Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er et nordisk, politisk samarbeidsråd som ble etablert i 1971.

Hovedkontorene til Nordisk råd og Nordisk ministerråd ligger på gaten Ved Stranden, rett ved Højbro Plads i København. I bakgrunnen til venstre sees Kunsthallen Nikolaj.
Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS) i Trondheim 28. juni 2012.

I motsetning til Nordisk råd, som er for parlamentarikere (medlemmer av nasjonalforsamlingene), er Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene. Her drøftes tema som er av felles, nordisk interesse. Ministerrådet kan, ved enstemmighet, legge fram forslag for Nordisk råd, og kan i noen tilfeller også fatte vedtak selv. Disse vedtakene er bindende for de enkelte regjeringene. Det overordnede ansvaret for Nordisk ministerråd ligger hos statsministrene, men ansvaret er delegert til den som er nordisk samarbeidsminister i de enkelte land (ofte forkortet MR-SAM – Ministerrådet for de nordiske samarbeidsministrene), samt Den nordiske samarbeidskomiteen (NSK).

Til tross for at dette er et nordisk forum behandler Nordisk ministerråd også saker som dreier seg om europeiske forhold, herunder EU. To av medlemslandene, Sverige og Finland ble EU-medlemmer i 1995, mens Danmark har vært EU-medlem siden 1973. (To områder av Riksfellesskapet har fått unntak fra dette medlemskapet: Færøyene og Grønland)

Formannsskapet i rådet går på omgang mellom de fem medlemslandene, Finland har i 2016 formannskapet i Nordisk ministerråd. De viktigste temaene i det finske formannskapet er vann, natur og mennesker.

Nordisk ministerråd har også en representant i Østersjøkonferansen (BSPC).

Medlemmer rediger

Medlem Regjeringer Regjeringen Status
Danmark Danmarks regjering Danmarks statsminister Suveren stat
Finland Finlands statsråd Finlands statsminister Suveren stat
Færøyene Færøyenes regjering Færøyenes lagtingsforman Autonom del av Kongeriket Danmark
Grønland Grønlands regjering Grönlands landsstyreformann Autonom del av Kongeriket Danmark
Island Islands regjering Islands statsminister Suveren stat
Norge Norges statsråd Norges statsminister Suveren stat
Sverige Sveriges regjering Sveriges statsminister Suveren stat
Åland Ålands landskapsregering Ålands lantråd Autonom provins i Republikken Finland

Generalsekretærer rediger

Nr. Periode Navn Land
1. 19721973 Gudmund Saxrud   Norge
2. 19731978 Olli Bergman   Finland
3. 19781982 Hans Kühne   Danmark
4. 19821985 Ragnar Sohlman   Sverige
5. 19851992 Fridtjov Clemet   Norge
6. 19921996 Pär Stenbäck   Finland
7. 19962002 Søren Christensen   Danmark
8. 20032007 Per Unckel   Sverige
9. 20072013 Halldór Ásgrímsson   Island
10. 20132019 Dagfinn Høybråten   Norge
11. 20192022[1] Paula Lehtomäki   Finland

Referanser rediger

  1. ^ «Paula Lehtomäki går til ny jobb». norden.org. 3. juni 2022. Besøkt 26. september 2022. 

Eksterne lenker rediger