To linjer eller plan står vinkelrett, normalt eller perpendikulært på hverandre om supplementvinklene mellom de er like store, det vil si hvis begge supplementærvinklene er π/2 radianer eller 90°. Vi kan også si at de står normalt på hverandre.

Linjesegmentet AB står vinkelrett på linjesegmentet CD fordi de to vinklene mellom AB og CD (vist i oransje og blått) begge er 90 grader.

I figuren står linjesegmentet AB vinkelrett på linjesegmentet CD, og dette kan skrives

Se også rediger