Hval (Ringerike)

bosetning i Ringerike kommune

Hval er en grend eller et område i Ringerike kommune i Buskerud. Området ligger nord for Haugsbygd, sør for Viul Hovedgård og øst for kommunesenteret Hønefoss. Hvalsveien går fra Haugsbygd til Hval stasjon, hvor den går over i Viulveien i et knutepunkt som knytter området med Hvalsmoveien (E16) og Viul. I området finner man blant annet Hvalsmoen leir og den nå nedlagte Hval stasjon.

Den 21. februar 1893 vedtok Stortinget å erverve området ved Hvalsmoen ved Randselva som eksersérplass for Ingeniørvåpenet under navnet Hvalsmoen leir. Ved forlengelsen av Bergensbanen fra Hønefoss til Roa i 1909 ble Hval stasjon opprettet. Stasjonen ble nedlagt i 1990, og brukes idag som kryssingsspor. Stasjonsbygningen er av Sirnes-typen, og er fredet. Hvalsmoen leir var operativ i over 100 år før den ble vedtatt nedlagt i 2001.

Eksterne lenker rediger