Temperert klima er et klima man finner geografisk mellom de arktiske og de subtropiske områdene, mellom de midtre breddegradene (23,5° til 66,5° nord-sør for ekvator), som strekker seg mellom tropene og polarområdene på jorden.[1] Områder med temperert klima har oftest omtrent like lang sommer som vinter, men vinterens temperatur kan variere – noen områder med temperert klima har vintre som ikke er kaldere enn mai måned i Norge.

Verdenskart med varmtempererte klimasoner merket med grønt og kaldtempererte klimasoner med fiolett.

Disse sonene har generelt bredere temperaturområder gjennom året og mer tydelige sesongmessige endringer sammenlignet med tropiske klimaer, hvor slike variasjoner ofte er små og vanligvis bare har nedbørsendringer.[2] I varmtemperert klima vil middeltemperaturen i den kaldeste måneden ligge mellom −3 og 18 ℃. Middeltemperaturen vil i den varmeste måneden ligge over 10 ℃.

Det maritime klimaet er påvirket av havet, som fører til forholdsvis små temperaturendringer gjennom året. I de tempererte sonene er vinden hovedsakelig vestlig, slik at de vestlige områdene av kontinentet stort sett har maritimt klima. Slike område omfatter vestlige Europa og vestlige deler av Nord-Amerika. I kaldtemperert klima eller borealt klima vil den kaldeste måneden ligge under −3 ℃, mens den varmeste måneden fortsatt er varmere enn 10 ℃. Noen områder med kaldtemperert klima har ekstremt kalde vintre, spesielt er dette tilfelle i Sibir og indre deler av Canada.

Det kontinentale klimaet finn man vanligvis i indre områder med varmere somre og kaldere vintrer. Avstanden til havet er den største årsaken til dette. I Nord-Amerika fungerer fjellkjeden Rocky Mountains som en stor mur som hindrer den maritime luft fra vest å komme inn over kontinentet. I Europa har en ikke tilsvarende fjellkjeder, og den maritime lufta kan trenge lenger inn på kontinentet.

Ideen om en temperert sone ble først lagt fram av den antikke grekeren Aristoteles. Han sa at jorda var delt inn i tre forskjellige klimasoner, basert på avstanden frå ekvator. Selv om dette var ei svært enkel inndeling, var ideen i seg selv riktig.[3][4]

Referanser Rediger

  1. ^ «Weather & Climate Change: Climates around the world», Education Scotland. Arkivert fra originalen den 14. april 2016.
  2. ^ Society, National Geographic (21. januar 2011): «tropics», National Geographic Society
  3. ^ Sanderson, Marie (april 1999): «The Classification of Climates from Pythagoras to Koeppen», Bulletin of the American Meteorological Society, 80(4), s. 669-673
  4. ^ Ritter, Michael E. (sist oppdatert 19. februar 2022): «1.4.2: Geographical Zones», LibreTexts GeoSciences

Se også Rediger

Klimasoner i Köppens klimaklassifisering
Gruppe A: TropiskRegnskog (Af) - Monsun (Am) - Savanne (Aw, As)
Gruppe B: TørtØrkenklima (BW) - Steppe (BSh, BSk)
Gruppe C: TemperertFuktig subtropisk (Cfa, Cwa) - Maritimt (Cfb, Cwb, Cfc) - Middelhavsklima (Csa, Csb)
Gruppe D: KontinentaltFuktig kontinentalt (Dfa, Dwa, Dfb, Dwb) - Subarktisk (Dfc, Dwc, Dfd)
Gruppe E: ArktiskTundra (ET) - Permafrost (EF) - Alpint