Roa–Hønefosslinjen

norske jernbanestrekninger

Roa-Hønefossbanen (nytt navn på strekningen fra 6/1-2008) var opprinnelig en del av Bergensbanen. Strekningen ble åpnet i 1909. Bergenstogene kjørte i lang tid på denne linjen via Gjøvikbanen fra Oslo, men dette sluttet i 1989. I dag blir dette rutealternativet stort sett brukt av godstog mellom Oslo og Bergen, og bare unntaksvis til persontrafikk.

Roa-Hønefosslinjen
Jevnaker stasjon.
Info
TypeJernbane
Systemnormalsporet bane
UtgangsstasjonRoa
EndestasjonHønefoss
Drift
Åpnet1909
EierJernbaneverket
Operatør(er)Vy, CargoNet, TÅGAB
Type trafikkPersontrafikk, Gods
Teknisk
Lengde31,8 km
Høyeste hastighet100 km/t

Roa–Hønefosslinjen forbi Hadeland Glassverk

Traséen går fra Roa via JevnakerHadeland, og langs østsiden av Randselva ned mot Viul, Hval og Hønefoss i Ringerike.

Knutepunkt og godstrafikk rediger

 
KVU Oslonavet utredet utviklingsmuligheter mtp godstrafikk for Roa-Hønefosslinjen og nærliggende baner.

Roa og Hønefoss er viktige knutepunkt for jernbanen. På Roa er det bl.a. forbindelse til Oslo og Gjøvik, via Gjøvikbanen. På Hønefoss er der bl.a. forbindelse til Bergen med Bergensbanen og Hokksund / Drammen med Randsfjordbanen, som på sin side gir videre forbindelse til Oslo eller sørover via Sørlandsbanen eller Vestfoldbanen.

I fremtiden vil etter planen Ringeriksbanen være ferdigbygd i 2031-32, som vil gi en direkteforbindelse mellom Hønefoss og Sandvika. Bergensbanen vil da kjøre Ringeriksbanen, og persontrafikken nord for Hokksund vil da bli borte. Dette jobbes for å erstatte dette togtilbudet med et lokaltogtilbud på Randsfjordbanen tilknyttet Ringeriksbanen, som kan gi betydelig kortere reisetid mellom Modum og Oslo.[trenger referanse]

Linjekart rediger

 
Grindvoll stasjon
 
Hønefoss stasjon
Tegnforklaring
  Gjøvikbanen fra Oslo
  57,74 km Roa (1909) 313,2 moh.
    til Gjøvik
  Fv2280 Randsfjordlinna
  60,71 km Kalvsjø (1932)
  Fv2280 Lunnerlinna
    Engen bru
  65,86 km Grindvoll (1909) 312,1 moh.
  69,80 km Gunstad (1930)
  72,06 km Bjellum (65 m)
  240 Fjordlinna (ca. 10 m)
  74,68 km Kvellsrud (1952)
  76,52 km Jevnaker (1909) 140,6 moh.
    Glassverkvegen (ca. 15 m)
  76,98 km Bergerfoss (1930)
  80,33 km Kistefoss (1917) 144,9 moh.
  83,25 km sidespor til Viul tresliperi
  83,54 km Viul (1915) 113,9 moh.
  Fv2888 Viulveien
  83,92 km Hval nordre (95 m)
  84,08 km Hval søndre (185 m)
  85,42 km Hval (1909) 91,6 moh.
  Fv2888 Viulveien
  87,86 km Bru over Randselva (55 m)
  Ringeriksbanen fra Sandvika (planlagt)
  88,20 km Hønen (1932)
  88,21 km Hønen sidespor
  88,23 km 290 Hønengata (29 m)
  88,60 km industrispor til Gomanbakeriet
  89,45 km Begnabrua over Begna (216 m)
  290 Arnemannsveien
  Fv2868 Soknedalsveien
    Randsfjordbanen fra Drammen
  89,57 km Hønefoss (1909) 96,8 moh.
    til Hen
  Bergensbanen

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger