Korallhavøyene

Korallhavøyene er en øygruppe i Stillehavet som utgjør et eksternt territorium (external territory) tilhørende Australia. Øygruppen består av en rekke små, ubebodde øyer i Korallhavet utenfor Queensland.