Åpne hovedmenyen
Denne artikkelen befatter seg med årstiden høst. For hardrockbandet med samme navn, se Høst (band).
Høstfarver.

Høst eller etterår er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule.

Den astronomiske høsten er perioden fra høstjevndøgn til vintersolverv, og de sammenfallende astrologiske høsttegnene er vekten, skorpionen og skytten.

Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende. I artikkelen om årstid er oppgitt når høsten etter dette begynner en del steder i Norge.

Navnet kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet i september.


Vår Sommer Høst Vinter Tørketid Regntid Monsun
Schneeglocken.jpeg Sommar, målning av Carl Larsson.jpg Høst2.jpg Windbuchencom.jpg SenegalBaobab.jpg Hiroshige, Travellers surprised by sudden rain.jpg Cambodia monsoon July 2007.jpg
Årstidene i temperert klima Årstider i tropisk klima