Ringerike sykehus

lokalsykehus i Viken fylke

Ringerike sykehus (RS) (sentralbordet tlf. 32 11 60 00 eller 03525, fra utlandet +47 32 80 30 00) er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. Adressen er Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss. I tillegg sorterer også underavdelingen Hallingdal sjukestugu ved Ål i Hallingdal under Ringerike sykehus.[1] Sykehuset er én av åtte klinikker under Vestre Viken HF, som ligger i helseregion Sør-Øst, og befordrer helsetjenester for cirka 75 000–100 000 innbyggere.[2]

Ringerike sykehus
Ringerike sykehus.JPG
Vestfasaden
Beliggenhet
AdresseArnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss
Land NorgeRediger på Wikidata
StrøkHvervenmoen
OmrådeNorderhov
KommuneRingerike
Historiske fakta
FormålLokalsykehus
EierVestre Viken Helseforetak
Ferdigstilt1965
Kart

Ringerike sykehus
60°08′53″N 10°15′18″Ø

Fakta om sykehusetRediger

Bysten av Anton Solbakken (1888–1982), «sykehusets far» og ordfører i Norderhov i perioden 1947–1963, ble gjort av Ståle Kyllingstad (1903–1987) og avduket på Solbakkens bursdag i 1977. Den er en folkegave.

Sykehuset ligger fysisk rett sør for bykjernen i Hønefoss, med adkomst fra Hvervenmoen langs Osloveien i Ringerike kommune, Viken, og sysselsetter cirka 900 personer.[1] I tillegg til Ringerike og Hole kommuner, omfatter distriktet sykehuset betjener også hele Hallingdal og flere kommuner i tidligere Oppland. Sykehuset har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi, samt gynekologi og fødselshjelp.[2] Ny poliklinikk for svangerskapsomsorg, gynekologi og pediatri ble offisielt åpnet ved sykehuset fredag 10. januar 2020. Den nye kvinne/barn-enheten vil bestå av fødeavdeling, døgnsenger for gynekologiske pasienter og poliklinikkområde for svangerskapsomsorg, gynekologi og pediatri.

«Sykehusets far»Rediger

Byggearbeidene med det nye sykehuset tok til i oktober 1961. Den eldste delen av bygningsmassen sto ferdig i 1965.[1] Til å begynne med var det stor uenighet om hvor sykehuset skulle lokaliseres. Det skulle tjene et stort omland, som alle hadde sine ønsker og forventninger. Lokalt var det planer om å lokalisere det på Vesterntangen, der blokkbebyggelsen i Nansenveien ligger i dag, men Anton Solbakken (1888–1982), ordfører i Norderhov herredskommune i perioden 1947–1963, tok initiativ til å få det plassert på Hvervenmoen.

Solbakkens innsats for sykehuset ble kronet med suksess, og for fikk han hedersbetegnelsen «sykehusets far». Derfor står det nå en byste av granitt av gamleordføreren i den lille parken foran hovedinngangen til sykehuset. Bysten ble utført av Ståle Kyllingstad (1903–1987) og avduket på Solbakkens 89-årsdag høsten i 1977.

Moderniseringer og utvidelserRediger

Sykehuset er siden modernisert og påbygd flere ganger. Blant de siste utvidelsene er et korsformet tilbygg over fire etasjer mot sør. Fra 2. til 4. etasje er det sengeposter for ulike avdelinger. Hver etasje har eget fellesrom/spiserom og fire korridorer med enerom for pasientene og diverse andre romfasiliteter. Senere ble også akuttmottaket påbygd og utvidet.

Hallingdal sjukestuguRediger

 
Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu (HSS) er et lokalmedisinsk senter for Hallingdal, lokalisert til Ål, og sorterer under Ringerike sykehus. Senteret ble opprettet av tidligere Buskerud fylkeskommune som ei felles sykestue for de seks hallingdalskommunene fra 1. september 1979. Da den ble opprettet var Hallingdal sjukestugu en helt ny type helseinstitusjon i Sør-Norge, men til en viss grad etter modell fra Alta sykestue i Finnmark. Filosofien var at på grunn av de lange avstandene til nærmeste sykehus, skulle tilbudet være erstatning og/eller sykehusets forlengende arm i Hallingdal. Ut over dette fikk Trond Kleppen, som var første administrasjonssjef, relativt frie tøyler til å forme institusjonen.

Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjonRediger

Ringerike interkommunale legevakt (tlf. 116 117) og Ringerike ambulansestasjon (bruk medisinsk nødtelefon 113 ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander), som tilhører ambulansedistrikt 2 i Vestre Viken HF, lå tidligere (før 18. februar 2021) fysisk i bygningsmassen til Ringerike sykehus, som eies av Vestre Viken HF. Dit flyttet legevakten i 1995.[3] Bygningsmassen ble videre påbygget og modernisert i 2009.[3] Legevakten har felles inngang med sykehusets henvisningspoliklinikk. Det interkommunale legevaktsamarbeidet gjelder for kommunene Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad, Flå og Jevnaker[4] Ambulansedistrikt 2 dekker kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Det bygges imidlertid ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester (2018–2020) for å sikre moderne fremtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus.

Byggestart for den nye legevakten og ambulansestasjonen var i juni 2019.[5] Nybygget ligger på sørsiden av sykehuset og føres opp i to etasjer, hvor ambulansesentralen med tilhørende fasiliteter skal være i 1. etasje og legevakten skal være i 2. etasje. Tomten (gnr. 38, bnr. 88) er bykslet for 40 år og eies av Vestre Viken HF. Det bygges 4 ambulansegarasjer, kontorer og vaskehall. Bygget skal forbindes med sykehuset gjennom en glassgang. Totalt areal er cirka 2 000 m² og bygget utrustes med solceller på taket, som vil redusere energibehovet med cirka30 %. Den nye fasiliteten omtales som Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjon.[4] Planen var at kommunen skulle overta nybygget den 18. august 2020, men det ble forsinkelser. Etter overtakelsen fulgte en periode med installasjoner og testing av utstyr, før den offisielle åpningen 18. februar 2021.[6]

Byggherre er Ringerike Kommune og arkitekt er SG Arkitektur AS. Prosjektet utføres i som en samspillsentreprise, som håndteres av Mesterbygg Ringerike AS som er totalentreprenør.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Ringerike sykehus. (2016, 9. juni). I Store medisinske leksikon. Hentet 18. mars 2020 fra https://sml.snl.no/Ringerike_sykehus
  2. ^ a b Ringerike sykehus 2020. Vestre Viken, Ringerike sykehus. Besøkt 2020-03-17
  3. ^ a b Ove Reidar Venås (2009) Ny og større legevakt åpnet. Ringerikes Blad, 17. november 2009. Besøkt 2020-03-18
  4. ^ a b Ringerike kommune 2020. Nye Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjon. Besøkt 2020-03-17
  5. ^ a b Produktfakta (2020) RILA - NY LEGEVAKT OG AMBULANSESENTRAL VED RINGERIKE SYKEHUS. Produktfakta. Besøkt 2020-03-18
  6. ^ Espen Ødegård (2020) Se den nye legevakten tar form: – Skulle gjerne hatt den klar allerede nå! Ringerikes Blad, 2020-03-18 (bak betalingsmur). Besøkt 2020-03-18

Eksterne lenkerRediger