Nordjobb er et nordisk arbeidsmarkedsprogram som har vært i drift siden 1985. Programmet eies av Foreningene Nordens Forbund (FNF), og finansieres av Nordisk ministerråd, nasjonale departementer og myndigheter, samt til en viss grad gjennom prosjektpenger. Det koordineres fra det nordiske sekretariatet i København, men Nordjobb har virksomhet i alle de nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt i de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordjobb drives ikke på profittbasis og er upolitisk. Hvert år formidles mellom 700 og 800 sommerjobber til nordiske og europeiske ungdommer mellom 18 og 30 år. Nordjobbs grunnkonsept er å formidle arbeid, bolig og kultur- og fritidsprogram til deltagerne. Siden starten i 1985 har mer enn 25 000 ungdommer fått sommerjobb gjennom Nordjobb.

FormålRediger

Nordjobs formål er å øke mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet, samt å bidra til å styrke det nordiske arbeidsmarkedet. Et særskilt fokusområdet er å motvirke ungdomsarbeidsledighet i Norden. I tillegg til dette arbeidet Nordjobb for å øke kunnskapen om Norden, nordisk språk og -kultur hos deltagerne.

Eksterne lenkerRediger