Biland

ikke-selvstendig landområde tilknyttet en selvstendig stat

Biland (eller avhengig territorium) er et avhengig område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat, og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat.

██  AUS

██  CHI

██  DAN

██  FRA

██  NED

██  NZL

██  NOR

██  GBR

██  USA

Verdenskart med avhengige områder

Det finnes forskjellige grader og former for politisk avhengighet. Det vanligste er å definere et biland i motsetning til andre undernasjonale enheter som områder som ikke tilhører et moderland eller et fastland av den styrende staten. I de fleste tilfeller finnes det også en form for geografisk separasjon. En undernasjonal enhet er vanligvis en del av et hovedland, mens et avhengig territorium kan være et oversjøisk territorium som nyter en større grad av selvstyre. For eksempel har mange av dem mer eller mindre forskjellige lovgivninger enn de styrende statene. Ettersom det finnes forskjellige grunnlovsmessige tradisjoner kan disse territoriene være både deler av moderlandet og biland av moderlandet.

Norske biland er ikke deler av kongeriket,[1] mens biland av andre land kan være det, slik Færøyene og Grønland er deler av det danske kongeriket. På den annen side er Svalbard en del av Kongeriket Norge, og dermed er det etter norsk rett og tradisjon ikke et biland.

Områdene som er klart merket som ikke-selvstendige er territorier som er omstridte, okkuperte, med eksilregjering eller med en viktig selvstendighetsbevegelse.

Dannelsen av biland rediger

Okkupasjon, samt krigføring og handel har gjennom historien hatt avgjørende betydning for hvorvidt et område blir underlagt en annen stat. I historisk sammenheng er det verdt å merke seg at de fleste biland er øyer eller øygrupper, som har blitt okkupert av diverse stormakter, hovedsakelig fra Europa. Et godt eksempel på en slik stormakt er Storbritannia og det tidligere Britiske Imperiet, som kontrollerte en tredjedel av jordas landoverflate på det meste. Mange av de bilandene som eksisterer i dag som ikke er underlagt Storbritannia tilhører andre europeiske land, som Frankrike eller Nederland, som begge var sentrale i den europeiske oppdagelsestiden i det 15. århundre.

Liste over avhengige områder rediger

Alle nasjoners biland som ligger lengre sør enn 60 grader sør (i Antarktis) er enten ikke anerkjent internasjonalt, og/eller har en uklar konkret grense til et annet lands de facto-kontrollerte biland. Ubebodde territorier eller territorier uten permanent eller innfødt befolkning er merket med #-tegnet.

Listen inneholder flere biland som ikke er inkludert i FNs liste over ikke-selvstyrteområder[2] opplistet av FNs generalforsamling.

Flere politiske enheter har en spesiell posisjon innen anerkjennelse av internasjonale konvensjoner og avtaler. (eksempelvis Åland kontra Finland, Hongkong og Macao kontra Folkerepublikken Kina, og Svalbard kontra Norge). Disse bilandene er ikke avhengige territorier i så forstand, men spiller likevel den samme rollen i praksis.

USA rediger

I henhold til traktater med Cuba leier Amerikas forente stater (USA) marinebasen i Guantánamobukta. Derfor er dette ikke et avhengig område under amerikansk suverenitet.

Biland Administrasjon
  Amerikansk Samoa Utenforliggende og ikkeorganisert område administrert av kontoret for insulære affærer, en enhet i det amerikanske innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Bakerøya # Utenforliggende område av USA, administrert fra Washington, D.C. som en del av nasjonale tilfluktsted for dyreliv, særskilte beskyttede områder i USA, håndtert av United States Fish and Wildlife Service, en etat har ansvaret for å forvalte landets plante- og dyreliv, og underlagt innenriksdepartementet.
Howlandøya #
Jarvisøya #
Johnston Atoll #
Kingman Reef #
Midwayøyene #
  Guam Utenforliggende, organisert område; politiske forhold mellom Guam og USA blir håndtert, sett fra amerikansk side, under jurisdiksjon til kontoret for insulære affærer i innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Navassaøya # Utenforliggende område av USA, administrert av United States Fish and Wildlife Service for De karibiske øyers nasjonale tilfluktsteder for dyreliv i BoquerónPuerto Rico. Det blir også krevet av Haiti og av private interesser via den amerikanske loven om øyer med guano (Guano Islands Act), en lov som ble vedtatt i 1856 som tillater amerikanske borgere å ta øyer med guano i eie.
  Nord-Marianene Amerikanske øyområder, «Commonwealth» i politisk union med USA, føderal finansiert av det amerikanske innenriksdepartementet.
  Palmyra Atoll # Utenforliggende område av USA, delvis privat og delvis føderalt eid. Administrert fra Washington, D.C. av United States Fish and Wildlife Service. Det amerikanske innenriksdepartementet fortsetter å administrere 9 ekskluderte områder som består av land som oppstår ved tidevann og nedsunket land innenfor laguner og 12 nautisk mil av den omliggende hav.
  Puerto Rico Utenforliggende, avhengig område av USA med status som amerikansk øyområde («commonwealth»). Det politiske forholdet mellom Puerto Rico og USA blir håndtert under jurisdiksjon kontoret til den amerikanske presidenten, Executive Office of the President.
  De amerikanske Jomfruøyer Utenforliggende, organisert område, politiske forbindelser mellom Jomfruøyene og USA håndtert under jurisdiksjon av det amerikanske innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Wake Island # Utenforliggende område hvor det amerikanske flyvåpenet har tilsyn og blir administrert fra Washington, D.C. av innenriksdepartementet. Også krevet av Marshalløyene.

Australia rediger

Ekstern område Administrasjon
  Australia Ashmore og Cartierøyene # Fra Canberra av regjeringsadvokatens departement.[3]
  Australian Antarctic Territory # Fra Canberra av den australske antarktiske divisjonen til departementet for miljø og kulturarv.
  Christmasøya Fra Canberra regjeringsadvokatens departement.[3]
  Kokosøyene
  Korallhavøyene #
  Heard- og McDonaldøyene # Fra Canberra av den australske antarktiske divisjonen til departementet for miljø og kulturarv.
  Norfolkøya Ansvaret ligger hos føderale myndigheter i Canberra via regjeringsadvokatens departement.[3]

Chile rediger

Danmark rediger

Frankrike rediger

De oversjøiske regionene Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion er integrerte deler av Republikken Frankrike og er derfor ingen biland.
Territorium Administrasjon
  Clipperton # Atoll administrert av statsråd for oversjøiske affærer. Ingen fast bosetning.
  Fransk Polynesia Oversjøisk samfunn siden 2003; oversjøisk land siden 2004. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  De franske sørterritorier # Oversjøisk område siden 1955, administrert fra Paris av en administrateur superieur. Inkluderer Île Amsterdam, Île Saint-Paul, Îles Crozet og Îles Kerguelen i det sørlige Indiahavet, fem øyer i Indiahavet, foruten Adélie Land, en sektor av Antarktis som er krevd av Frankrike. Ingen fast bosetning.
  Ny-Caledonia «Sui generis» kollektivt siden 1999; opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Saint-Barthélemy Oversjøisk samfunn siden 2007.
  Saint Martin Oversjøisk samfunn siden 2007.
  Saint-Pierre og Miquelon Territorialkollektiv siden 1985; oversjøisk samfunn siden 2003.
  Wallis og Futuna Oversjøisk område siden 1961; oversjøisk samfunn siden 2003.

Nederland rediger

Land Administrasjon
  Aruba Definert som «land» i Kongeriket Nederlandene i Statutt for Kongeriket Nederlandene. Aruba beholdt fullverdig autonomi i innenrikssaker ved løsrivelsen fra De nederlandske Antiller i 1986. Curaçao og Sint Maarten var deler av De nederlandske Antiller til denne statsdannelsen ble oppløst i oktober 2010. Myndighetene i Kongeriket Nederlandene tilsvarer i stor grad myndighetene i Nederland og er ansvarlig for forsvaret, utenriksanliggende og lovgivning rundt statsborgerskap. Disse tre er en del av Kongeriket Nederlandene, men ikke av Den europeiske union selv om innbyggerne innehar unionsborgerskap av Den europeiske union.
  Curaçao
  Sint Maarten

New Zealand rediger

I fri tilknytning Administrasjon
  Cookøyene Assosiert stat i fri tilknytning til New Zealand siden 1965.
  Niue Assosiert stat i fri tilknytning til New Zealand siden 1974.
Territorium Administrasjon
  Tokelau Territorium med indre selvstyre, underlagt New Zealand. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Ross Dependency # New Zealands antarktiske krav.

Norge rediger

Biland Administrasjon
  Bouvetøya # Biland administrert fra Oslo ved Polaravdelingen i Justis- og politidepartementet.
  Peter I Øy # Biland (omfattes av Antarktis-traktaten) administrert fra Oslo ved Polaravdelingen i Justis- og politidepartementet.
  Dronning Maud Land #

Storbritannia rediger

Oversjøiske territorier Administrasjon
  Anguilla Britisk oversjøisk territorium. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Bermuda Britisk oversjøisk territorium selvstyrt område slik det er definert av Storbritannia. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Britisk Antarktis # Storbritannias krav på Antarktis.
  Det britiske territoriet i Indiahavet # Britisk oversjøisk område administrert av en kommisjonær bosatt i Foreign and Commonwealth Office, det vil si Utenriks- og samveldekontoret, London.
  De britiske Jomfruøyer Britisk oversjøisk territorium med indre selvstyre. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Caymanøyene Britisk oversjøisk territorium. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Falklandsøyene Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Argentina. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Gibraltar Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Spania. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Montserrat Britisk oversjøisk territorium. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Pitcairnøyene
  St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha Britisk oversjøisk territorium. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
  Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene # Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Argentina. Administrert fra Falklandsøyene av guvernøren av Falklandsøyene som representant av den britiske monarken.
  Turks- og Caicosøyene Britisk oversjøisk territorium. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Sovereign Base Areas Administrasjon
  Akrotiri og Dekelia Britisk oversjøisk territorium administrert av sjefen for de britiske styrker på Kypros. Merk at SBAs er hovedsakelig krevd som militære baser og ikke som ordinære avhengige områder.
Kronbesittelse Administrasjon
  Guernsey Britiske kronbesittelser
  Jersey
  Man

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Statistisk årbok 2012. Oversikt over geografiske forhold Statistisk sentralbyrå
  2. ^ «Non-Self-Governing Territories», De forente nasjoner.
  3. ^ a b c First Assistant Secretary, Territories Division (30. januar 2008). «Territories of Australia». Attorney-General's Department. Arkivert fra originalen 16. desember 2007. Besøkt 7. februar 2008. «The Federal Government, through the Attorney-General's Department administers Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, the Cocos (Keeling) Islands, the Coral Sea Islands, Jervis Bay, and Norfolk Island as Territories.» 

Eksterne lenker rediger