Åpne hovedmenyen

Europavei 134

europavei og riksvei i Norge
Europavei 134
Stamvei E134.svg
Strekning
KarmøyFrogn

Alternativt kart

Europavei 134
Stamveier Norge.svg

Strekningen til E134
Europavei 134
Riksveier Hordaland Rogaland Telemark Buskerud.svg

E134 gjennom fylkene
Data
Lengde472 km (med fellesstrekning med E18)
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg Stamvei E39.svg
Riksvei 9.svg Riksvei 13.svg Riksvei 36.svg Riksvei 41.svg Riksvei 350.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Haukelifjell

Europavei 134 (E134, Haukeliveien) er en europavei som går mellom Karmøy og Frogn. Hele traseen er som følger: Karmøy – Haugesund – Aksdal – Skjold – Vats – Ølen – Etne – Røldal – Haukeli – Vinje – Seljord – Hjartdal – Notodden – Kongsberg – Hokksund – Drammen – Drøbak – Vassum.[1]

I gjennomsnitt passerte 1400 kjøretøy E134 over Haukelifjell 2009-2011. Gjennom Strømsåstunnelen passerte i gjennomsnitt 16700 kjøretøy i 2010.[2]

HistorikkRediger

HaukeliveienRediger

Strekningen fra Telemark over Haukelifjell til Røldal og videre mot Odda sto ferdig i 1886.[3]

Før 1968[4] var betegnelsen riksvei 10 SeljordDrammen og riksvei 340 Skare (i Odda)–HaukeligrendSeljord(–Porsgrunn) og riksvei 500 Haugesund–Skare(–OddaKinsarvik), deretter E76 Haugesund–Seljord-Drammen. Fra 1992 ble veien kalt stamvei 11 en periode, før den igjen fikk europaveistatus og ble E134 i 2000.

Tidligere riksvei 47 fra Haugesund til Husøy havneterminal på Karmøy og tidligere riksvei 518 fra Nygård på Karmøy til Haugesund lufthavn ble i 2011 omklassifisert slik at E134 nå går frem til Haugesund lufthavn og Karmsund havn.[5] Omskilting av strekningen startet i 2012 i rundkjøringene ved Norheim og ved den nye rundkjøringen på Bø i Karmøy.

OslofjordforbindelsenRediger

Bilfergen Drøbak–Storsand åpnet 1939. Strekningen mellom Enga og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen i forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble åpnet i år 2000 som del av riksvei 23.

Høsten 2014 ble den manuelle bomstasjonen ved Oslofjordtunnelen byttet ut med en automatisk bomstasjon. 30. august 2016 opphørte bompengeinnkrevingen, og siden den dato er passering gratis. Før forvaltningsreformen trådte i kraft den 1. januar 2010 hadde veien status som stamvei.

ForlengelseRediger

I august 2016 søkte regjeringen UNECE om forlengelse av E134 med strekningen Drammen–Drøbak–Vassum,[1] tidligere riksvei 23, og den ble godkjent i oktober 2016.[6] Forlengelsen trådte i kraft 5 desember 2017,[7] og omskiltingen startet 12. november 2018.[8]

Aktuelle prosjekterRediger

 
E134 Oppgraderinger
 
Damåsen-Saggrenda utbygging gjennom Kongsberg
 • Prosjektet Åmot - Vinjesvingen er ikke omtalt i NTP 2018 -2029. Ifølge Vinje kommune har dette prosjektet mest kost/nytte.[9]
 • Damåsen-Saggrenda en strekning på 13 km gjennom Kongsberg (en kort strekning i Øvre Eiker ved kommunegrensen). Omfatter Kongsbergtunnelen (2 km, to løp) fra øst mot sentrum, Svartåstunnelen (1,5 km, to løp) og Moanetunnelen (vest for sentrum, 500 meter, ett løp med midtdeler). Anlegget omfatter 16 broer og 3 kulverter samt en del støyskjerming. Saggrenda bru er en 312 meter buebro over Kobberverkselva og er anleggets største konstruksjon. Den har fire felt og er plasstøpt. Utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2014. Anlegget koster 4,38 milliarder kroner hvorav staten dekker 1,78 milliarder kroner og resten bompenger. Formålet med prosjektet er å lede trafikken utenom de kronglete veiene i sentrum der trafikken på E134 er opp mot 15.000 kjøretøy i døgnet, ved Saggrenda har det vært 9600 biler i døgnet.[10]

Planer og forslagRediger

Vegvesenet har foreslått ny trasé over Haukelifjell, og forlengelse til Bergen.[11]

LengdeRediger

E134 har en samlet lengde på 467 km, fordelt på:

Kommuner og knutepunkterRediger

  Rogaland fylkeRediger

Karmøy

Helganesvegen

 •  
Fv4824 Kvalavågvegen fra Kongshaugen via Kvalavåg mot Kallstø (5,7 km)
Avaldsnes
Arm Husøyvegen fra Nygård til Husøy havneterminal (1,9 km)
547 Karmøyvegen mot Skudeneshavn

Karmøyvegen

Kv Veldetunvegen til Velle
 •  
Fv4822 Kvalavågvegen fra Velde mot Fv4818 Hinderaker (2,8 km)
Fv4818 Visnesvegen fra Dalen (Avaldsnes) Visnes Verk
Fv4820 Kong Augvalds vei til Avaldsnes kirke (1,0 km)
Fv4808 Torvastadvegen fra Bøkrossen via Vik til Nordbøkrossen
Kv Bøvågen 
 •  
Fv4816 Øvrabøvegen fra Bø til Fv4808 Hauge (1,5 km)
 
Karmsund bru
Haugesund (Torvastad)
 Nordbøkrysset
Fv4808 Storasundvegen fra Nordbø mot Bøkrossen
Kv Bøvegen til Bøneset
Haugesund (Fastlandssiden)

Karmsundgata

Fv4848 Norheimvegen fra Norheim mot 47 Raglamyr

Haugesund
Haugesund

Karmsundgata

Kv Rennesøygata 
47 Karmsundgata fra Rossabø mot   i Sveio
Kv Haukelivegen til Fv4852 Skarpavoll

Raglamyrvegen

Fv4802 Spannavegen fra Rossabø til Fv4850 Storasund
Fv4802 Spannavegen til 47 Røyksund i Karmøy
 Skuggaberg
 •  
Kv Floravegen til Porshaug, og til Kvitsøygata
 Raglamyr
 •  
Kv Skonnertvegen til Brakahaug
Kv Raglamyrvegen til 554 Fv4848 Stølsmyr
 Skjenhaug
554 Uten navn fra Raglamyr 
 •   Longhammer bru (over krysset, 24 m)
 •  
Kv Fyrbøtervegen til Brakahaug

Haukelivegen

 Ørpetveitkrysset
Fv4856 Skjoldavegen til 47 Flotmyr
Fv4856 Ørpetveitvegen til Ørpetveit

Karmøy

Skjoldavegen

Skre
 •  
Fv4800 Skrevegen fra Skre til Fv4802 Aksnes (4,8 km)

Tysvær

Førresfjordvegen

Førdesfjorden
 Førre
 •  
Kv Førresbrekka fra Førre til Fv4794 Førreåsen
 •  
Fv4796 Stakkestadvegen fra Førre   Arquebus krigshistorisk museum til Stakkestad
Kv Førresvegen til Bekkevoll
 Førrestjørna
 •  
Fv4794 Høievegen mot Høye
 •   Høgahaug bru (over kommunal veg, 23 m)
Kv Frakkagjerdvegen mot Førre
Kv Frakkagjerdvegen til Fv4794 Asparhaug
Aksdal
 Aksdal, bare avrampe fra / pårampe mot vest
 •  
Kv Rådhusvegen mot Tysværtunet kulturhus og   Aksdal kirke
 •   Bongsatjørna bru (over krysset, 18 m)
Kv Rådhusvegen 
  Tysværvegen fra Aksdal mot   Arsvågen–Mortavika i Bokn  i Sandnes, felles trasé til Vågsbotn

Grindafjordvegen

Grinde
515 Skjoldastraumsvegen fra Grinde til 519 Nedstrand
 Vågsbotn
 •  
  Sundførvegen fra Vågsbotn mot   Sandvikvåg–Halhjem i Fitjar  i Bergen

Vindafjord

Haukelivegen

 •  
Fv4734 Dalavikvegen fra Vestre til Dalavik (4,0 km)
Skjold
 •  
Fv4736 Vikevegen fra Skjold til 543 Utbjoa
 Smedsvik
 •   Flåta bru (over krysset, 60 m)
513 Solheimsvegen fra Nygård mot 515 Båtsvik i Tysvær
Kv Skjoldavikvegen til Fv4736 Skjold
 
Ølen ved Ølensfjorden
 •  
46 Saudavegen fra Knapphus til   Lovraeidet i Suldal
 •  
Fv4746 Blikravegen fra Velle til 46 Vatne (8,3 km)
 •   Øvre Vats
Ølensvåg
 •  
543 Bjoavegen fra Ølensvåg til   543 Bjoavågen
 •   Myrastrand
Ølen
 •  
514 Sandeidvegen fra Ølen til 46 Sandeid
 •  
Fv4760 Dreganesvegen fra Ølen til Ytre Hamre (3,7 km)
 •  
Skogsbilvei til Eide Gard
 •   Rødne
 • Fikse   strekningens høyeste punkt, 200 m

  Hordaland fylkeRediger

Etne

Haukelivegen

Etne
 •  
Fv5014 Strondavegen fra Etne til 48 Skånevik
 •  
Fv5020 Fossavegen fra Mo til Fv5018 Auestad (4,2 km)
 •   Moe bru (Sørelva, 20 m)
 •  
Fv5018 Utledalsvegen fra Steinshagen til Litledalen
 •  
Fv5018 arm Grindheimsvegen fra Håfoss til hovedtraséen ved Rygg
 •   Håfoss bru (Nordelva, 20 m)
 •  
Fv5016 Stødlevegen fra Håfoss til Fv5014 Enge bru (4,0 km)
 •   Øvstebøhammaren
 • Arm fra Nernes til Bjørndalen
Nernesvegen
 •   Bjørndalen
 •  
Arm Stordalsvegen fra Bjørndalen  (se nedenfor)
 • Arm til Husaleitet
Stordalsvegen
 •  
Arm Nernesvegen fra Bjørndalen til Nernes
 •  
48 Skånevikvegen fra Håland mot 7 i Samnanger
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet til E134 hovedtrasé (210 m)
Fv5022 Frettevegen til Frette
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet (→ sidetrase) til Frette (3,0 km)
 •  
Kv Åkrafjordvegen til Tjelmeland
 •  
Kv Kyrpingsvegen fra Tjelmeland til Kyrping
E134 arm Åkrafjordvegen til Øyri (se nedenfor)
 • Arm fra Øyri langs Åkrafjorden til Tjelmeland (11,2&bsp;km)
Åkrafjordvegen
 •   Folkaberget bru (over Seljekleivgjuvet, 21 m)
 •  
Kv Åkrafjordvegen fra Tjelmeland til hovedtraséen
Kv Kyrpingsvegen til Kyrping
 •  
Kv Fjæravegen fra Fjæra til Austarheim
 •   Sidetrasé Rullestadjuvet mellom Rullestad og Øykjedalen (12,8 km)
Rullestadvegen
 •   Kvernhuselva bru (Kvernhuselva, 49 m)
 • Sidetrasé Rullestadjuvet ender ved Langebu

Odda

Uten navn

 •  
  Uten navn fra Jøsendal mot   i Ullensvang, felles trasé til Horda
 •   Seljestad bom for høyfjellsovergang
 
Bilde fra de gamle Røldalssvingene som er veien som passerer over Røldalstunnelen. Innløpet til Seljestadtunnelen vises der den korte veistubben mellom tunnelene passerer over Gorsvatnet.
 
Haukelitunnelens østre innløp
 
Haukelifjell
 
  
 •   Gammel trasé forbi Seljestad- og Røldalstunnelen (9,9 km)
 •   Strekningens høyeste punkt 876 moh. inne i tunnelen
 • Gammel trasé forbi tunnelene ender
 •  
520 Uten navn fra Hordalia til 46 Ropeid i Suldal

Håra

 •  
  Suldalsvegen fra Horda mot   Nesvik–Hjelmeland  i Sandnes

Haukelivegen

Røldal
 •  
Kv Kyrkjevegen mot     Røldal stavkirke
 •   Liamyrane bom for høyfjellsovergang

Uten navn

 • Gammel trasé fra   Austmannalia
 •   Gammel trasé fra Haukeli til Ulevåvatnet (6,7 km)
 • Dyrskaret   veiens tidligere høyeste punkt, 1148 moh.[13]
 •   Ulevåvatnet bom for høyfjellsovergang
 • Gammel trasé fra Ulevåvatnet til Haukeli

  Telemark fylkeRediger

 
Haukeliseter om våren

Vinje

Haukelivegen

 •   Ståvatn
 • Gammel trasé over fjellet forbi Vågslidtunnelen fra Steinvollen til Løyning
 • Gammel trasé fra Løyning til Steinvollen
 • Haukelifjell
 •   Tyrvelii bom for fjellovergang
 •   Kolabui bom for fjellovergang
 •   Flothylåi
 •  
  Bykleheivegen fra Haukeli mot   i Kristiansand
 •  
362 Storegutvegen fra Gunvaldjord til 37 Rauland
 •   Grunge bru (Smørkleppåi, 41 m)
 •   Smørklepp
 •  
Fv3408 Byrteheivegen fra Vinjesvingen til 38 Liosvingen i Tokke (24,9 km)
 •   Vinje bru (Smørkleppåi, 73 m)

Vinjevegen

 •   Vinjeåi
Åmot
 •  
37 Raulandsvegen fra Åmot mot 40 i Kongsberg
 •  
38 Dalsvegen fra Åmot mot   Vrådal i Kviteseid
 •   Leirli bru (Galthyl, 70 m)

Tokke
 
Gjennom Høydalsmo

Høydalsmovegen

 •  
Fv3406 Ravnejuvvegen fra Gøytil til 38 Liosvingen (13,2 km)
 •  
Skogsbilvei til   Huka hoppanlegg
 •  
450 Eidsborgvegen fra Høydalsmo mot   i Valle
 •  
Fv3410 Øyfjellvegen fra Ofte mot 37 Nystad i Vinje
 •   Skotbukti
 
Mostøylbakken bru
  
 • Utbedring til stamveistandard Høydalsmo–Mostøyl, ca. 4 km, oppstart vinteren 2018, ferdig høsten 2019[14]
 •  
Fv3400 Ormbrekkroken fra Mostøyl til   Kviteseid (19,3 km)
  
 • Utbedring til stamveistandard Mostøyl–Moskeid, 3,8 km, oppstart april 2017, ferdig høsten 2019[15]

Kviteseid

Brunkebergvegen

 
Forbi Morgedal
 •   Morgedal vest
 •  
Kv Morgedalsvegen til Morgedal
 •  
  Kviteseidvegen fra Brunkeberg mot   i Kristiansand
 •   Feggetjønni

Seljord

Bygdaråvegen

Seljord
 •  
Fv3328 Mosasida fra Flatland via Sandnes til   Sanda
 •   Bygdaråi bru (Bygdaråi, 30 m)
 •   Vallaråi bru (Vallaråi, 150 m)
 •  
  Manheimstrondi fra Seljord mot   i Porsgrunn

Flatdalsvegen

 •  
Kv Brøløsvegen fra Bjørge til Brødlaus
 
Nutheimskleivene mellom Flatdal og Hjartdal
  
 • Ny vei 11,6 km (erstatter eksisterende strekning til Hjartdal), anleggsarbeidet er påbegynt våren 2013
 • med   Mælefjelltunnelen Århus-Gvammen 9,5 km, ferdig 2019
 •   Grunne bru (Grunnåi, 29 m)
  •  
  Kv Flatdalsbyen til Mo
  •   Flatdal bru (Flatdøla, 21 m)
  •  
  Fv3422 Åmotsdalsvegen fra Nutheim til Fv3410 Straume i Vinje
  • Vadder   strekningens høyeste punkt, 425 moh
  •  
  Kv Svartdalsvegen fra Brekka til Nørdsteteig
  •  
  Skogsbilvei fra Nørdsteteig til   Svartdal kapell

  Hjartdal

  Hjartdalsvegen

   
  I Hjartdal
  •  
  Fv3418 Opsalvegen fra Gvammen til Hjartdal fjellstoge (6,4 km)
    
  • Endepunkt ny vei med tunnel

  Saulandsvegen

  •   Lonar bru (Raudbekk, 9,9 m)
  •   Skorve bru (Skorva, 16,2 m)
  •  
  Fv3430 Tuddalsvegen fra Sauland til 37 Dal i Tinn

  Notodden

  Ørvella øst

  •  
  361 Gransheradvegen fra Ørvella mot 37 Gransherad

  Heddalsvegen

   
  Heddalsvegen vest for Notodden
  Notodden
  Haugmoen
  Kommunal vei til Semsvegen
  Fv3330 Reshjemvegen mot   359 (27,3 km)
  Kv Tuvenbøygen 
  •  
  Fv3346 Heddalsvegen fra Tinnes mot 37 Folsland (21,4 km)
  Kv Storgata til Fv3344 Lisleheradsvegen

  Sam Eydes gate

  Kongsbergveien

  •  
  360 Sauheradvegen fra Notodden mot   i Sauherad
  •  
  Fv3344 Lisleheradvegen fra Notodden til 37 Bolkesjø (19,5 km)

    Buskerud fylkeRediger

   
  Meheiaveien

  Kongsberg

  Meheiaveien

  •   Meheia
  •   Kobbervoll
  •   Kobbervoll interimsbru (Storelva, 33 m)
    

  Ny vei Saggrenda–Damåsen 13 km, under bygging siden våren 2015. 11 km Saggrenda–Diseplass klart ved påsketider 2020.[17] 2 km Diseplass–Damåsen åpnet 4. oktober 2018,[18] Kongsberg bru og vei til Kongsberg Teknologipark åpnet 12. september 2019.[19]

  Kongsberg
  •  
  Kv Bergmannsveien fra Saggrenda til Saggrenda stasjon

  Bergmannsveien

  •   Kvenna bru (Kobberbergselva, 41 m)
  •  
  Fv2770 Landsverkveien fra Jordbru til Fv2766 Hedenstad kirke (2,4 km)
  •  
  40 arm Uten navn fra Moane 
  40 Lågendalsveien fra Kongsgårdsmoen til   i Larvik

  Sandsværveien

  Kv Gesellveien 
  •  
  Kv Funkeliavegen til Funkelia
  •  
  Fv2776 Sandsværveien fra Geitetomta til Nybrufoss og til Fv2772 Tislegård

  Sexes gate
  Hasbergs vei

  Fv2778 Hasbergs vei til Fv2776 Kongsberg kirke
  40 Numedalsveien fra Kongsberg mot   Geilo i Hol
    
    
   
  Kongsberg: Numedalslågen med E134 til venstre

  Numedalsveien

  Fv2776 Thornes vei fra Nybrufoss mot Geitetomta, og mot Fv2772 Tislegård
  Fv2772 Gomsrudveien fra Myntbrua til 40 Brønndalen

  Gomsrudveien

  Kv Stasjonsbakken til Storgata
  Fv2775 Hermann Foss gate til   Kongsberg stasjon

  Drammensveien

  Fv2774 Eikerveien mot 40 Svene i Flesberg
  Kv Gamle Drammensvei til Setra
  •  
  Fv2757 Lurdalsveien fra Setra mot Fv2756 Dunserud i Øvre Eiker
  Kv Kløversvingen / Henckelmyra 
  •   Endepunkt ny vei
  286 Drammensveien fra Diseplass mot 40 Skollenborg
  •     Bomstasjon planlagt

  Øvre Eiker

  Uten navn

  •   Jørandrud bru (Fiskumelva, 110 m)
  •   Liverud bru (Liverudbekken, 76 m)
  •   Gulliksrud bru (over bekk og skogsbilveg, 186 m)
  •   Nyrud bru (over bekk, 56 m)
   Dunserud
  Kv Dunserudhagan til Dunserudhagen
  Fv2756 Dunserudhagan mot Fv2758 Darbu
  •   Dunserud bru (over krysset, 108 m)
  •   Kolsrud
  •   Røed bru (over bekk, 60 m)
  •   Mølledammen bru (Dørja, 83 m)
  •   Leirdalen bru (over skogsbilveg og bekk, 42 m)
   Vestfossen
  Fv2734 Aasveien fra Skjøl til Fv2736 Øvre Hoen (3,1 km)
  •   Skjøl bru (over krysset, 60 m)
  35 Aasveien fra Spæren mot   i Tønsberg
  Kv Jungerveien til Ormåsen
  •   Semsmyr
  Drammen (Hokksund)
    Kirkealeen fra Langebru nær Hokksund mot   Hønefoss i Ringerike
  Fv2732 Loesdalsveien til Fv2708 Fjerdingen i Nedre Eiker
  •   Haug bru (Vestfosselva, 90 m)
  Kommunal vei til Drammensveien, Losmoen

  Nedre Eiker
  Drammen (Steinberg)

  Uten navn

  Kv Steinbergveien fra Skramnes til Temtemoen
  Kv Steinbergveien fra Evje til Mjøndalsbrua
  Drammen (Mjøndalen)
   Mjøndalen
  283 Uten navn mot   i Øvre Eiker og mot   Bragernes i Drammen
  •   Mjøndaslslokket bru (over krysset, 26 m)
  Fv2708 Uten navn til 282 Øvre Sund bru i Drammen
  Kv Strandveien til Mjøndalsbrua
  •   Mjøndalen

  Drammen

  Uten navn

  •   Gulskogen
  •   Sidetunnel til Einar Aass vei inne i tunnelen
  Drammen
      Kleivenetunnelen fra Austad mot   Undrumsdal i Re
  Arm mot Strømsø (230 m)
    B. Bjørnsons gate fra Austad mot Brakerøya
  282 B. Bjørnsons gate mot   Danserud

   

  Lier
  Drammen (Høvik)

  Uten navn

  24 Brakerøya
  (kun pårampe mot nord / avrampe fra nord)
    Nedre Strandgate mot   282 Rundtom
  283 Bragernestunnelen mot   i Øvre Eiker
  282 Strandveien mot   Frydenlund
  •   Jensvoll bru (over Jensvollveien, 48 m)
  23 Kjellstadkrysset (E134 forlater hovedtrasé)
    Uten navn avrampe fra nord / pårampe mot sør
  285 Ringeriksveien mot   i Hole

   
  Ringeriksveien

  •  
  Fv2703 Kjellstadveien til Fv2704 Sandaker
  •   Kjellstadundergangen (36 m)
  • Arm mot Vestre Linnes
  •  
    Uten navn avrampe fra sør / pårampe mot nord
  Fv2702 Sankt Hallvards vei til 282 Huseby
    Ny vei fra E18 til Linnesstranda planlegges
  Kv Lierstranda fra Gilhus til Bruusgaards vei
  282 Husebysletta fra Frydenlund mot   Hølaløkka
  282 Strandveien mot   Brakerøya i Drammen

  Røykenveien

  Kv Gilhusveien fra Gilhus mot Lierstranda terminal
      Ny motorvei (5 km) bygges fra Linnesstranda til Dagslet ved Spikkestad, klar 2021,   [20]
  •   tunnel (ca 2,2 km) bygges
 •   Linnes bru II (Lierelva, 46 m)
  •  
  Fv2694 Tuverudveien fra Linnesstranda til 282 Lierkroa (1,9 km)
   
  Europavei 134 (tidl. riksvei 23) vestover fra Katrineåsveiens bru
   
  Europavei 134 (tidl. riksvei 23) østover fra Katrineåsveiens bru med rundkjøringen hvor Fylkesvei 165/Slemmestadveien starter
  Drammen (Gullaug)
  •  
  Kv Linnesstranda til Gilhusveien
  Kv Kvernbakken fra Gullaug mot Spikkestad i Røyken
  Fv2684 Grimsrudveien fra Lahell til 281 289 Ugstad i Hurum (19,3 km)

  Røyken
  Drammen (Vestbygda)

  Spikkestadveien

  Kv Spikkestadveien fra Spikkestad mot   Spikkestad stasjon (E134 svinger i rundkjøringen)
      Ny motorvei slutter like øst for dagens rundkjøring.

  Uten navn

  Røyken
   Auvi
  Fv2690 Hyggenveien til   Røyken stasjon (1,1 km)
  Kv Bråsetveien til Løken
  •   Auvi bru (over krysset, 50 m)
  Kv Hyggenveien til Fv2684 Hyggen
  165 Slemmestadveien fra Enga mot   Holmenkrysset i Asker
  •   Midtbygda bru (over dalsøkk, 140 m)
  Fv2692 Uten navn fra Krokodden til 289 Åsveien bru (E134 svinger i rundkjøringen)
  Kv Smemyrveien 
  •   Sagbakken bru (over dalsøkk, 140 m)
  •  ⇓ Skånevann
  •   Kongensdal bru (over dalsøkk, kommunegrense, 132 m)

  Hurum

  Uten navn

  289 Uten navn fra Mørk til   Verket–Svelvik319 Svelvik i Vestfold
  281 Storsandveien fra Verpen mot 289 Nordjordet
    Nye løp i Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen planlegges[21]

    Akershus fylkeRediger

  Frogn
  Fv1392 Holtbråtveien fra Månakrysset til Fv82 Holtbråten (3,1 km)
  152 Holtbråtveien mot Drøbak, og mot   Korsegårdskrysset i Ås
   Vassumkrysset
  (avkjørsel i tunnelen)
  •  
      Uten navn mot   i Moss
  •   Vassumbrua (over E6, 126 m)
  156 Nessetveien fra Vassumkrysset mot   i Ås og mot Nesodden
  Fv77 Årungveien til Vassum (0,9 km) → Fv56 til 154 Nygård i Ås
      Uten navn mot   Vinterbro i Ås

  Alternative ruterRediger

  Det finnes alternative ruter som er kortere enn å bruke E134. Her er noen eksempler:

  Se ogsåRediger

  ReferanserRediger

  1. ^ a b ECE/TRANS/SC.1/2016/1 Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway
  2. ^ Statens vegvesen Trafikkregistreringer
  3. ^ Røyrane, Eva (1956-) (1999). Ei reise i Hardanger. Bergen: Nord 4. s. 17. ISBN 8273260542. 
  4. ^ Alv Straumstøyl. «Soga om Haukelivegen». www.haukelivegen.no. Besøkt 24.03.2019. 
  5. ^ Vegvesenets vegkart
  6. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 111th session
  7. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 112th session
  8. ^ «Riksvei 23 blir Europavei». Statens vegvesen. 8. november 2018. Besøkt 8. november 2018. 
  9. ^ [1] E134 Amot Vinjesvingen
  10. ^ Veien som forandrer Kongsberg. Teknisk Ukeblad, 25. juni 2019, s. 51.
  11. ^ «Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo». NRK. 7. september 2016. 
  12. ^ Vegvesen.no: E134 over Haukeli
  13. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 17. september 2012.  Bruk tjenesten Høydeprofil.
  14. ^ «Morgedal Entreprenør skal byggje meir veg». Vest-Telemark blad. 29. desember 2017. s. 3. 
  15. ^ «E134 Seljord–Åmot». Statens vegvesen. Besøkt 21. april 2017. 
  16. ^ Slutt for Ørvella bru
  17. ^ «Bli med på en snartur over den nye brua!». Laagendalsposten. 12. september 2019. Besøkt 13. september 2019. 
  18. ^ «Fin flyt på første del av ny E134 over Damåsen». Statens vegvesen. 4. oktober 2018. Besøkt 4. oktober 2018. 
  19. ^ «Statsråden åpnet ny veg fra E134 til Teknologiparken i Kongsberg». Statens vegvesen. 12. september 2019. Besøkt 13. september 2019. 
  20. ^ Rv. 23 Dagslett–Linnes
  21. ^ Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2

  Eksterne lenkerRediger