Kulturminnesøk

nettportal til Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminner i Norge
For å lenke fra Wikipedia-artikler til Kulturminnesok.no, se Mal:Kulturminne

Kulturminnesøk er en nettportal som inneholder en samlet oversikt over fredete kulturminner i Norge. Nettportalen ble opprettet av Riksantikvaren desember 2009 og gjør deler av kulturminnedatabasen Askeladden tilgjengelig for et allment publikum. Ved tidspunktet for opprettelsen inneholdt den ca. 80 000 kulturminner, og i 2012 ca. 140 000.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata