Kjellstad

Kjellstad er et område i Lier kommune i Buskerud, om lag fire kilometer nordøst for Drammen. Området grenser mot Stoppen i sør, Huseby i øst, Vivelstad i vest og Sandaker i nordvest. Kjellstad har noe boligbegyggelse, jordbruksareal og næringsvirksomhet. Europavei 18, samt Drammenbanens gamle trasé går over området.

OpprinnelseRediger

Området har navnet sitt fra Kjellstad gård som ble ryddet i vikingtida og delt i 1694 i vestre og østre Kjellstad. Navnet er en sammensetning av mannsnavnet Ketill og staðir, flertall av bosted.[1] Området ligger på leirgrunn og er relativt flatt.

BebyggelseRediger

Bebyggelsen strekker seg på begge sider av den ca. en kilometer lange Kjellstadvegen som går fra E18 i øst til den møter Nøstevegen i vest. Romikabygget, en nedlagt skofabrikk, huser diverse næringsvirksomhet.

Vei og jernbaneRediger

Kjellstad stoppested er en nedlagt stasjon på gamle Drammenbanen. Den ble åpnet i 1916 og stengt i 1973 da Lieråstunnelen åpnet og jernbanen ble lagt i ny trasé. Deler av den nedlagte jernbanelinja er i dag gang- og sykkelvei. Den gamle jernbanelinja strekker seg i en nærmest snorrett linje fra Brakerøya forbi Nøste, Lierstranda og Kjellstad til Lierbyen.

Norges første veibom, Kjellstadbommen, lå på Kjellstad fra 1975 til nyttårsaften 2001.

 
Kjellstadbommen, ca. 1986

Den finansierte motorveibrua gjennom Drammen, samt andre veiprosjekter i distriktet. Totalt 202.659.712 biler passerte veibommen i de 26 årene den var i drift.[2]

Kjellstad er knutepunkt mellom europavei 18, europavei 134 og fylkesvei 285.

ReferanserRediger

  1. ^ «Kjelstad». Liers historie. Gårdsregister. Lier kommune. Besøkt 22.7.2010. 
  2. ^ «Kjellstadbommen borte». NRK Buskerud. 31.12.2001. Besøkt 22.7.2010.