Vik (Hole)

administrasjonssenter i Hole kommune i Buskerud

Vik er administrativt sentrum i Hole kommune, Buskerud, og ligger ved Steinsfjorden, rett sør for Viksåsen. På Vik finnes blant annet Hole kommunes administrasjonsbygg – Vik herredshus – samt Vikstunet med Hole bibliotek og omsorgsleiligheter, Aleksandergården med Hole kulturskole, Hole ungdomsskole, Vik skole, Vik Senter med hovedkontor for Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge, Norsk Bokforlag, Norsk Bibelinstitutt, Hope Channel Norge og hjelpeorganisasjonen ADRA (Adventist Development and Relief Agency), Vik Torg med tannlege- og legesenter, matbutikker, bank, restaurant og flere andre småbutikker, to større bensinstasjoner, hvorav den ene med vertshus, badeplass og småbåthavn ved fjorden.

Vik i Hole kommune.

Vik torg er Hole kommunes tusenårssted og ble valgt som en del av et større prosjekt for utvikling av Vik sentrum av Tusenårskomiteen den 30. august 1999.

Opprinnelse rediger

Vik, som ligger i den tidligere Årnesfjerdingen i Hole, var opprinnelig en urgård, på linje med de to mer kjente urgårdene Stein og Mo i Steinsfjerdingen, og den ble trolig ryddet i de siste 500 årene før vår tidsregning. På 1700-tallet ble gården delt i to gårder, Øvre- og Nedre Vik. På Øvre Vik er det registrert flere gravrøyser. Der ble det også i 1972 ervervet grunn til byggingen av Hole ungdomsskole. Nedre Vik er i vår tid mest kjent som skysstasjon, gjestgiveri, hotell, sykehjem og campingplass, i dag under navnet Vikstunet og Aleksandergården. Vik skole ligger også på Nedre Viks grunn.

Se også rediger