Liste over gårder i Ringerike

gårdsnummer i Ringerike kommune

Dette er ei liste over gårder i Ringerike, ordnet etter gårdsnummer med opprinnelig stedsnavn. Skrivemåtene er gjengitt i henhold til vedtatte eller godkjente former fra Kartverkets Sentralt stedsnavnregister.

Gårdsnummer i Ringerike kommune rediger

Ringerike kommune ble opprettet 1. januar 1964 og er en sammenslåing av flere kommuner. Opprinnelig var også Hole kommune med i sammenslåingen, men den ble skilt ut igjen som egen kommune 1. januar 1977. Disse gårdene er derfor ikke med i oversikten. Det er kun grunneiendommen (altså gårdsnummeret med bruksnummer. 1) som er tatt med i oversikten. Mange av gårdene har imidlertid blitt delt, ofte flere ganger, og kan i dag bestå av flere bruk med samme gårdsnummer, men ulike bruksnummer. Disse er ikke tatt med i oversikten.

Et eksempel er den gamle storgården Sætrang (gnr. 100). Den har først blitt delt i to: Sætrang søndre og Sætrang nordre. Deretter har hver av disse igjen blitt delt, i henholdsvis tre (søndre) og fire (nordre) gårdsbruk. Sætrang består derfor i dag som sju større gårdsbruk, men siden hver av disse igjen har solgt ut mindre eiendommer (typisk boligtomter), eksisterer det mange flere bruksnumre under Sætrang. Ved matrikkelutkastet av 1950 var det 73 bruksnumre. Siden har det blitt mange flere.

Norderhov rediger

Norderhov herredskommune inngikk da Ringerike kommune ble opprettet. Norderhov var imidlertid langt den største av kommunene «på» Ringerike.

Norderhov (med Vegårdsfjerdingen) rediger

 • 1: Bjørke
 • 2: Karlsrud
 • 3: Frok
 • 4: Rå
 • 5: Berger
 • 6: Gile
 • 7: Bråk
 • 8: Vegstein
 • 9: Bure
 • 10: Sjørvoll
 • 11: Elvika
 • 12: Gunnerenga
 • 13: Pjåka
 • 14: Stubbdal (Stuvdal)
 • 15: Heggelia
 • 16: Langlia
 • 17: Storflåtan
 • 18: Jonsrud
 • 19: Åsa (Gunnersrud)
 • 20: Valbekken
 • 21: Pålsrud
 • 22: Østby
 • 23: Fleskerud
 • 24: Lerberg
 • 25: Deli
 • 26: Rakkestad
 • 27: Bjørnstad
 • 28: Nordby
 • 29: Ultvet
 • 30: Sønderenga
 • 31: Vaker
 • 32: Gullerud
 • 33: Li
 • 34: Kulerud
 • 35: Langenga (Ødegården)
 • 36: Gagnum
 • 37: Hesleberg
 • 38: Tanberg
 • 39: Hønen vestre
 • 40: Hønen østre
 • 41: Gussgarden
 • 42: Norderhov prestegård
 • 43: Hverven
 • 44: Trøgstad

(se også gårdsnumra 73–85)

Norderhov (Heradsbygdfjerdingen) rediger

(se også gnr. 316–318)

Norderhov (Ytre Soknedalen) rediger

Norderhov (Strandefjerdingen) rediger

 • 73: Heiern
 • 74: Amundrud/Brua
 • 75: Røyseng
 • 76: Holeøgarden
 • 77: Lerberg
 • 78: Ask
 • 79: Gåseføtt
 • 80: Hjelle
 • 81: Egge
 • 82: Ekornrud
 • 83: Breien
 • 84: Veholt
 • 85: Haga

Norderhov (Ullerål sogn) rediger

Norderhov (Haug sogn) rediger

 • 94: Viul (det egentlig Egge, inkludert Eggeroa som mange i dag kjenner som Egge)
 • 95: Vesteren
 • 96: Trøttersrud
 • 97: Krakstad
 • 98: Skøyen
 • 99: Øgarden (opprinnelig Klette)
 • 100: Sætrang
 • 101: Borger
 • 102: Klekken
 • 103: Berg
 • 104: Opperud
 • 105: Gjermbu
 • 106: Bølgen
 • 107: Smedsbøle
 • 108: Honerud
 • 109: Stigsrud
 • 110: Aurdal
 • 111: Vesetrud
 • 112: Åserud
 • 113: Gunnersby
 • 114: Flekshaug
 • 115: Glisætra
 • 116: Kittelsby
 • 117: Alm
 • 118: Ask/Amundrud
 • 119: Gjørud
 • 120: Aslaksrud
 • 121: Sandli
 • 122: Skogstad
 • 123: Kyta
 • 124: Skaug
 • 125: Åsterud
 • 126: Askelsrud
 • 127: Norderhov prestegård (se gnr. 42)
 • 128: Knestang
 • 129: Hval søndre
 • 130: Øde-Hval
 • 131: Auren
 • 132: Lo
 • 133: Toen
 • 134: Løken
 • 135: Holmestua
 • 136: Haug
 • 137: Færden

Norderhov (Lunder sogn) rediger

Gårdsnumrene med opprinnelige matrikkelnumre vises i klammer «xxx».

(se også gardsnumra 310–315)

Overført fra Lunder til Krødsherad rediger

Disse gårdsnumrene har blitt overført fra Lunder i Norderhov til Krødsherad kommune. Brukene ligger vest og sør for Haverstingen, et område som ble tidligere regnet til Brekkebygda i Soknedalen og Norderhov herredskommune.

 • 310: Ørgenvika
 • 311: Enderud
 • 312: Brekka
 • 313: Haugerud
 • 314: Rishovd
 • 315: Redalen

Hole rediger

Da Hole trakk seg ut fra storkommunen Ringerike, og ble selvstendig kommune igjen fra 1977, ble gnr. 180–243 ugyldige.

Tidligere Tyristrand herredskommune rediger

De tidligere gårdsnumrene står i parentes og følger nummerserien i Hole, siden Tyristrand var en del av denne kommunen fra 1837 til 1916, da den ble selvstendig kommune. Tyristrand sogn ble værende i Hole prestegjeld fram til 1984. Da ble Tyristrand eget sogn i Norderhov prestegjeld.

 • 244: (66) Skjærdalen
 • 245: (67) Maurrud
 • 246: (68) Hovin
 • 247: (69) Heiern
 • 248: (70) Pjåkerud
 • 249: (71) Skog
 • 250: (72) Oppsal
 • 251: (73) Solberg
 • 252: (74) Pjåka
 • 253: (75) Skamarka
 • 254: (76) Kinna
 • 255: (77) Hollerud
 • 256: (78) Haug nordre
 • 257: (79) Haug mellom
 • 258: (80) Haug søndre
 • 259: (81) Kolbjørnrud
 • 260: (82) Bråtan
 • 261: (83) Grefsrud
 • 262: (84) Nakkerud
 • 263: (85) Bure
 • 264: (86) Solum
 • 265: (87) Kolkinn
 • 266: (88) Vesetrud
 • 267: (89) Berggarden
 • 268: (90) Stigsrud
 • 269: (91) Svensrud
 • 270: (92) Åsterud

Tidligere Ådal herredskommune rediger

Ådal herredskommune var selvstendig kommune i årene 1857–1964. Gårdsnumrene fra den tiden vises i parentes (xxx). Gårdsnumrene med opprinnelige matrikkelnumre vises i klammer «xxx».

Ådal (Ytre Ådal sogn) rediger

Den litt merkelige nummereringen for tre av gårdene må sees i sammenheng med at Viker kirke var hovedkirken i Ådal prestegjeld fram til Hval kirke sto ferdig i 1862.

Ådal (Viker sogn) rediger

Ådal (Nes sogn) rediger

(Se Overført fra Lunder til Krødsherad for gnr. 310–315)

Hønefoss rediger

Da Hønefoss ble opprettet som egen bykommune fra 1. januar i 1952, ble det gitt nye gårds- og bruksnummere til eiendommene som ble liggende innenfor bygrensene. Endringer i gårdsnummeret gjelder for tre eiendommer, som følger.

Kilder rediger