv Hernesvegen mot   Evanger stasjon
 •   Tverrelva bru (Tverrelvi, 32 m)
 •   Flage bru I (over dalsøkk, 22 m)
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Bulken mot Vestbygde og til Djukastein
Fv5400 Rekvesvegen mot Dale i Vaksdal
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Djukastein via Bulken mot Vestbygde
 Kvåle
 •   Kvåle bru (over E16, 21 m)
 •  
Kv Honvesvegen til Fv5396 Gjukastein
Vossevangen

Evangervegen

Arm Evangervegen fra Svartenakken mot Ringheim
 •  
Fv5402 Vangsgata fra Voss kyrkje mot Bavallen →   Mølster

Uttrågata

  Uttrågata fra Vossevangen mot   i Ullensvang, felles trasé til Vinje (E16 svinger i krysset)

Sverresplassen
Vangsgata

Strandavegen

 •  
  Arm Uten navn via Tvildemoen til hovedtraséen ved Brynagjelet
Hovedtrasé Vangstunnelen mot Svartenakken
 •   Arm Strandavegen mot sentrum og   (E16 svinger i rundkjøringen)

Strandavegen

Skulestadmoen
Fv5402 Ringheimsvegen mot sentrum og mot Bavallen
Fv5390 Nedkvitnesvegen fra Skulestad mot Tvinne
Fitjavegen 
 •  
Fv5390 Reppavegen fra Tvinne mot Skulestad
 
Bit av E16 synlig mellom Sivletunnelen og Stalheimstunnelen

Vossestrandvegen

 •   Åsbrekke bru (Strandaelvi, 23 m)
 •   Åsbrekkegjelet
 •   Skromle bru (Strandaelvi, 60 m)
 •   Hole bru (Holaelvi, 22 m)
 •   Draugsvoll bru (Strandaelvi, 23 m)
  Myrkdalsvegen fra Vinje mot   Vangsnes–Hella–Dragsvik i Vik    i Sogn og Fjordane

Vinjadalen

 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Osabrui til Haugsvik (5,9 km)

Oppheimsvegen

 •   Oppheim
 •   Haugsvik
 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Haugsvik til Osabrui
 
Nærøydalen (i Voss) mot øst

Haugsvikvegen

Nærøydalsvegen

 •   Nærøydalselva bru (Nærøydalselvi, 39 m)
 •  
Arm Stalheimskleivi til Stalheim (1,9 km)
 •   Stalheimselv bru (Stalheimselvi, 21 m)
 •  
Kv Stalheimsvegen fra Stalheim hotell over fjellet mot Haugsvik
 •   Holten bru II (Nærøydalselvi, 26 m)
 •   Jordøla bru (Jordøla, 32 m, kommunegrense)

  Sogn og Fjordane fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Sogn og Fjordane)

 
  i Gudvangen (Aurland)
 
Munningen av Onstadtunnelen og E16 ved Aurlandsvangen
 
Lærdalstunnelen fra sør

Aurland

Nærøydalen

 •   Glashammar
 •   Glashammar bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 •   Skjerping bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 •  
Fv5623 Gudvangen fra Gudvangen mot Bakka
 •   Ramsøy bru (Nærøydalselvi, 68 m)
 •  
601 Uten navn fra Langhuso til Undredal
 •   Langhuso
 •   Langhuso bru (Undredalselvi, 31 m)
 •  
Fv245 Flåmsdalsvegen mot Nedre Brekke bru, Flåm (0,8 km)
 •   Krekheller
 •   ⇓Otternes
50 Vassbygdevegen fra Fossheim over Hardangervidda mot   i Hol
Fv5627 Skulevegen via Aurlandsvangen over Aurlandsfjellet mot   Lærdalsøyri
 
E16 nær fylkesgrensen på Filefjell

Lærdal
  Uten navn fra Eri mot   Fodnes–Mannheller  i SogndalFlora
  
 •   ny tunnel (ca. 5,5 km) planlegges Tønjum–Ljøsne[56]
 •  
Fv5630 Uten navn fra Tønjum til Mo (7,3 km)
 •  
271 Uten navn fra Lunde til Stønjum →  
 •  
630 Gamle E16 fra Seltun til Hagen og Lo
 •  
630 arm Uten navn fra Hagen →   Borgund stavkirke
 •  
630 Uten navn fra Liheim mot Seltun
 •  
630 Uten navn fra Hjelle til Bjoråk
 •   Steinklepp
 •  
630 Uten navn fra Bjoråk til Hjelle
  Uten navn fra Borlaug til   i Gol
 •   Honing bru (Smeddalselvi, 100 m)
 •   Oddebrui (Oddedøla, 110 m)

  Oppland fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Oppland)

Vang
 
Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
 
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
  Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[81])

Filefjellvegen

 • Arm gammel trasé forbi Filefjelltunnelen
Nystøgovegen
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset mot   i Lærdal

Tyinvegen

 • Hovedtraséen ved Tyinkrysset Fjellstue
 • Gammel trase, Tyinkrysset Fjellstue

Tyinvegen

 •   Grihamar
   Ny veg Eidsbru–Øye, 29 km, klar høsten 2019.[82]
 •  
Fv293 Vennisvegen fra Eidsbru mot Lome i Vestre Slidre  Høre stavkirke
  
 •   Bru over Begna (ca. 150 m)
[trenger oppdatering] Endepunkt for ny veg Eidsbru–Øye
 •   Hagastrand
   5 km ny vei under planlegging, med 2 km   tunnel[83]
 •   Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 •   Hemsing
 •   Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv293 arm Hensåsvegen fra Neset via   Hemsing bru
 •   Hugavika
 •  
Fv302 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv293 Hensåsen (3,9 km)
 •   Tomlødegård
 •   Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv293 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 •  
Fv261 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem

Vestre Slidre
 
Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Fv293 Ellestadvegen fra Lome mot Eidsbru i Vang
 •  
Fv265 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
  
Røn
 •  
Fv265 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang

Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv265 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 •   Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot   i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv204 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal
 •  
Fv264 Garlivegen fra Østensvik til Leira
 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
51 Golsvegen fra Leira mot   i Gol
Fv264 Uten navn til Østensvik
 •   Noraker
Aurdal
 •  
Fv271 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv220 Vestringslinna, fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv222 Bagn
 •  
33 Uten navn fra Bjørgo mot   i Gjøvik
 •   Turrhaug
 •   Sørskogen
 •   Klosbøle
  

Sør-Aurdal

Valdresvegen

 • Kyrkjebjørgo

Bagnskleive

Bagn
 •  
Fv222 Storebruvegen fra Bagn til Nordre Voll →   Reinli stavkirke

Valdresvegen

 •  
Fv222 Storebruvegen fra Nordre Voll til Bagn kryss
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 •   Hølera bru (Hølera, 24 m)
 •  
Fv226 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv226 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 •   Muggedalen
 •  
Fv225 Hedalslinna fra Tollefsrud til 243 Nerby (6,3 km),   Hedal stavkirke
 •  
Fv226 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru

  Buskerud fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Buskerud)

Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika til fylkesgrensen → Fv2320 (Oppland) til 245 Bjoneroa i Gran
 •   Bjonevika
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 •   Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 35 Meieriet
 •   Kudalen
 •   Vågård bru (Vågårdsveien, 41 m)
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 •   Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
35 Hønengata fra Hov via Hønefoss Sentrum mot     Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

EggemoveienArm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 •   Årbogen
    Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[86][87][88]
  Soknedalsveien fra Heradsbygda mot   i Gol
 Bærenga
 •  
  Askveien mot   i Øvre Eiker
 •  
35 Askveien mot Ådalsveien
Hønefoss
 Hvervenkastet
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 •   Hverven bru (over krysset, 53 m)
35 Osloveien fra Hvervenkastet til Hønefoss
Kommunal vei Arnegårdsveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik, Hole
 
Kroksund sett i retning Norderhov

Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket (3,1 km) i Ringerike
Steinsåsen
 Steinsåsen
 •  
Kommunal vei Viksveien til Fv2854 Vik
 Vik
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg (14,2 km) i Ringerike

  Rørvik

 •   Elgstangen (7,4 km)
 •   Rørvik
  Nedre Nes
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud mot Rørvik
 •   Nes tunnel
 Furuhaugen
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot   i Lier
 Skaret
bare fra sørarm
 •  
285 arm Lierveien 
  Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2021, klar 2024 [89]
  inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

  Akershus fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Akershus)

Bærum
Se også: Liste over Bærums veier
  Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2019, klar 2023 [89]
  inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Ringeriksveien

 •  
Fv1430 Ringeriksveien fra Hvile til Vøyenenga

Uten navn

 
E16 ved Isi i Bærum
Oslo
 Isiveien
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 •   Isi bru (over E16, 59 m)
Kv Isiveien til Isi og mot Fv1430 Holmen
 •   Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 Skui
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
  
Firefeltsvei bygges fra Vøyen til Sandvika, 3,5 km, byggestart februar 2015, klar høsten 2019, kostnad 3,8 mdr kr[89][91]
inkludert   Bjørnegårdtunnelen (2,3 km)
 •   Vøyenenga
Oslo
Fv1430 Ringeriksveien fra Vøyenenga til Hvile
 •   Vøyenenga

Ringeriksveien

 Rud
 •  
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 •   Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 Vebekk
bare fra sør/mot nord
 •  
Fv616 Bærumsveien til Fv1646 Franzefossveien, og til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 Grinienga
bare pårampe mot sør
 •  
Fv1646 Franzefossveien fra Fv1430 Vøyenenga
 •   Kalkmølla bru (over dalsøkk, 56 m)
 •   Ødehamang bru (over E16 arm, 48 m)
 Hamang øst, arm til Hamang vest (0,3 km)
bare i nordlig retning
 •  
Fv1626 Johan Grauers Gate fra Sandvika mot Fv1428 Haslum

Johan Grauers Gate

164 Brynsveien fra Øde Hamang til 160 Levre, og mot   Blommenholm

Brynsveien

 •  
Fv1432 Industriveien fra Bjørnegård mot Fv1424 Slependen i Asker

Industriveien

 • E16 Hamang vest
 •   Birkheim bru (Sandvikselva, 37 m)
 Hamang vest, mot Hamang øst
bare i sydlig retning
 Kjørbokrysset
 •  
  Drammensveien mot (→ Fv1648)   Lysaker
  Drammensveien mot   Kjellstad i Lier


  Oppland fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Oppland)

Jevnaker

Uten navn

  Ny vei ( ) bygges mellom Eggemoen og Olum (12 km), byggestart 2019, klar 2022.   Bompenger[92]
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot   Norderhov i Ringerike (E16 svinger i krysset)

Uten navn

 •  
240 Uten navn fra Vang til 34 Brandbu i Gran
 •   Prestmoen
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum mot Fv16 Sand i Lunner 

Lunner
Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til   Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
  Hadelandsvegen fra Roa mot   Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til   Stryken
  Uten navn felles trasé til Grua
(E16 svinger i krysset)

  Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
 
 Grua
(E16 svinger i krysset)
 •  
  Uten navn fra Grua mot   Sinsenkrysset i Oslo
 •   Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 •   Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 •   Leirsjøen

  Akershus fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Akershus)

 
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.

Nannestad
 •   Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 •   Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 •   Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv527 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 •   Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
Maura
120 Nannestadvegen fra Maura mot 180 Hurdal
120 Nannestadvegen mot   i Skedsmo
 •   Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 •   Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
Fv529 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv529 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 •   Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
176 Uten navn fra Kneppe til   Dal i Ullensaker

Ullensaker

Uten navn

Kv Hans Gaarders veg 
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot   i Skedsmo
Kv Hans Gaarders veg 
Kv Museumsvegen 
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot   Valhall
  Røgler – Lufthavnvegen
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
 •   Gardermoen - Kløfta (13 km)
 •   Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 •   Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 •   Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 • Ringveg forbi terminalbygningen
 •   BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •   Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 •   Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 •   Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

 •   fortsetter
 •   (4 km)
 •   Gardermoen
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 • arm fra/mot Valhall
 •   Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
  Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 •   Valhall bru (over E6, 79 m)
  Uten navn fra Valhall mot   Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot   Nybakk
 •   Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
  Uten navn fra/mot   Kolomoen i Stange
 •   Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta (E16 tar av fra hovedtrasé)
 •  
  Uten navn fra Nordby mot   Kolomoen i Stange
 •   (9 km)
49 Jessheim
 •  
Fv454 Trondheimsvegen fra Langeland mot Sørum
 •  
Fv454 Trondheimsvegen mot   Stensrud
Kjøfta
48 Kløfta
(  tar av fra hovedtrasé)

  foran rundkjøringen

Fv452 Kongsvingervegen fra Skibak mot Sørum
 •   Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
Ramper fra   Uten navn 
 •   Skibakk
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Borgen

  Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 •   Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 •   Hillern bru (Hynna, 153 m)
1 Borgen
 •  
Fv1548 Kongsvingervegen fra Borgen til Skibakk, og til Dal
 •  
Fv458 Uten navn mot 174 Algarheim
 •   Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 •   Nygård bru (Horsla, 45 m)
 •   Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 •   Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 •   Langbakk bru (Rømua, 102 m)

  foran rundkjøringen

174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot     Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 •   Rolstad
   Firefelts vei Nybakk - Herbergåsen (15 km), bygging kan muligens starte i 2018[93]

Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
Fv477 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv480 Røavegen fra Rød mot Vormsund bru og mot Eidsvoll
 •  
Fv477 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes, felles trasé til Vormnes
Fv480 Vestsidavegen til Breen → 181 Eidsvoll
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til   Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til   Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv481 Bygdevegen fra Opakermoen til Vangen
 •  
Fv482 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv482 Skogbygdavegen fra Herbergåsen til Ingeborgrud
  Endepunkt ny vei
 •  
Fv482 Holsvegen fra Løkkevoll mot Husåsen

  Hedmark fylkeRediger

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Hedmark)

Sør-Odal

Oslovegen

 •  
Fv1942 Ullernvegen fra Ullern til Fv1578 Spigset
 •  
Fv1578 Togstadvegen fra Sandnesmoen til fylkesgrensen ved Togstad → Fv482 (Akershus) til Hol i Nes
Skarnes
Sykehusvegen 
24 Nord-Odalsvegen  fra Skarnes mot   i Stange
24 Glomvegen til 175 Skarnes sentrum

Kongsvingervegen

 •  
Fv1938 Osvegen fra Os til Fv1940 Kjølstad (5 km)

  Motortrafikkvei (fire felt, 14 km)

 Slomarka
Fv1924 Kongsvingervegen fra Slomarka (gammel trasé) mot Fulu
209 Storsjøvegen til 24 Sand i Nord-Odal
 •   Sloa bru (Sloa, 28 m)
 •   Sloa bru
 Sander
Fv1952 Odals Verk-vegen til Fv1924 Sundby
Fv1940 Dølisjøvegen fra Leikvang til 24 Vetterud
Fv1952 Odals Verk-vegen mot Fv1924 Øyset
 •   Fulusaga bru (Sageråa, 71 m)
 •   Kjølset bru (over Kjølsetbakken, 30 m)
 Fulu
Fv1924 Kongsvingervegen fra Fulu mot Slomarka
Fv1954 Kraftverkvegen til 175 Åsum i Kongsvinger (2 km)
Fv1924 Kongsvingervegen fra Fulu mot Gjemselund bru i Kongsvinger

Kongsvinger
 
Gjemselund bru, rundkjøringen på E16 nederst til høyre
 
Øst for Kongsvinger skiller europaveien lag med riksvei 2 og dreier øst mot Sverige.
 
Ved riksgrensen
 •   Åsum bru (over Fv175, 32 m)
 •   Sisselrudmoen
 
175 Galterudvegen fra Sisselrud mot 171 Rennespellet i Sørum
Kongsvinger
Fv2036 Glommengata til    Arkovegen rundkjøring
Fv1924 Gjemselund bru mot Fulu
 •   Elvebredden bru (langs Glomma, 196 m)
  Arkovegen mot Riksgrensen i Eidskog, felles trasé til Nor skanse
Fv2036 Glommengata til 175 (1,4 km)
(E16 svinger i krysset)

Østre Solørveg

 •  
Fv2034 Kongevegen fra Norsenga til   Rasta
 •  
  Østre Solørveg fra Nor skanse mot   i Elverum (E16 svinger i krysset)

Masterudvegen

 •   Nor skanse
 • Omkjøring for store kjøretøy (ca. 200 m)
 •  
Fv2003 Granlivegen fra Overud til Fv1992 Granli
 •  
Fv2002 Brøderudvegen fra Skinnarbøl til 205 Roverud
 •  
202 Finnskogvegen fra Masterud mot   Skotterud i Eidskog (E16 svinger i krysset)

Finnskogvegen

 •  
Fv2014 Homsjøvegen fra Jammerdal til 205 Hokås bru (19,2 km)
 •  
Fv1868 Øyermovegen fra Øyermoen til 201 Meldalen i Grue (E16 svinger i krysset)

Torsbyvegen

 •  
Fv2018 Rotnemovegen fra Riksåsen til 201 202 Gjevert i Grue (19 km)
 • Ingen tollstasjon ved E16. Forbudt å ta med varer som må deklareres over grensen. Mulighet til deklarering på forhånd.

Alternative veierRediger

Utdypende artikkel: Veiruter mellom Bergen og Oslo

Det finnes alternative veier til E16 for å reise fra et sted langs veien til et annet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ f.eks. fylkesvei 653 har mer tunnel som andel av veiens lengde
 3. ^ http://kart.gulesider.no/
 4. ^ Aftenposten, 26. mai 2009, s. 6 (omtales som motorvei).
 5. ^ 55 tunneler på 27 mil. Vegen og vi, nr 11, desember 2014.
 6. ^ Statens vegvesen ÅDT for Hordaland, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 7. ^ a b c d «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 1. mai 2018. 
 8. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Arkivert 16. juli 2015 hos Wayback Machine. lest 9. august 2014.
 9. ^ Statens vegvesen ÅDT for Sogn og Fjordane, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 10. ^ a b http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Arkivert 16. juli 2015 hos Wayback Machine. lest 9. august 2014, udatert rapport, tall for 2005-2013
 11. ^ Statens vegvesen ÅDT for Akershus, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 12. ^ Statens vegvesen: Trafikktellinger Arkivert 16. juli 2015 hos Wayback Machine., lest 16. juli 2015.
 13. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Arkivert 16. juli 2015 hos Wayback Machine. tall for 2011-2014
 14. ^ https://www.nrk.no/hordaland/hareide_-det-er-okte-kostnader-som-har-gjort-e16-bergen-voss-krevende-1.13434074
 15. ^ Johansen, Even Norheim (11. mars 2019). «E16 har vært stengt i over tusen timer siden 2014: Nå ber fylket om hjelp». NRK. Besøkt 11. mars 2019. «Utregninger gjort av Vegtrafikksentralen viser at E16 mellom Trengereid og Voss har vært stengt i 999 timer mellom 2014 og januar 2018. Dette fordelt på 202 hendelser.» 
 16. ^