Ortogonalitet er i matematikken en egenskap ved vektorer og funksjoner. To vektorer/funksjoner er ortogonale dersom de er uavhengige av hverandre (at den ene vektoren/funksjonen ikke kan benyttes til å beskrive den andre). Dette betyr at vektorene står vinkelrett på hverandre, noe som er enklest å forestille seg i vanlige to- og tre-dimensjonale vektorsystemer.

AB og CD er ortogonale i forhold til hverandre.

Definisjoner rediger

Om to vektorer x og y er ortogonale, er indreproduktet mellom dem lik null:  . For å uttrykke ortogonalitet matematisk skrives dette som  .

At to funksjoner   og   er ortogonale i intervallet   defineres som at indreproduktet mellom dem er lik null:

 .

For eksempel er sinus og cosinus ortogonale i området  .

Eksterne lenker rediger