Foreningene Nordens Forbund

Foreningene Nordens Forbund (FNF) er et samarbeidsorgan for de forskjellige Foreningene Norden i Danmark (inklusive Sydslesvig), Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland, altså stort sett de selvstendige stater og selvstyrte områdene som er representert i Nordisk råd. Også Foreningen Norden på Grønland er formelt medlem, men har ikke deltatt i forbundets arbeid siden 1995. Forbundet samarbeider også med nordenforeningene i Estland, Latvia, samt i Petrozavodsk.

Forbundet ble grunnlagt i 1965. Det ledes av et presidium, som består av formennene i de respektive lands eller områders Foreningen Norden. Siden 2003 har det sitt sekretariat i Malmö. Forbundet virker på forskjellige måter for nordisk samarbeid, blant annet ved å stimulere vennskapsbyvirksomheten, og gjennom prosjekter som Nordjobb (som formidler og organiserer sommerjobb, bolig og fritidsaktiviteter for deltakerne til ungdommer mellom 18 og 28 år i andre nordiske land). Til de aktuelle arbeidsoppgavene hører også økt samarbeid med de baltiske statene, Polen og nordvestlige Russland, samt forsøk på atter å få inn Grønland i det regulære arbeidet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger