Oppholdstillatelse er en tillatelse til å oppholde seg i et land for en kortere eller lengre periode.

Norge rediger

I Norge kan en utlending oppholde seg utover tre måneder etter å ha fått vedtak om oppholdstillatelse.

Permanent oppholdstillatelse kan ifølge utlendingsloven gis etter minst tre års sammenhengende, tillatt opphold i Norge. Tidligere ble permanent oppholdstillatelse kalt bosettingstillatelse.

Se også rediger