En årstid er én av de fire delene som et år er inndelt i, basert på årvisse skiftinger i været og sollysets innvirkning på naturen og lufttemperaturen.

Tradisjonell personifisering av de fire årstidene fra romersk mosaikk.

I tempererte og arktiske soner på jordkloden er årstidene delt inn i: vår, sommer, høst og vinter.

I tropiske og subtropiske soner er det ikke vanlig å dele året inn i årstider slik vi kjenner dem, men snarere i regntid og tørketid, da nedbøren her er mer avgjørende for endringer i naturen enn temperaturen.

Årsaker og klimatiske effekterRediger

Årsaken til skiftningene i årstidene er det faktum at jorden roterer rundt solen i et plan, mens jordens egenrotasjon rundt sin egen akse har en helning på ca. 23,5 grader (360° inndeling av sirkelen) i forhold til rotasjonsplanet rundt solen. Jorden foretar én omgang rundt solen i løpet av ett år (365,2421875 døgn (epoke J2000.0)). Derfor står solen høyere på himmelen om sommeren enn om vinteren. Det punktet i jordbanen der solen står lavest på himmelen midt på dagen (på den nordlige halvkule normalt ca. 22. desember) kalles vintersolverv, og det tidspunktet der solen står høyest på himmelen (på den nordlige halvkule normalt ca. 21. juni) kalles sommersolverv. Når solen står høyere på himmelen og solen dessuten står en større del av døgnet over horisonten om sommeren, vil vi få en høyere oppvarming av både atmosfæren over området og terrenget i området enn om vinteren.

 
Fig. 1
På grunn av jordens rotasjon rundt solen og jordaksens faste stilling i forhold til planetbanen, får vi variasjoner i årstidene.

Når det er vinter på den nordlige halvkule er det sommer på den sydlige halvkule og omvendt. På grunn av at jordens bane rundt solen er elliptisk, og at jorden befinner seg nærmere solen i desember enn i juni, vil forskjellen mellom årstidene bli litt større på den sydlige halvkule enn på den nordlige. Se forøvrig fig. 1 og fig. 2.

Midnattssol og mørketidRediger

 
Fig. 2. Jordens belysning av solen ved henholdsvis vårjevndøgn, sommersolverv, høstjevndøgn og vintersolverv (fra venstre mot høyre).

Jordaksens helning i forhold til planetbanen (sommeren 2009: 23°2617,5) fører til at i de områdene på kloden som befinner seg nærmere polene enn denne avstanden, vil solen befinne seg over horisonten hele døgnet i en periode rundt sommersolverv, og tilsvarende vil solen ikke nå opp over horisonten på et tidspunkt rundt vintersolverv. Bredde 66°3342,5 (sommeren 2009) (90° – 23°2617,5) kaller vi derfor for polarsirkelen. I Norge går polarsirkelen over Saltfjellet i Nordland fylke. Jo nærmere vi befinner oss polene, dess lengre vil periodene med midnattssol og mørketid være. I Hammerfest (70°39′ N) er det midnattssol fra ca. 14. mai til ca. 29. juli og mørketid fra ca. 22. november til ca. 19. januar. Ved polpunktene er det midnattssol og mørketid halve året (mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn).

Vårjevndøgn og høstjevndøgnRediger

Midt mellom vintersolverv og sommersolverv vil dag og natt være like lange (12 timer) over hele kloden. Dette tidspunktet om våren kalles vårjevndøgn (ca. 21. mars) og tilsvarende om høsten kalles høstjevndøgn (ca. 23. september).

Astronomiske årstiderRediger

Ut fra det som er forklart over om jordens bane rundt solen, og hvis vi definerer sommeren som den lyseste og varmeste årstiden og vinteren som den mørkeste og kaldeste, vil de astronomiske årstidene bli som følger:[1]

  • Vår. Fra ca. 5. februar til ca. 6. mai. (midtpunkt=vårjevndøgn=ca. 21. mars)
  • Sommer. Fra ca. 7. mai til ca. 6. august. (midtpunkt=sommersolverv=ca. 21. juni)
  • Høst. Fra ca. 7. august til ca. 16. november. (midtpunkt=høstjevndøgn=ca. 23. september)
  • Vinter. Fra ca. 17. november til ca. 5. februar. (midtpunkt=vintersolverv=ca. 22. desember)

Til enkelte formål deles også året inn i to deler, sommerhalvåret og vinterhalvåret. Den astronomiske inndelingen vil da bli:

  • Sommerhalvåret. Fra vårjevndøgn (ca. 21. mars) til høstjevndøgn (ca. 23. september).
  • Vinterhalvåret. Fra høstjevndøgn til vårjevndøgn.

Årstider i meteorologienRediger

På grunn av jordoppvarmingen om sommeren vil solen lagre (magasinere) varme i atmosfæren, hav og landskap i denne perioden, og kulden blir tilsvarende lagret om vinteren. Derfor vil de meteorologiske årstidene ikke følge de astronomiske. For eksempel er middeltemperaturen for juli og august temmelig lik, og midtsommer er derfor meteorologisk ca. 29. juli. Tilsvarende er den kaldeste tiden på vinteren i siste halvdel av januar; 19. januar er i gjennomsnitt den kaldeste dagen på den nordlige halvkule.

De meteorologiske årstidene ligger i gjennomsnitt ca. 5 uker etter de astronomiske.

En meteorologisk (klimatologisk) definisjon på de fire årstidene i Norge baserer seg på normal døgnmiddeltemperatur. Årstidenes lengde er dermed ulik rundt om i landet. Den delen av året da døgnmiddeltemperaturen er over 10 ° C, er sommeren. Når den er under 0 ° C, er det vinter. Så er vår og høst mellom de to. Tabellen her viser første dag i hver årstid etter denne definisjonen:

Når årstidene begynner
Sted Vår Sommer Høst Vinter
Røros 20. april 14. juni 21. aug 25. okt
OsloBlindern 17. mars 12. mai 21. sept 20. nov
Geilostølen 22. april 16. juni 20. aug 29. okt
Færder fyr 8. mars 17. mai 11. okt 6. jan
Oksøy fyr 23. feb 20. mai 11. okt 23. jan
Sola 11. feb 17. mai 6. okt -
Bergen – Florida 6. feb 13. mai 1. okt -
Tafjord 8. feb 15. mai 20. sept -
Værnes 15. mars 22. mai 11. sep 18. nov
Bodø 25. mars 12. juni 7. sept 28. nov
TromsøLangnes 11. april 23. juni 25. aug 10. nov
Kautokeino 4. mai 17. juni 19. aug 9. okt
Vardø radio 26. april - 3. aug 4. nov
Svalbard lufthavn 4. juni - 29. juli 18. sept
Kilde: Meteorologisk institutt.

Langs kysten av Vestlandet går døgnmiddeltemperaturen ikke under 0 ° C, og det er derfor ikke klimatologisk vinter disse stedene. Skillet mellom høst og vår er satt når temperaturen tar til å stige igjen. Tilsvarende er det steder langt nord som ikke har klimatologisk sommer.

I en del sammenhenger, f.eks i klimatologiske oversikter som gjelder hele landet, bruker en gjerne årstider på tre måneder hver:

Dette er også i nokså godt samsvar med de tradisjonelle årstidene, altså vanlig språkbruk. Herfra kjenner vi også den tradisjonelle inndelingen i halvår:

  • Sommerhalvåret fra ca. 16. april til ca. 17. oktober.
  • Vinterhalvåret fra ca. 18. oktober til ca. 15. april.


Vår Sommer Høst Vinter Tørketid Regntid Monsun
             
Årstidene i temperert klima Årstider i tropisk klima

ReferanserRediger

  1. ^ «Earth's Seasons». Naval Meteorology and Oceanography Command. Besøkt 29. november 2015. 

Eksterne lenkerRediger