Åpne hovedmenyen

Nordisk ministerråd

Hovedkontorene til Nordisk råd og Nordisk ministerråd ligger på gaten Ved Stranden, rett ved Højbro Plads i København. I bakgrunnen til venstre sees Kunsthallen Nikolaj.
Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS) i Trondheim 28. juni 2012.

Nordisk ministerråd er et nordisk, politisk samarbeidsråd som ble etablert i 1971.

I motsetning til Nordisk råd, som er for parlamentarikere (medlemmer av nasjonalforsamlingene), er Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene. Her drøftes tema som er av felles, nordisk interesse. Ministerrådet kan, ved enstemmighet, legge fram forslag for Nordisk råd, og kan i noen tilfeller også fatte vedtak selv. Disse vedtakene er bindende for de enkelte regjeringene. Det overordnede ansvaret for Nordisk ministerråd ligger hos statsministrene, men ansvaret er delegert til den som er nordisk samarbeidsminister i de enkelte land (ofte forkortet MR-SAM – Ministerrådet for de nordiske samarbeidsministrene), samt Den nordiske samarbeidskomiteen (NSK).

Til tross for at dette er et nordisk forum behandler Nordisk ministerråd også saker som dreier seg om europeiske forhold, herunder EU. To av medlemslandene, Sverige og Finland ble EU-medlemmer i 1995, mens Danmark har vært EU-medlem siden 1973. (To områder av Riksfellesskapet har fått unntak fra dette medlemskapet: Færøyene og Grønland)

Formannsskapet i rådet går på omgang mellom de fem medlemslandene, Finland har i 2016 formannskapet i Nordisk ministerråd. De viktigste temaene i det finske formannskapet er vann, natur og mennesker.

Nordisk ministerråd har også en representant i Østersjøkonferansen (BSPC).

MedlemmerRediger

GeneralsekretærerRediger

Eksterne lenkerRediger