For flere betydninger, se finne.

En finne er en finskspråklig finlending, altså en person som tilhører den finskspråklige majoriteten i Finland. En person som tilhører den svenskspråklige minoriteten kalles en finlandssvenske. I dag brukes uttrykket finne også om finlendinger generelt.

Flere steder i Norge har navn etter innvandrede finner, såkalte skogfinner, som bosatte seg i områdene. Eksempler på dette er Finnemarka og Finnskogen.