Europavei 16 (Buskerud)

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Europavei 16 i Buskerud går mellom grensen mot Innlandet i Ådal, Ringerike, og den tidligere grensen mot AkershusSollihøgda i Hole. Ved Nymoen i Ringerike fortsetter hovedtrasen mot Jevnaker i Innlandet, den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter via Hole til Sandvika i Bærum.

Europavei 16 (Buskerud)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde99,0 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 7.svg Riksvei 350.svg

HistorikkRediger

Europavei 16 følger stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

ProsjekterRediger

 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[1]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[1]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[2]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynte arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[3]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[4]

Kommuner og KnutepunkterRediger

  Viken fylkeRediger


  Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 •   Bjonevika
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 •   Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 •   Kudalen
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 •   Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot     Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot   Eggemoen flyplass


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 •   Årbogen
    Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[5][6][7]
  Soknedalsveien fra Heradsbygda mot   i Gol
 Bærenga
 •  
  Askveien mot   i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 Hvervenkastet
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 •   Hverven bru (over krysset, 53 m)
290 Osloveien fra Hvervenkastet 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
 
Kroksund sett i retning Norderhov


  Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
Steinsåsen
 Steinsåsen
 •  
Kommunal vei Viksveien til Fv2854 Vik
 Vik
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg (14,2 km) i Ringerike
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 •   Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
 •   Elgstangen (7,4 km)
 •   Rørvik
  Nedre Nes
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 •   Nes tunnel
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot     Kjellstad i Lier
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot     Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
  Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2021, klar 2024 [8]
  inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

ReferanserRediger

 1. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 2. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 3. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 4. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 5. ^ Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet
 6. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 7. ^ E16 Skaret–Høgkastet
 8. ^ E16 Sandvika–Skaret