Fylkesvei 241

vei i Buskerud og Oppland

Fylkesvei 241 går mellom sentrum i Jevnaker og Norderhov i Ringerike. Veiens lengde er 14,7 km, hvorav 12 km i Ringerike og 9,8 km i Jevnaker.

Fylkesvei 241
241
{{{navn}}}
Forbi Klækken hotell
Strekning
Jevnaker sentrum, JevnakerNorderhov, Ringerike
Fylkesvei 241
Riksveier Buskerud Oppland.svg
Data
Lengde21,8 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeViken
Tilstøtende riksveier
Stamvei E16.svg

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei. Før Randselva bru ble åpnet for trafikk var strekningen mellom Jevnaker sentrum og Olum del av europavei 16.

Kommuner og knutepunkterRediger

  Viken fylkeRediger

Jevnaker

Olumslinna (har i noen kilder nr E16 eller Fv2280)

 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum (→  ) mot Fv2300 Roa i Lunner
  Uten navn mot   Heradsbygda i Ringerike og mot   Borlaug i Lærdal
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •   Prestmoen
 •  
240 Fjordlinna fra Vang mot 34 Brandbu i Gran (24,3 km)

Glassverkvegen

Jevnaker
 •  
  arm Glassverkvegen fra Jevnaker mot   Bergermoen rundkjøring (4,4 km)

Hadelandsveien

 •  
  Uten navn fra Kleggerud   Kleggerud rampe bomstasjon takst 21,- / 53,- timesregel mot   Heradsbygda i Ringerike og mot   Borlaug i Lærdal
 •  
  Uten navn fra Kleggerud mot   Roa i Lunner

Ringerike

Hadelandsveien

 •  
Åsbygda
Vang
 •  
Klækken Hotell
 •  
Fv2862 Ringkollveien fra Klekken til Grautbakken (2,2 km)
 •  
Fv2860 Klekkenveien fra Klekken mot 290 Hønefoss (4,0 km)
 •  
Lisletta
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Hesselberg til   Sundvollen i Hole (14,2 km)
 •  
  Osloveien fra Ringvoll ved Norderhov mot   Sandvika i Bærum
  Osloveien via   Styggdalskrysset mot   Heradsbygda

BildegalleriRediger

Hadelandsveien 2 i sørenden av Fylkesvei 241.  
Hadelandsveien 20.  

Eksterne lenkerRediger