Lierstranda

tettsted i Lier, Buskerud

Lierstranda er en tettbebyggelse i Lier kommune og en av Drammens forsteder. Bebyggelsen strekker seg fra Brakerøya østover langs Drammensfjorden forbi Frydenlund gård og ender ved den såkalte Amtmannsvingen. Den skal ha fått navnet sitt fordi det i sin tid bodde tre amtmenn der. Lierstranda grenser til Brakerøya i vest, Nøste i nordvest, Jensvoll i nord, Huseby i nordøst og Linnesstranda i øst.

Lierstranda
LandNorge Norge

Lierstranda
59°44′56″N 10°14′35″Ø
Østre deler av Lierstranda

De første spor av bebyggelse i området stammer fra 1650–1660. Lierstranda fikk bybebyggelse de første tiårene av 1900-tallet. Etter omfattende veibygging, blant annet med etablering av E18 i 1960- og 1970-årene, ble store deler av bebyggelsen rasert.

Idrettsforeningen Sparta, senere Sparta/Bragerøen, ble stiftet på Lierstranda i 1919.