Hvervenmoen

sandmorene dannet etter siste istid
(Omdirigert fra «Hvervenkastet»)

Hvervenmoen er en mo som opprinnelig var preget av furuskog og lyng (helst tyttebær- og blåbærlyng), men som i dag preges av nye store kontor- og forretningsbygg. Moen ligger like sør for Hønefoss og rett sørvest av Ringerike sykehus, mellom den gamle vín-gården Hverven og kastet ned mot Storelva. Europavei 16 krysser over den nordlige og østre delen av Hvervenmoen, og har avkjøring til Hønefoss syd. Området ligger i Ringerike kommune, Buskerud.

Hvervenmoveien 2a–2e ved Hønefoss rommer Power, Jula, Rusta, Europris og Biltema, med sine butikker på 2 500–3 000 m² hver.

Tidligere fantes det en fotballbane og en kiosk i det nordre hjørnet av Hvervenmoen, omtrent der rundkjøringen nord for E16 nå ligger. Fotballbanen ble disponert av Norderhov Ungdoms-og idrettslag (NUIL), som har fått ny bane på Trøgstad (bak sykehuset).

Hvervenkastet

rediger

Et kast kan være et hvilkensomhelst sted der noe kastes, men ordet kan også ha andre betydninger. I denne sammenhengen er kastet et sted der det ble kastet tømmer utfor stupet ned mot Storelva, der det siden ble fløtt videre på elva ned til en oppsamlingsplass i Tyrifjorden. Lokalt kaller mange hele moen for Hvervenkastet, men navnet skyldes nok at selve moen heter Hvervenmoen og tilhører storgården Hverven (gnr. 43). Det er imidlertid to slike kast der, og ingen av dem heter egentlig Hvervenkastet, men henholdsvis Tanbergkastet og Trøgstadkastet. Det var nemlig de to gårdene Tanberg (gnr. 38) og Trøgstad (gnr. 44) som eide grunnen.

Kulturminner

rediger

Hvervenmoen er ifølge Kulturminnesøk svært rikt på kulturminner, helst fornminner. Det finnes til og med et gravfelt der, som består av 24 mer eller mindre overgrodde rundhauger som dateres til jernalderen. Fem av haugene i feltets sørlige del ligger på rad, cirka 8–10 meter fra brinken mot elva. Den største haugen ligger i feltets nordvestre del, cirka 20 meter inn fra vestbrinken av moen. Den er omkring 15 meter i diameter og omkring 1,5 meter høy. De andre ligger lenger inn på moen og er klart markerte. De fleste bærer preg av å være røvet, men noen synes urørte. De er omkring 6–10 meter i diameter og cirka 0,7–1 meter høye.[1] Det er dessuten spor etter flere fangstanlegg og kullgroper i området, samt minst to såkalte hulveier fra førreformatorisk tid.

Bebyggelser

rediger

Bebyggelsen på Hvervenmoen er knyttet til de to veiene Hvervenmoveien og Kartverksveien, nord på moen. Området rundt Kartverksveien er ferdig utbygd. Den største aktøren der er Kartverket, som ligger i enden av Kartverksveien. Området rundt Hvervenmoveien blir i øyeblikket utviklet med nye kontor- og forretningsbygg. Veien går i ei sløyfe rundt inne på den nordre delen av moen, sør for E16. En rekke kjente aktører har alt etablert seg der. Det gjelder blant annet Coop Norge med sitt byggevarekonsept Obs Bygg (+8 000 ), Biltema, Europris, Rusta, Jula, Power (tidligere Expert), alle med butikker på omkring 2 500–3 000 m², Nordea, Viken Skog, Ringerikskraft med flere. Nye bygg er dessuten under oppføring inne på området, og atter andre er under planlegging.

Referanser

rediger
  1. ^ KHM (2017) Hvervenmoen. Kulturhistorisk museum, Oslo. Besøkt 2017-05-26

Eksterne lenker

rediger