Vinkelmålet radian er en avledet SI-enhet definert som buelengde delt på radius. Det kalles også «absolutt vinkelmål». Radianer er en ubenevnt størrelse, men av praktiske grunner brukes ofte symbolet rad.

Radianer
En vinkel på 1 radian tilsvarer en vinkel der buelengden er lik radien i en sirkel.

Andre vinkelmål er grader, som kanskje er mest kjent blant almuen. 360° tilsvarer 2π radianer. Så enhver omregning fra radianer til grader eller motsatt kan regnes ut ifra dette forholdet.

Omregning rediger

Ved regning med radianer så er det vanlig praksis å regne med eksakte tall(dersom det er mulig). Det vil si å regne med verdiene i brøker, hvor de vanligste er;

Grader   30° 45° 57,2958...° 60° 90° 180° 270° 360°
Radianer
(brøk)
0                
Radianer
(desimal)
0 0,52 0,79 1 1,05 1,57 3,14 4,71 6,28


For å regne ut vinkelstørrelsen til en bue (i radianer) brukes:
Hvor v er vinkelen i radianer, b er buelengden og r er radius til buen.
 


For omregning mellom grader til radianer:
Hvor n er vinkelen i grader, og v er vinkelen i radianer.
 

Omvendt fra radianer til grader:
 

Se også rediger