Follum

gammel storgård på Ringerike

Follum (gnr. 50) er en gammel storgård og ei grend i Ringerike kommune. Gården, som tilhører de eldste gårdene i området, ligger nord for Veien og øst for Heradsbygda, på et høydedrag langs Kilealleen, som pleide å være en del av den gamle ferdaveien mot Ådal og Valdres langs vestsiden av Ådalselva. Like nord for Follum ligger også den gamle storgården Kile.

Follum ligger strategisk til, på en høyde med god utsikt.
Den gamle storgården Follum i Kilealleen

Follum tilhører de såkalte heim-gårdene og er mest sannsynlig betydelig eldre en hva de skriftlig kildene antyder. Den ble antagelig ryddet i god tid før vikingtiden, kanskje alt i folkevandringstiden i Norge. Gården ligger strategisk til, på en høyde med god utsikt til alle kanter. Den nevnes ikke i gamle diplomer, men blir først nevnt i Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (NRJ. IV, 147, 1528) som Felinn, og av gjengjerden som ble betalt må man anta at den var fullgård.[1] I 1542 nevnes gården som Folinn, i 1578 som Follim, i 1604 som Føellenn, i 1617 som Follum, i 1657 som Folemb, og i 1723 og framover som Follum. Navnet kan stamme fra den norrøne beskrivelsen Foleimr eller Folaheimr, trolig av foli eller fole, som ofte forekommer i stedsnavn. Lenger ned langs elva ligger også gården Folefoss, som nok er oppkalt etter strykene i elva på den plassen. Det er imidlertid uvisst om forstavelsen kan ha vært et mannsnavn.

Grendesamfunnet ble tuftet på fabrikkene som ble anlagt langs elva, og da spesielt ved fossefallene. Ved Hovsfoss ligger tidligere Norske Skog Follum, opprinnelig grunnlagt som Follum træsliberi i 1873, der produksjonen av treholdig trykkpapir (avis og bokpapir) ble stanset i 2012. Follum gård eide opprinnelig grunnen på begge sider av fossen og den nordligste delen av Molvald. Mellom fabrikken og Veienmarka ligger den såkalte Follumbyen, et boligområde som opprinnelig var knyttet til fabrikken. På oversiden ligger Begnamoen, et annet (nyere) boligområde med en viss tilknytning til fabrikken. I dette området ligger også Follum skole fra 1898. Skolen ble nedlagt ved skoleslutt på forsommeren i 1965, da skolekretsen ble overført til Veien skole. Skolebygningen står der fremdeles, barnehage i første og leiligheter i andre etg og tredje etg.

I dag er fabrikken og boligområdene skilt fra gården gjennom en ny veistrekningen (Veien-Nymoen) på Europavei 16. Den tar ferdselåren på utsiden av Hønefoss, som ligger kun få kilometer sørøst for Follum.

Referanser Rediger

  1. ^ Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, Arne Odd Johnsen (1906). «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede». Volum 4. Kjeldeskriftfondet, Oslo. Besøkt 26. mai 2017. 

Se også Rediger

 Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.