Åpne hovedmenyen
Ringerike sykehus HF front

Ringerike sykehus er et sykehus som omfatter sykehustjenester for øvre Buskerud med hovedvirksomhet rundt Hønefoss. Sykehuset tilhører helseforetaket Vestre Viken HF i region Helse Sør-Øst, og sørger for helsetjenester for et område med 75 000 innbyggere, samt at sykehuset sysselsetter 872 personer. Dette området gjelder, i tillegg til Ringerike- og Holedistriktene, kommunene Jevnaker og Sør-Aurdal, samt deler av Hallingdal og Valdres. I tillegg til sykehuset ved Hønefoss, har helseforetaket underavdelingen Hallingdal sjukestugu ved Ål i Hallingdal. Ringerike sykehus HF tilbyr behandlingstilbud innenfor somatikk og psykiatri, og gav i 2005 behandling til ca. 11 200 pasienter innenfor kirurgi, indremedisin, psykiatri, fødsel og gynekologi og barnesykdommer. Samme år ble det utført 62 300 polikliniske konsultasjoner.

Eksterne lenkerRediger