Pass er et offisielt reisedokument utstedt av en statsborgers hjemland. Pass brukes både som identitetsbevis og som legitimasjon for at innehaveren kan påberope seg utstederstatens diplomatiske beskyttelse.[1] Passet inneholder personopplysninger om innehaveren som navn, fødselsdato, fødested, fotografi, og noen ganger også en personbeskrivelse. I passet kan det også opplyses hvilke land passet ikke er gyldig for innreise til.

Et norsk biometrisk pass.

Dokumentet har normalt form av en liten bok, og inneholder plass for viseringer (utstedelse av visa). Gyldighetstiden er for norske pass normalt 2-5 år for barn og 10 år for voksne. Hvis man passerer inn eller ut av fjerne land vil passet bli stemplet eller det vil bli optisk lest. Stemplingen viser imidlertid kun når passinnehaveren passerte passkontrollen.

Kategorier og typer rediger

Pass kan utstedes i flere kategorier, for eksempel innenrikspass, fremmedpass, diplomatpass, nødpass, turistpass og tjenestepass.

Innenrikspass rediger

Et innenrikspass brukes av enkelte land som det fremste innenlandske identifikasjonsdokumentet. Det har form som et vanlig fremmedpass, men er kun gyldig innenlands. For eksempel Russland,[2] Belarus,[3] Ukraina,[4] Nord-Korea[5] har innenrikspass.

Fremmedpass rediger

 
Innsiden av norsk pass fra 1990

Et fremmedpass (også kalt utlendingspass) er et pass som utstedes til utlendinger som ikke fyller betingelsene for å få reisebevis for flyktninger.[6]

Nødpass rediger

Et nødpass er et pass som normalt utstedes ved forenklet prosedyre og som kan gjelde kun for en tidsbegrenset periode eller for en enkelt reise.

Diplomatpass rediger

 
Diplomatpass fra USA

Et diplomatpass er et pass som benyttes av et lands diplomater eller medlemmer av statsledelsen (f.eks. den kongelige familie) for utenlandsreiser. Diplomatpass er vanligvis fritatt krav om visum, ettersom det antas at en person som reiser på et diplomatpass er på tjenestereise, fremfor på som privatperson.[trenger referanse]

Turistpass rediger

Et turistpass er et legitimasjonsdokument som utstedes av enkelte land for turistreiser til utlandet. Disse landene utsteder også gjerne egne tjenestepass for reiser som ikke er turistreiser.

Tjenestepass rediger

Et tjenestepass er et pass som utstedes til statlige ansatte som ikke er diplomater, for bruk ved tjenestereiser . I enkelte land er det andre innreisebestemmelser for personer som reiser med offisielle pass, dvs. diplomat- eller tjenestepass.

Maskinlesbart pass rediger

Maskinlesbart pass er et pass som har en maskinlesbar sone og således er elektronisk lesbart. Denne sone har bokstaver A-Z og sifrerer og mellomrom i form av "<". Alle pass utstedt i Norge fra 1. januar 2004 kan leses i maskin.

Biometriske pass rediger

Fra april 2010 skal alle norske pass utstedes med en elektronisk brikke hvor det er lagret biometriske opplysninger. I tillegg til personopplysningene som fremgår av passets førsteside, skal passinnehavers fingeravtrykk lagres i passet.

Pass i form av et id-kort rediger

Noen land utsteder også spesielle identitetskort som har lovgyldighet som pass. Disse vil vanligvis ha restriksjoner på hvilke utland som godtar disse (USA [7] er et land som utsteder slike, for bruk ved besøk til visse land i Nord-Amerika og Karibia).

Eksterne lenker rediger

Noter rediger

  1. ^ Passlovens forarbeider, Ot.prp.nr. 61 (1996-1997) pkt 3.2
  2. ^ «Norway Visa Information - St.petersburg (Russia) - ETTER INNLEVERING». www.norwayvisa-russia.com. Arkivert fra originalen 11. september 2016. Besøkt 6. juli 2016. 
  3. ^ «Dokumentasjonskrav Hviterussland - NOKUT». www.nokut.no. Arkivert fra originalen 20. august 2016. Besøkt 6. juli 2016. 
  4. ^ «Dokumentasjonskrav Ukraina - NOKUT». www.nokut.no. Arkivert fra originalen 26. juni 2016. Besøkt 6. juli 2016. 
  5. ^ «::::: Open Radio for North Korea :::::». english.nkradio.org. Arkivert fra originalen 11. august 2016. Besøkt 6. juli 2016. 
  6. ^ «Utlendingsforskriftens kap. 12 Reisebevis for flyktninger og utlendingspass». www.udiregelverk.no. Besøkt 1. april 2019. 
  7. ^ «Offentlig (engelskspråklig) webside som beskriver forskjellen mellom pass og passkort». Besøkt 28. mars 2019.