Liste over gårder i Ringerike

gårdsnummer i Ringerike kommune

Dette er ei liste over gårder i Ringerike, ordnet etter gårdsnummer med opprinnelig stedsnavn. Skrivemåtene er gjengitt i henhold til vedtatte eller godkjente former fra Kartverkets Sentralt stedsnavnregister.

Gårdsnummer i Ringerike kommuneRediger

Ringerike kommune ble opprettet 1. januar 1964 og er en sammenslåing av flere kommuner. Opprinnelig var også Hole kommune med i sammenslåingen, men den ble skilt ut igjen som egen kommune 1. januar 1977. Disse gårdene er derfor ikke med i oversikten. Det er kun hovedbølet (altså bnr. 1) som er tatt med i oversikten. Mange av gårdene har imidlertid blitt delt (ofte flere ganger) og kan ha flere større bruk.

Et eksempel er den gamle storgården Sætrang (gnr. 100). Den har først blitt delt i to: Sætrang søndre og Sætrang nordre. Deretter har hver av disse igjen blitt delt, i henholdsvis tre (søndre) og fire (nordre) gårdsbruk. Sætrang består altså i dag som sju større gårdsbruk, men siden hver av disse igjen har solgt ut mindre eiendommer (typisk boligtomter), eksisterer det mange flere bruksnumre under Sætrang. Ved matrikkelutkastet av 1950 var det 73 bruksnumre.

NorderhovRediger

Norderhov herredskommune inngikk da Ringerike kommune ble opprettet. Norderhov var imidlertid langt den største av kommunene «på» Ringerike.

Norderhov (med Vegårdsfjerdingen)Rediger

 • 1: Bjørke
 • 2: Karlsrud
 • 3: Frok
 • 4: Rå
 • 5: Berger
 • 6: Gile
 • 7: Bråk
 • 8: Vegstein
 • 9: Bure
 • 10: Sjørvoll
 • 11: Elvika
 • 12: Gunnerenga
 • 13: Pjåka
 • 14: Stubbdal (Stuvdal)
 • 15: Heggelia
 • 16: Langlia
 • 17: Storflåtan
 • 18: Jonsrud
 • 19: Åsa
 • 20: Valbekken
 • 21: Pålsrud
 • 22: Østby
 • 23: Fleskerud
 • 24: Lerberg
 • 25: Deli
 • 26: Rakkestad
 • 27: Bjørnstad
 • 28: Nordby
 • 29: Ultvet
 • 30: Sønderenga
 • 31: Vaker
 • 32: Gullerud
 • 33: Li
 • 34: Kulerud
 • 35: Langenga
 • 36: Gagnum
 • 37: Hesleberg
 • 38: Tanberg
 • 39: Hønen vestre
 • 40: Hønen østre
 • 41: Gussgarden
 • 42: Norderhov prestegård
 • 43: Hverven
 • 44: Trøgstad

(se også gårdsnumra 73–85)

Norderhov (Heradsbygdfjerdingen)Rediger

(se også gårdsnumra 316–318)

Norderhov (Ytre Soknedalen)Rediger

Norderhov (Strandefjerdingen)Rediger

 • 73: Heiern
 • 74: Brua
 • 75: Røyseng
 • 76: Holeøgarden
 • 77: Lerberg
 • 78: Ask
 • 79: Gåseføtt
 • 80: Hjelle
 • 81: Egge
 • 82: Ekornrud
 • 83: Breien
 • 84: Veholt
 • 85: Haga

Norderhov (Ullerål)Rediger

Norderhov (Vang)Rediger

 • 94: Viul (egentlig Egge, inkludert Eggeroa som mange i dag kjenner som Egge)
 • 95: Vesteren
 • 96: Trøttersrud
 • 97: Krakstad
 • 98: Skøyen
 • 99: Øgarden (opprinnelig Klette)
 • 100: Sætrang
 • 101: Borger
 • 102: Klekken
 • 103: Berg
 • 104: Opperud
 • 105: Gjermbu
 • 106: Bølgen
 • 107: Smedsbøle
 • 108: Honerud
 • 109: Stigsrud
 • 110: Aurdal
 • 111: Vesetrud
 • 112: Åserud
 • 113: Gunnersby
 • 114: Flekshaug
 • 115: Glisætra
 • 116: Kittelsby
 • 117: Alm
 • 118: Amundrud
 • 119: Gjørud
 • 120: Aslaksrud
 • 121: Sandli
 • 122: Skogstad
 • 123: Kyta
 • 124: Skaug
 • 125: Åsterud
 • 126: Askelsrud
 • 127: Norderhov prestegård (se gnr. 42)
 • 128: Knestang
 • 129: Hval søndre
 • 130: Øde-Hval
 • 131: Auren
 • 132: Lo
 • 133: Toen
 • 134: Løken
 • 135: Holmestua
 • 136: Haug
 • 137: Færden

Norderhov (Lunder)Rediger

 • 138: Bårnås
 • 139: Pukerud
 • 140: Hovland
 • 141: Sørsdal
 • 142: Hallkjennrud
 • 143: Røsby
 • 144: Strømsodd
 • 145: Sandvassbråtan
 • 146: Aure
 • 147: Enger
 • 148: Lundesgarden
 • 149: Oppgarden
 • 150: Kroksrud
 • 151: Rud
 • 152: Olle
 • 153: Åker
 • 154: Eidsgard
 • 155: Breili
 • 156: Stabekk
 • 157: Uggen
 • 158: Havik
 • 159: Bergsrud
 • 160: Aure
 • 161: Bliksrud
 • 162: Narverud
 • 163: Land
 • 164: Kjos
 • 165: Slette
 • 166: Berg
 • 167: Bjørke
 • 168: Solhaug
 • 169: Haukedalen
 • 170: Leirfallet
 • 171: Flaskerud
 • 172: Andenrud
 • 173: Modalen
 • 174: Tranby
 • 175: Sessrud
 • 176: Kittelsby
 • 177: Tunga
 • 178: Øvre Tunga
 • 179: Vollen

(se også gardsnumra 310–315)

Overført fra Lunder til KrødsheradRediger

Disse gårdsnumrene har blitt overført fra Lunder i Norderhov til Krødsherad kommune. Brukene ligger vest og sør for Haverstingen, et område som ble tidligere regnet til Brekkebygda i Soknedalen og Norderhov herredskommune.

 • 310: Ørgenvika
 • 311: Enderud
 • 312: Brekka
 • 313: Haugerud
 • 314: Rishovd
 • 315: Redalen

HoleRediger

Da Hole trakk seg ut fra storkommunen Ringerike, og ble selvstendig kommune igjen fra 1977, ble gnr. 180–243 ugyldige.

TyristrandRediger

Gårdsnummer i tidligere Tyristrand herredskommune i parentes. Fra 1837 til 1916 ble Tyristrand regnet til Hole, slik at de gårdsnumrene (i parentes) må sees i sammenheng med den kommunen.

 • 244: (66) Skjærdalen
 • 245: (67) Maurrud
 • 246: (68) Hovin
 • 247: (69) Heiern
 • 248: (70) Pjåkerud
 • 249: (71) Skog
 • 250: (72) Oppsal
 • 251: (73) Solberg
 • 252: (74) Pjåka
 • 253: (75) Skamarka
 • 254: (76) Kinna
 • 255: (77) Hollerud
 • 256: (78) Haug nordre
 • 257: (79) Haug mellom
 • 258: (80) Haug søndre
 • 259: (81) Kolbjørnrud
 • 260: (82) Bråtan
 • 261: (83) Grefsrud
 • 262: (84) Nakkerud
 • 263: (85) Bure
 • 264: (86) Solum
 • 265: (87) Kolkinn
 • 266: (88) Vesetrud
 • 267: (89) Berggarden
 • 268: (90) Stigsrud
 • 269: (91) Svensrud
 • 270: (92) Åsterud

ÅdalRediger

Ådal herredskommune var selvstendig kommune i årene 1857–1964. De opprinnelige gårdsnumrene vises i parentes.

Ådal (Ytre Ådal)Rediger

 • 271: (1) Hen
 • 272: (2) Grønvoll
 • 273: (3) Hallingby
 • 274: (4) Hval
 • 275: (5) Somdalen
 • 276: (6) Bergsund østre
 • 277: (7) Bergsund vestre
 • 278: (8) Skollerud
 • 279: (9) Semmen
 • 280: (10) Rognerud

Ådal (Viker)Rediger

 • 281: (11) Busterud
 • 282: (12) Fjøsvika
 • 283: (13) Finnsand
 • 284: (14) Haugerud
 • 285: (15) Buttingsrud
 • 286: (16) Grøterud
 • 287: (17) Enger
 • 288: (18) Blakstveit
 • 289: (19) Rustaden
 • 290: (20) Skagnes
 • 291: (21) Åset
 • 292: (22) Nes
 • 293: (23) Skalerud
 • 294: (24) Elsrud
 • 295: (25) Viker
 • 296: (26) Strande
 • 297: (27) Tosevika
 • 298: (28) Ringerud
 • 299: (29) Gunbjørrud
 • 300: (30) Flaskerud
 • 301: (31) Amundstuen

Ådal (Nes)Rediger

 • 302: (32) Lunde
 • 303: (33) Granum
 • 304: (34) Gravli
 • 305: (35) Nes
 • 306: (36) Fossholm
 • 307: (37) Lindelien nedre
 • 308: (38) Bakke
 • 309: (39) Lindelien øvre

(Se Overført fra Lunder til Krødsherad for gnr. 310–315)

HønefossRediger

Da Hønefoss ble opprettet som egen bykommune fra 1. januar i 1952, ble det gitt nye gårds- og bruksnummere til eiendommene som ble liggende innenfor bygrensene. Endringer i gårdsnummeret gjelder for tre eiendommer, som følger.

KilderRediger