Europavei 16 (Buskerud)

Europavei 16 i Buskerud går mellom grensen mot Innlandet i Ådal, Ringerike, og den tidligere grensen mot AkershusSollihøgda i Hole. Ved Nymoen i Ringerike fortsetter hovedtrasen mot Jevnaker i Innlandet, den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter via Hole til Sandvika i Bærum.

Europavei 16 (Buskerud)
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde99,0 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
Tilstøtende riksveier

Historikk

rediger

Europavei 16 følger i Buskerud i stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

Prosjekter

rediger
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[1]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[1]
 • Mellom Eggemoen og Nymoen i Ringerike (ca. 7 km) er det planlagt tofelts vei. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[2]

Kommuner og Knutepunkter

rediger

  Buskerud fylke

rediger


  Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •   Nes bru (Begna, 143 m)
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 •   Bjonevika
 •   Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 •   Bergsund
 •  
Samsjøveien fra Sommamoen mot Samsjøen
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 •   Kudalen
 •  
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 •   Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot     Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot   Eggemoen flyplass
 •  
⇒ hovedtraséen fortsetter i Jevnaker i Akershus


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 •   Årbogen
 •   Begnamoen bru (Begna, 179 m)
    Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[3][4][5]
 • inkludert   tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 •   bru over Kroksund (640 m)
 •   tunnel ved Homledal (3,2 km)
 •  
  Soknedalsveien fra Heradsbygda mot   i Gol
 •  
 Styggdalskrysset
 •  
  Askveien mot   i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 •  
 Hvervenkastet
 •  
Pv Arnold Dybsjords vei til   Ringerike sykehus
 •  
290 Osloveien 
 •   Hverven bru (over krysset, 53 m)
 •  
Kv Hvervenmoveien 
Kv Monserudveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 •  
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
 
Kroksund sett i retning Norderhov


  Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til   Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 •  
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 •  
 Vik
 •  
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 •  
  Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 •  
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 •   Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
  Elgstangen (7,4 km)
 •   Rørvik
  Nedre Nes
 •  
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 •   Nes tunnel
 •  
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot     Kjellstad i Lier
 •  
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot     Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
  Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum i Bærum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2025 [6]
 •   Det blir bompenger
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til   Sollihøgda kapell (0,4 km)

Referanser

rediger
 1. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 2. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 3. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 4. ^ «Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier - tar sikte på å inngå rammeavtale i juni 2021». Regjeringen. 11. mai 2021. Besøkt 30. september 2021. 
 5. ^ «Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)». Nye Veier. Besøkt 30. september 2021. 
 6. ^ E16 Sandvika–Skaret