Finnifisering vil si å endre sitt navn fra andre språk (oftest svensk) til finsk. I den finske nasjonalromantikkens og selvstendighetskampens tid, fra ca. 1880 til 1910, var det mange finner som endret navnene sine.

Mange av de svenske navnene var opprinnelig finske navn som var blitt for-svensket i løpet av den svenske tiden i Finland (1249–1809), da svenskspråklighet var nødvendig både innen handel og embetsverk. På 1700-tallet opplevde mange finske soldater at deres opprinnelige navn ble forkortet av svenske militære overordnede. Disse kortformene (Törn, Malm og Brun) ble senere finnifisert tilbake til Törni og Malmi.

Et skillemerke i finnifiseringens historie var etthundreårsjubileet til den finske filosofen og statsmannen Johan Vilhelm Snellman i 1906, på et tidspunkt da de russiske myndighetene utøvet et påtagelig russifiseringspåtrykk i Finland. Forfatteren Johannes Linnankoski oppmuntret finnene til å erstatte sine svenskklingende navn på Snellmans fødselsdag 12. mai. Det er anslått at ca. 70 000 finner endret sine navn i løpet av 1906 og 1907.

Kjente personer med finnifiserte navn

rediger

Eksterne lenker

rediger