Veien gamle skole er Ringerikes eldste skolebygning. Skolen ble innviet den 22. oktober 1864 og kostet kr 2 960,00 å bygge. Den fungerte som folkeskole uavbrutt fram til sommeren 1965. Fra høsten samme året tok nye Veien skole over, samtidig som Follum skolekrets ble innlemmet i Veien og Follum skole nedlagt. Opprinnelig var disse skolekretsene samme krets og soknet til Veien skole, men etter at Randsfjordbanen kom i 1868 ble det etablert en rekke nye fabrikker oppover langs Begnaelva. Det førte til at elevtallet steg så mye at man i 1898 måtte bygge en egen skole, Follum skole, for å ta av for Veien skole.

Veien gamle skole
Veien gamle skole i 2009
LandNorge
Kart
Kart
Veien gamle skole
60°10′23″N 10°13′24″Ø

Veien gamle skole ligger på Veien i tidligere Norderhov kommune, nærmest midt inne i det store gravfeltet – Veien-feltet, og i sørøstenden av Heradsbygda. Den ble opprinnelig bygget etter initiativ fra residerende kapellan Peder Broch og gårdbruker, senere stortingsrepresentant Olaus Olsen Færden. Veien gamle skole er i dag skolemuseum.

Se også

rediger


Autoritetsdata