Åpne hovedmenyen

Sørlandsbanen

norsk jernbanelinje
Sørlandsbanen
Krsandjb1.jpg
Kristiansand stasjon
Info
TypeJernbanelinje
StatusI drift
UtgangsstasjonStavanger stasjon
EndestasjonHokksund stasjon
Antall stasjoner46 [1]
Drift
Åpnet1944
EierBane NOR
Operatør(er)Vy, CargoNet, Green Cargo
Type trafikkPersontrafikk, godstog
Teknisk
Lengde549 km[1]
Lengde dobbeltspor14 km
Høyeste hastighet160km/t
Broer511
Tunneler191
Planoverganger123

Sørlandsbanen
Hokksund stasjon
Skollenborg transformatorstasjon
Bru over Hengselva på Meheia
Broer over kanalen ved Lunde
Kjeosen bru

Sørlandsbanen er jernbanestrekningen som går fra Oslo over Kongsberg via Kristiansand til Stavanger.

Britiske Go-Ahead vant høsten 2018 anbudskonkurransen om å drifte persontrafikken på banen fra og med desember 2019, og kommer til å markedsføre togtilbudet under navnet Sørtoget.[2]

HistorieRediger

Sørlandsbanen ble bygget i flere etapper, den første delen, banestrekningen Oslo–Drammen åpnet i 1872, Drammen-Kongsberg i 1871, Kongsberg–Kristiansand ble bygget 1920–1938, og Egersund–Stavanger ble bygget 1878. Banen ble sluttført i regi av den tyske okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig og 1. mai 1944 ble hele Sørlandsbanen åpnet for normal drift.

Frem til 1913 ble banen i planer og på utbygde strekninger omtalt som Vestlandsbanen.[3] Dette året vedtok Stortinget med 83 mot 40 stemmer å omdøpe den planlagte jernbanestrekningen Oslo–Kongsberg–Kristiansand–Stavanger fra Vestlands- til Sørlandsbanen.

I 1922 pågikk det anleggsarbeider i Drangedal da Sørlandsbanen skulle utvides. I forbindelse med disse arbeidene holdt pinsevenn fra Kragerø vekkelsesmøter for anleggsarbeidere og fastboende, og dette førte til at den første pinsemenigheten ble etablert i Drangedal.[4]

Lange strekninger går jernbanen inn fra kysten, og ikke langs den mer befolkningsrike kystlinjen. En grunn til dette var at jernbanelinja skulle beskyttes mot invaderende styrker.[trenger referanse] Jernbanen var en viktig transportåre for transport av så vel soldater som krigsmateriell, og ved å legge linjen inn i landet hindret man at banen kunne bli truet av krigsskip. En annen årsak var at linjen der kunne følge den geologiske strukturen slik at antall tunneler kunne begrenses, og banen dermed ble billigere å bygge.[trenger referanse] Arendal og Grimstad fikk forbindelse via sidebane, som allerede var på plass.

Mellom Kristiansand og Moi stasjon går linjen på tvers av flere dalfører nord-sør (blant annet Kvinesdal, Sirdal og Lyngdal). Banen går til dels over heiene mellom dalene og dels gjennom i tunneler.[5]

Fram til 1991 gikk det også en jernbaneferge for godstog mellom Kristiansand og Hirtshals.

Den 16. november 2009 sto banen mellom Sandnes og Stavanger ferdig utbygd med dobbeltspor.

DelstrekningerRediger

Drammenbanen (tidligere Kristiania-Drammenbanen):

Randsfjordbanen (deler av den):

Bratsbergbanen (delstrekning)

Selve Sørlandsbanen:

Flekkefjordbanen (deler av den):

Jærbanen:

ElektrifiseringRediger

FremtidRediger

Uten radikale planer og sterk økning i overføringer er dette et mulig fremtidsscenario som Jernbaneverket legger opp til:[trenger referanse]

Drammenbanen / Askerbanen (ferdigbygget):

Vestfoldbanen (oppgradert)

Grenlandsbanen (ny):

Eksisterende Sørlandsbanen:

  • Skorstøl – Kristiansand – Stavanger. Samme som før.
Denne løsningen vil gjøre at strekningen Oslo – Kristiansand vil ta 3t 15 min, mot dagens 4t 30 min.

LinjekartRediger

Tegnforklaring
Vis B Buskerud, E Telemark, A Aust-Agder, G Vest-Agder
Vis T tunneler under 300 m
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
  -0,27 km Oslo S (1987) 3,7 moh
  se Drammenbanen
  52,86 km Drammen (1866) 2,2 moh
  se Randsfjordbanen
  70,22 km Hokksund (1866) 8,0 moh
    Vestre Brugate
    Randsfjordbanen
  Fv62 Skotselvveien
  71,70 km Frydenlund (1931) 14,9 moh
    (78,5 m)
  sidespor til Ytong
  72,93 km Semsportene (1931) 17,0 moh
  35 Spærenveien
  Fv68 Skarragate
  75,79 km Vestfossen (1871) 22,8 moh
  78,00 km Flesaker (1891) 26,0 moh
  sidespor
  Fv73 Kongsbergveien
  81,61 km Darbu (1871) 60,1 moh
  Fv72 Nyveien (39,9 m)
  Fv73 Kongsbergveien
  84,40 km Rustan (1931) 105,9 moh
  85,76 km Krekling (1874) 126,7 moh
  286 Grosvoldveien
  88,70 km Teigen (1931) 162,2 moh
  90,20 km Grosvold (1931) 160,4 moh
  92,59 km Skollenborg (1871–2012) 163,1 moh
  96,10 km Gomsrud (1931) 168,4 moh
  Ove Gjeddes vei (22,2 m)
  98,00 km Kapermoen (1931) 156,0 moh
  98,39 km Kongsberg gamle stasjon (1871)
    Drammensveien (30,4 m)
  99,37 km Kongsberg (1917) 161,9 moh
    Numedalsbanen
  Numedalslågen (100 m)
  40 Numedalsveien
  Krutthusmoen (70 m)
  101,63 km Sandsværmoen (1920) 175,0 moh
  sidespor til Kongsberg Næringspark
  Svartås (45 m)
  Trollerud (502 m)
  Tandbergås (94 m)
  Reichentrost (304 m)
  106,67 km Saggrenda (1920) 251,1 moh
  Kjerkebergåsen (819 m)
  113,22 km Meheia (1920) 330,4 moh
  Hengselva (66 m)
  Buskerud
Telemark
  Jerpetjern (1 762 m)
  125,01 km Øysteinstul (1920) 332,9 moh
  Nybu (56 m)
  Nybuelva (104 m)
  Kolset (899 m)
  Kolsetelva (66 m)
  Lille Kolset (19 m)
  Askemyra I (41 m)
  Askemyra II (69 m)
  Hjukse (407 m)
    Bratsbergbanen fra Notodden
  136,24 km Hjuksebø (1917) 156,7 moh
  Hagen (235 m)
  139,00 km Kleivrud (1939) 133,8 moh
  140,85 km Holtsås (1917-2004) 126,3 moh
  140,93 km Holtsås blokkpost
  Plassedal (78 m)
  Sundsval (175 m)
  sidespor til sandtak
  145,95 km Nordagutu (1917) 112,1 moh
    Bratsbergbanen til Skien
  148,30 km Moen (1931) 84,4 moh
  Fv553 Nordagutuveien
  148,95 km Hvåla (1931) 71,3 moh
  150,30 km Holta (1931) 44,6 moh
  Saua (160 m)
  Fv553 Nordagutuveien
  152,02 km Akkerhaugen (1922) 37,6 moh
  Jonsås (549 m)
  153,40 km Prestholt (1931) 50,8 moh
  154,17 km Stavdal (1931) 59,7 moh
  Bergan (285 m)
  Fv551 Hørteveien
  156,49 km Gvarv (1922) 26,4 moh
  Gvarvelva (112,6 m)
    Bøveien
  158,02 km Håtveit (1931) 34,9 moh
  159,72 km Skogen (1940-70) 46,9 moh
  161,00 km (Gamle) Skogen (1931-39) 54,1 moh
  163,44 km (1924) 69,6 moh
  165,00 km Staurheim (1931) 82,3 moh
  Fv104 Tjønnåsveien
  167,55 km Tjønnås (1925) 91,3 moh
  Eikåa (26 m)
  169,91 km Kleppe blokkpost
  170,00 km Kleppe (1931) 83,1 moh
  Vesle Tønnås (29 m)
  Norheimtjern (45 m)
  Østeråa (20 m)
  173,00 km Svenseid (1925) 83,7 moh
  359 Nordbygdaveien
  174,20 km Kåsa (1931) 77,8 moh
  175,46 km Enggrav (1931) 67,7 moh
  176,00 km Lia (1931) 70,4 moh
  Østeråa (182 m)
  Fv106 Flåbygdveien
  Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
  Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
  177,48 km Lunde (1925) 77,1 moh
  Fv109 Strengenveien
  Svenskerud (53 m)
  Brurlia (62 m)
  Skoeelva (49 m)
  181,26 km Tyri (1927) 104,5 moh
  Tyri (41 m)
  Røsfjell (161 m)
  Bukkefjell (601 m)
  Heimdal (82 m)
  Smørbru (122 m)
  Kollbekk (286 m)
  Skargrinn (761 m)
  189,35 km Kabbestul (1953) 139,9 moh
  193,08 km Nakksjø (1927) 121,8 moh
  195,70 km Pollen (1954) 116,2 moh
  Grubbetjern I (94 m)
  Grubbetjern II (12 m)
  Nakksjøelva (22 m)
  Sagelva (25 m)
  199,60 km Kjosen (1927) 91,9 moh
  Halfaredal (164 m)
  Vierbekk (22 m)
  Fv109
  Solbergelva (32 m)
  202,77 km Hansbuflaten (1948) 84,5 moh
  Kjeåsen (732 m)
  Kjeosen (73 m)
  Skolehus (44 m)
  204,96 km Drangedal (1927) 75,7 moh
  38 Drangedalsveien
  206,70 km Revsdal (1952) 87,6 moh
  Lillestranda (37 m)
  Vierdal (50 m)
  208,45 km Nordgarden (1957) 77,1 moh
  Urvasselva (22 m)
  209,11 km Eggevåg (1927) 78,8 moh
  Sønderå I (24 m)
  Sønderå II (34 m)
  Sønderåa (54 m)
  211,30 km Sønderå (1948) 84,9 moh
  214,80 km Måbekk (1928) 121,0 moh
  216,00 km Øvre Langlem (1954) 85,1 moh
  Rauålsvann (136 m)
  220,76 km Neslandsvatn (1927) 72,6 moh
  Kragerøbanen
  Heldalsberget (80 m)
  Fosshaugdammen bru (23 m)
  Torsmyråsen (68 m)
  224,57 km Brøsjø (1935) 92,4 moh
  Fv256
  228,00 km Lyser
  Lyser (45 m)
  Telemark
Aust-Agder
  Sigder (294 m)
  Trollelva (192 m)
  Tjennebakken (349 m)
  Fv73
  233,81 km Aplandsjordet (1948) 80,3 moh
  Gjerstadelva (196 m)
  Kråkefjell (130 m)
  235,64 km Kveimsvegen (1952) 51,8 moh
  Fv73
  Solbakken (129 m)
  Ufsa (143 m)
  237,05 km Gjerstad (1935) 36,6 moh
  Tollnes (202 m)
  Sagkleiva (39 m)
  241,00 km Fone (1951) 90,1 moh
  243,30 km Grytinggrend (1935) 120,5 moh
  417
  248,10 km Skorstøl (1937) 151,3 moh
  248,90 km Skorstøl
  Brenteberget (222 m)
  Glipen (70 m)
  Bjønnåsen (51 m)
  Ravneknatten (102 m)
  Sundåsen (82 m)
  255,05 km Bjorvatn (1935) 175,4 moh
  417
  258,63 km Haukdal (1957) 209,1 moh
  Dalane (102 m)
  414
  sidespor til Høl
  261,51 km Vegårshei (1935) 183,0 moh
  Etterstøl (92 m)
  266,10 km Dalshov (1949) 236,2 moh
  Fv91
  268,52 km Espelandsmyr (1935) 210,2 moh
  Kjolstjern (103 m)
  Fv92
  415
  272,63 km Selåsvatn (1935) 217,1 moh
  274,35 km Grimeland (1957) 224,7 moh
  Fv273
  Trytåsen (78 m)
  Vimme I (143 m)
  Vimme II (56 m)
  279,04 km Vimme (1949) 173,4 moh
  Engfjell (103 m)
  Vimmekil (83 m)
    Arendalsbanen
  281,41 km Nelaug (1910) 141,1 moh
    Treungenbanen
  Nidelva øst (65,6 m)
  Nidelva vest (60 m)
  Rustedal (170 m)
  284,74 km Moripen (1938) 170,2 moh
  Moripen viadukt (128 m)
  Moripen (76 m)
  Grytefjell (111 m)
  289,25 km Helldalsmo (1938) 215,6 moh
  Fv152
  Grashei (69 m)
  292,97 km Grashei (1939) 237,3 moh
  Fivedal (373 m)
  Orremyr (86 m)
  Hoggfjell (63 m)
  Hynnekleiv (115 m)
  Skjærsjøelva (31,6 m)
  Skjærsjøelva (31,6 m)
  42
  297,82 km Hynnekleiv blokkpost
  297,82 km Hynnekleiv (1938) 164,4 moh
   
  Botnefoss (35 m)
  Storfoss (268 m)
  301,89 km Gauslå (1938) 108,0 moh
  306,03 km Herefoss (1938) 106,4 moh
  Lakselv (20 m)
  Tovdalselva (32,4 m)
  Herefoss (91 m)
  Kolsås I (100 m)
  Kolsås II (102 m)
  307,35 km Hanefossen (1962) 124,9 moh
  Uldalselva (90 m)
  Ålekjær (129 m)
  310,61 km Uldal (1938) 162,1 moh
  Retelva (28 m)
  313,69 km Fidjetun (1938) 172,2 moh
  406
  Brufossen (68 m)
  317,30 km Retterholt (1947) 193,9 moh
  318,80 km Vestøl (1945) 195,8 moh
  323,10 km Sundstøl (1946) 198,4 moh
  Nessundet (64,5 m)
  Fv252
  325,54 km Oggevatn (1938) 202,6 moh
  327,20 km Bjelkekilen (1946) 195,5 moh
  Buksund (24 m)
  329,71 km Vatnestrøm (1938) 197,0 moh
  331,12 km Gjegninga (1939) 196,5 moh
  Landekil (29 m)
  335,76 km Kvarehei blokkpost
  335,87 km Kvarehei (1938) 187,9 moh
  337,20 km Solheim (1955) 166,9 moh
  Aust-Agder
Vest-Agder
  Kvarehei (85 m)
  Rugånes viadukt (159 m)
  Rugånes viadukt (159 m)
  Fv70
  342,72 km Samkom (1946) 73,6 moh
  Hagen (104 m)
  405 (71 m)
  og Rugåna
  Rugåna (71 m)
    Setesdalsbanen
    (Museumsbane)
   345,25 km Grovane (1895) 43,1 moh
  345,25 km Grovane (1895)
  346,26 km Veråsveien (1934) 49,8 moh
  405 (ca. 15 m)
  346,85 km Ludeflaten (1938) 57,1 moh
  347,54 km Vennesla skole (1909) 61,2 moh
  348,64 km Graslia (1926) 47,6 moh
  453 Ålefjærvegen (ca. 20 m)
  Tvangsdalen (158 m)
    Hunsøya
    Hunsfoss (1927)
  349,17 km Hunsfoss (1927) 48,1 moh
   
   405
   Tjorvemoen (1927)
  
  
   405
    Byggma AS
  350,16 km Vikeland (Vennesla) (1895) 43,1 moh
  Goli (1927)
  Lunden (1927)
  Nyland (1927)
  Åbel (164 m)
  Liane (1938)
  405
  352,43 km Kvarstein (1898) 28,6 moh
  Ravnåsveien (1927)
  Kvarstein bru over Otra (154 m)
  Kvarstein grind (1927)
  Øvre Mosby (1927)
  405 Venneslaveien
  Røystad (1927)
  Høllen (1927)
  355,52 km Mosby (1895) 7,3 moh
  Mosby (467 m)
  356,41 km Aukland (1913) 10,8 moh
  Aukland (264 m)
  357,67 km Strai (1895)
  Gangdalen (1938)
  Strai cemetstøberi (1927) 21,5 moh
   
    Gangdalsveien (24,9 m)
  Gangdalsveien (24,9 m)
    Svartupsa (400 m)
  Svartupsa (400 m)
    Langemyrterminalen (1989)
   Langemyrterminalen (1989)
    Langemyr
   
   359,96 km
   
  360,20 km Langemyr nye (1927)
  Glitre (1903)
  362,10 km Dalane (1939) 27,6 moh
  
  
   Skiftestasjon
     Setesdalsveien (ca. 35 m)
   Jernbaneverkstedet
   Styggeheia (ca. 140 m)
    
    Suldalsnuten (77 m)
       Setesdalsveien (25,8 m)
   
   
    367,31 km Krossen (1943)
    Solvang (1927)
    Grimsbroa (1936)
       Setesdalsveien
   
     
   
       Vesterveien
       Vesterveien
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    471
   
    Xstrata Nikkelverk AS
    Kristiansand havn
    Kristiansand havn
    Gravane (ca. 30 m)
    Silokaia, Odderøya
   
  367,98 km Suldal (1958)
  Tinnheia (234 m)
  Skytterhuset (130 m)
  Kjerran (53 m)
  Grokjerr (1947)
  Grohei (1 990 m)
  Grohei (1946)
  Ødegården (102 m)
  Nodehei (505 m)
  Fv303 Kuliaveien
  375,29 km Nodeland (1943) 25  moh
  461 Songdalsvegen (ca. 15 m)
  sidespor
  Songdalselva (36 m)
  Hagen (37 m)
  Gjervollstad (1946)
  Gjervollstad (365 m)
  Augland (44 m)
  Venåsen (67 m)
  Veflenes (108 m)
  Grebeshei (79 m)
  Ørenhei (175 m)
  Tillkollhei (129 m)
  Skårskleiv (74 m)
  Fiskebudal (42 m)
  Brattestø (24 m)
  Pinneskottunnelen (305 m)
  Skår (1947)
  Ørkneheitunnelen (300 m)
  385,06 km Breland (1943) 176,9  moh
  Fv303
  Breland (112 m)
  387,90 km Sjåvatn (1946)
  Sjåvatn (42 m)
  Fv303
  Krossen (95 m)
  Fossestøl (60 m)
  390,10 km Fossestøl (1944)
  Fv303
  Leirkilen (1946)
  Strøodden (52 m)
  391,84 km Skogtun (1952)
  Grankleiv (156 m)
  Skråvatn (66 m)
  Fv303
  Svartebekk (69 m)
  393,35 km Høye (1943)
  393,36 km Høye blokkpost
  Ramnåsvatn (116 m)
  Lille Stigan (43 m)
  Stigan (336 m)
  Skjerehei (163 m)
  Marli (259 m)
  396,47 km Øyslebø holdeplass (1944)
  Ytterhei (324 m)
  Hidderhei (343 m)
  Lille Hidderhei (147 m)
  Usland (384 m)
  Marnar (617 m)
  Mandalselva (84 m)
  Heddeland (217 m)
  400,38 km Heddeland (1946)
  455 (ca. 20 m)
  sidespor
  402,02 km Marnardal (1943) 38,3  moh
  Fossekleiv (34 m)
  Voan I (66 m)
  Voan II (23 m)
  Koland (71 m)
  Klapåsen (77 m)
  405,62 km Laudal (1946)
  Helåsen (260 m)
  Helidal (130 m)
  409,44 km Leivoll (1943)
  Fidjeliane (1946)
  412,25 km Leivoll blokkpost
  461 (ca. 20 m)
  Mosland (1944)
  Eikeskaret (444 m)
  Kirkeheia (345 m)
  Hunsdalen (54 m)
  Hunsdalen viadukt (81 m)
  Hunsdalen (1946)
  Sagbekk (45 m)
  Haredal (287 m)
  Lille Haredal (26 m)
  Breilid (65 m)
  Breilidmoen (131 m)
  Blakstadvadet (76 m)
  Øydneskleiv (128 m)
  sidespor
  460 (ca. 60 m)
  419,34 km Audnedal (1943) 106,6  moh
  Audna (32 m)
  Audna (32 m)
  Fv501
  Hægebostadtunnelen (8 474 m)
  428,85 km Snartemo (1943) 151,6  moh
  43
  Lyngdalselva (60 m)
  Lyngdalselva (60 m)
  Kvinesheitunnelen (9 065 m)
  Fv760
  438,51 km Kvineshei (1946)
  Moi (43 m)
  440,60 km Frivoll (1946)
  Jerstad (153 m)
  Lillekvina (66,7 m)
  Fv801
  442,19 km Sandvatn (1943)
  Åmlandsheia (1 620 m)
  Åmland (1946)
  Fv818
  Refsskaret (103 m)
  446,36 km Storekvina (1943) 135,9  moh
  Myra (75 m)
  Fv819
  Kvina (94 m)
  Kvina (94 m)
  Gylandstunnelen (5 717 m)
  Gylandselva (35 m)
  453,53 km Gyland (1943) 123,1  moh
  Fedog (932 m)
  Fedog (1946)
  Fv903
  Hjelleset (1946)
  Vollås (1 523 m)
  Netland (1946)
  Fv943
  461,48 km Bjørkevoll (1943)
  Sira (3 177 m)
  Stemmebakken (1946)
  Birkeland (310 m)
  Bakke (830 m)
  Flekkefjordbanen (1944-)
  Fv943
  468,63 km Sira (1943) 72,7  moh
  se Flekkefjordbanen
  525,56 km Egersund (1944) 11,1 moh
  se Jærbanen
  598,70 km Stavanger (1878) 5,4 moh

Kommuner Sørlandsbanen passerer gjennomRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Jernbanen i tall/Jernbaneverket
  2. ^ «Trafikkavtalen med Go-Ahead signert». Jernbanedirektoratet. 30. oktober 2018. Besøkt 30. oktober 2018. 
  3. ^ Hille, L.M. (1892). Vestlandsbanen, Bergensbanen, Romsdalsbanen, Nordlandsbanen. Bergen: Norges Statsbaner. 
  4. ^ Nilsen, Oddvar (1981). ... Og Herren virket med: pinsebevegelsen gjennom 75 år. Oslo: Filadelfiaforlaget. s. 137. ISBN 8253405529. 
  5. ^ Høgslund, O. (1933). Sørlandet og Rogaland. Oslo: Norges statsbaner. 

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger