Et diplom (fra gresk diploos, «[noe som er brettet] dobbelt») er i moderne forstand et dokument som bekrefter at en person har gjennomført en utdanning eller et kurs, eller har fullført en bragd. I noen land kalles et diplom utstedt av et universitet for testamur eller testimonium.

Side av originalen til DN I.409 Arkivert 23. september 2015 hos Wayback Machine., et brev fra dronning Margrete til kong Håkon VI, hvor dronningen klager sin nød over forholdene på Akershus. Ca. 1370. vita skulin j thet min kære herra, at jak ok mine thiænara liidhum stora nøødh, vm mat oc dryk, swa at hwargæ iak ælla the fangom vara nøødthorfft. «Vite skal I det, min kjære herre, at jeg og mine tjenere lider stor nød på mat og drikke, så at hverken jeg eller de får vår nødtørft.»

Historiske diplomer rediger

Utdypende artikkel: Middelalderdiplom

Historisk sett er diplomer aktstykker fra middelalderen, særlig rettsakter. Norske diplomer fra middelalderen er samlet i Diplomatarium Norvegicum. I Riksarkivet finnes en egen samling, Diplomsamlingen.

Titler med diplom rediger

Ordet diplom kan inngå i titler, som for eksempel diplom markedsøkonom. Slike titler er rangert under de egentlige akademiske titler, men viser at en person har en viss formell utdanning innen området. De utstedes særlig av utdanningsinstitusjoner som ikke har status som høyskole eller universitet.

Diplomeksamen rediger

Diplomeksamen er i Norge betegnelse på den høyeste eksamenen ved flere høyskoler. Studentene oppnår diplom etter å ha gjennomført en omfattende, selvstendig fagoppave.

Eksterne lenker rediger