Veien

område på Ringerike
(Omdirigert fra «Veienmarka»)

Veien (gnr. 49) eller Veienmarka er et område som ligger i gamle Norderhov kommuneRingerike. Området har fått navn etter den gamle vín-gården Veien, som for lengst er delt. Gården er også kjent som Weien, Veigin og Veigini fra vår tidlige historie (blant annet fra kongesagaene). Opprinnelig ble gården skilt ut fra urgården Ve.

Langhuset i Hringariki Kulturminnepark på Veien (2005)

Veienmarka er et grenseområde som ligger på et høydedrag nordvest for Hønefoss og omfatter området sør for Heradsbygda til grensen mot Veienmoen (skilt av Bergensbanen) og Hønefoss ved tidligere Ringerikes meieri. Området omfatter dessuten gårdene sør for Heradsbygda og der Rv7 mot Hallingdal skiller lag med E16 som går videre nordover mot Valdres. Opprinnelig var nok det meste av denne marka skogkledd.

På Veien ligger et av Østlandets største gravfelt med over hundre gravhauger og flere hundre flatmarksgraver. Det store gravfeltet har fått navnet Hringariki og er nå en del av Hringariki Kulturminnepark, som ble valgt til Buskerud fylkes tusenårssted.

I 1995 ble det funnet spor etter et stort langhus, som nå er rekonstruert og gjenoppbygd, fra eldre jernalder, tidfestet til tiden rundt Kristi fødsel. Funnet er unikt i norsk og nordisk sammenheng, sett i forhold til datering og størrelse. Sammen med de mange arkeologiske funn på Veien fra tidligere og senere tidsepoker, steinalder, bronsealder, eldre og yngre jernalder, kaster de lys over både områdets og landets tidlige historie.

I utkanten av det store gravfeltet (bare skilt av en lokal vei) ligger Veigin boligområde og Veienmarka ungdomsskole. Veien gamle skole, som i dag er skolemuseum, ligger direkte i tilknytning til gravfeltet. På tomten til gamleskolen er det dessuten bygget en moderne barnehage.

Se også

rediger


Autoritetsdata