Norden

geografisk og kulturell region i Nord-Europa
Politisk kart over de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og deres territorier.
Olaus Magnus' fantasifulle «Carta Marina» fra 1539 viser tydelig at de viktigste kommunikasjonsrutene i Norden fulgte vann og sjø.

Norden er et geografisk område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Disse områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². Grønland utgjør alene ca. 62 % av arealet.

Kalmarunionens flagg[1][2]
Under Kalmarunionen fra 1397 til 1523 var hele Norden samlet i et tronfellesskap som forente de tre kongedømmene Danmark, Norge (med Island, Grønland og Færøyene), og Sverige (med Finland).

Foreningen Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, samarbeid og kunnskap om de enkelte lands språk, kultur og samfunnsliv i hele Norden. De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk ministerråd.

De nordiske landene er også tilsluttet Den nordiske passunionen, Europarådet, EØS-avtalen, FN og Schengen-traktaten. Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO, mens Danmark, Sverige og Finland er medlemmer av EU. Myntenhetene i de nordiske landene heter Krone, med unntak av Finland som bruker Euro.

Evangelisk-luthersk kristendom er etter den protestantiske reformasjonen fra Romersk-katolsk kristendom den dominerende religionen i hele Norden.

# Flagg Land Folketall Areal [km²] Hovedstad Kilde
1 Sverige Sverige 9 747 355 449 964 Stockholm [3]
2 Danmark Danmark 5 659 715 43 094 København [4]
3 Finland Finland 5 474 094 338 145 Helsingfors [5]
4 Norge Norge 5 165 802 385 199 Oslo [6]
5 Island Island 325 671 103 000 Reykjavík [7]
6 Grønland Grønland1 56 749 2 166 086 Nuuk (Godthåb) [8]
7 Færøyene Færøyene1 48 372 1 399 Tórshavn [9]
8 Åland Åland2 28 354 1 580 Mariehamn [10]
Total 25 906 540 3 488 467
1Tilhører det danske riksfellesskap.
2Tilhører Finland.

Politisk kronologiRediger

Århundre Norden
21 Danmark (EU) Island Færøyene Grønland Norge Sverige (EU) Åland (EU) Finland (EU)
20 Danmark Sverige Åland Finland
19 Danmark Sverige-Norge Storfyrstedømmet Finland
18 Danmark-Norge Sverige
17
16
15 Kalmarunionen
14 Danmark Norge Sverige
13
12 Den islandske fristat Norge
Folkeslag Dansker Islendinger¹ Færøyinger¹ Grønlendinger Nordmenn Svensker Ålendinger Finner
Minoriteter Tyskere Nordmenn/Dansker Samer/Kvener/Skogfinner Finner/Samer
/Jamter²
Finner Svensker/Samer
  • 1: De opprinnelige bosetterne av Færøyene og Island var av nordisk (hovedsakelig norsk) opprinnelse, med et betydelig innslag av Kelterne eller piktiske opprinnelse (fra Irland og Skottland).
  • 2: nybyggere av Jämtland er av norsk-mer spesifikt Trøndersk opprinnelse og deres forfedre grunnla sin egen stat svarer til den islandske en styrt av Jamtamot samling av frie menn.

Samarbeid med de baltiske landeneRediger

 
Språkgrupper i området

██ Nordgermansk (Island og Skandinavia)

██ Østersjøfinske språk (Finland, Estland)

██ Baltiske språk (Latvia, Litauen)

De nordiske landene har gjennom organisasjonen Nordic-Baltic Eight (NB8) et regionalt samarbeid også med de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Estland spesielt har et nært bånd til Finland da finsk og estisk begge tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og nasjonene er beslektet på samme måte som de skandinaviske landene seg imellom. Estland er også på grunn av sin plassering nært Finland det landet som har hatt mest kontakt med Norden. Estlands tidligere president Toomas Hendrik Ilves mente også at Estland ville vært et nordisk land på lik linje med Finland, hadde det ikke vært for at Estland havnet under Sovjetunionen etter andre verdenskrig.[11]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger