Sørlandsbanen

norsk jernbanelinje

Sørlandsbanen er jernbanestrekningen som går fra Oslo over Kongsberg via Kristiansand til Stavanger.

Sørlandsbanen
Kristiansand stasjon
Info
TypeJernbanelinje
StatusI drift
UtgangsstasjonStavanger stasjon
EndestasjonHokksund stasjon
Antall stasjoner46 [1]
Drift
Åpnet1944
EierBane NOR
Operatør(er)Go-Ahead
Vy (52 og L12)
CargoNet, Green Cargo
Type trafikkPersontrafikk, godstog
Teknisk
Lengde549 km[1]
Lengde dobbeltspor14 km
Høyeste hastighet160 km/t
Broer511
Tunneler191
Planoverganger123

Kart
Sørlandsbanen
Hokksund stasjon
Skollenborg transformatorstasjon
Bru over Hengselva på Meheia
Hunsdalen viakdukt er av betong og ble ferdigstilt i 1942.[2]
Broer over kanalen ved Lunde
Kjeosen bru

Siden 15. desember 2019 kjører Go-Ahead Norge persontog på banen etter å ha inngått en åtteårig avtale med Jernbanedirektoratet. Go-Ahead markedsfører per 2020 togtilbudet under navnet «Sørtoget».[3]

Historie Rediger

Sørlandsbanen ble bygget i flere etapper, den første delen, banestrekningen Oslo–Drammen åpnet i 1872, Drammen–Kongsberg i 1871, Kongsberg–Kristiansand ble bygget 1920–1938, og Egersund–Stavanger ble bygget 1878. Banen ble sluttført i regi av den tyske okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig og 1. mai 1944 ble hele Sørlandsbanen åpnet for normal drift.

Frem til 1913 ble banen i planer og på utbygde strekninger omtalt som Vestlandsbanen.[4] Dette året vedtok Stortinget med 83 mot 40 stemmer å omdøpe den planlagte jernbanestrekningen Oslo–Kongsberg–Kristiansand–Stavanger fra Vestlands- til Sørlandsbanen.

I 1922 pågikk det anleggsarbeider i Drangedal da Sørlandsbanen skulle utvides. I forbindelse med disse arbeidene holdt pinsevenn fra Kragerø vekkelsesmøter for anleggsarbeidere og fastboende, og dette førte til at den første pinsemenigheten ble etablert i Drangedal.[5]

Lange strekninger går jernbanen inn fra kysten, og ikke langs den mer befolkningsrike kystlinjen. En grunn til dette var at jernbanelinja skulle beskyttes mot invaderende styrker.[trenger referanse] Jernbanen var en viktig transportåre for transport av så vel soldater som krigsmateriell, og ved å legge linjen inn i landet hindret man at banen kunne bli truet av krigsskip. En annen årsak var at linjen der kunne følge den geologiske strukturen slik at antall tunneler kunne begrenses, og banen dermed ble billigere å bygge.[trenger referanse] Arendal og Grimstad fikk forbindelse via sidebane, som allerede var på plass.

Mellom Kristiansand og Moi stasjon går linjen på tvers av flere dalfører nord-sør (blant annet Kvinesdal, Sirdal og Lyngdal). Banen går til dels over heiene mellom dalene og dels gjennom i tunneler.[6]

Fram til 1991 gikk det også en jernbaneferge for godstog mellom Kristiansand og Hirtshals.

Den 16. november 2009 sto banen mellom Sandnes og Stavanger ferdig utbygd med dobbeltspor.

Delstrekninger Rediger

Drammenbanen (tidligere Kristiania-Drammenbanen):

Randsfjordbanen (deler av den):

Bratsbergbanen (delstrekning)

Selve Sørlandsbanen:

Flekkefjordbanen (deler av den):

Jærbanen:

Elektrifisering Rediger

Fremtid Rediger

Uten radikale planer og sterk økning i overføringer er dette et mulig fremtidsscenario som Jernbaneverket legger opp til[når?]:[trenger referanse]

Drammenbanen / Askerbanen (ferdigbygget):

Vestfoldbanen (oppgradert)

Grenlandsbanen (ny):

Eksisterende Sørlandsbanen:

  • Skorstøl – Kristiansand – Stavanger. Samme som før[når?].
Denne løsningen vil gjøre at strekningen Oslo – Kristiansand vil ta 3t 15 min, mot dagens[når?] 4t 30 min.

Linjekart Rediger

Tegnforklaring
Vis B Buskerud, E Telemark, A Aust-Agder, G Vest-Agder
Vis T tunneler under 300 m
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
  -0,27 km Oslo S (1987) 3,7 moh
  se Drammenbanen
  42 km Drammen (1866) 2,2 moh
  se Randsfjordbanen
  60,22 km Hokksund (1866) 8,0 moh
  Hokksund jernbanebru   Vestre Brugate
    Randsfjordbanen
  Fv2736 Skotselvveien
  61,70 km Frydenlund (1931) 14,9 moh
  Milestein bru   (78,5 m)
  sidespor til Ytong
  62,93 km Semsportene (1931) 17,0 moh
  Jutebrua 35 Spærenveien
  Fv2748 Skarragata
  75,79 km Vestfossen (1871) 22,8 moh
  78,00 km Flesaker (1891) 26,0 moh
  sidespor
  Fv2758 Kongsbergveien
  81,61 km Darbu (1871) 60,1 moh
  Fv2756 Nyveien (39,9 m)
  Fv2758 Kongsbergveien
  84,40 km Rustan (1931) 105,9 moh
  85,76 km Krekling (1874) 126,7 moh
  Teigen jernbanebru 286 Grosvoldveien
  88,70 km Teigen (1931) 162,2 moh
  90,20 km Grosvold (1931) 160,4 moh
  92,59 km Skollenborg (1871–2012) 163,1 moh
  96,10 km Gomsrud (1931) 168,4 moh
  Ove Gjeddes vei (22,2 m)
  98,00 km Kapermoen (1931) 156,0 moh
  98,39 km Kongsberg gamle stasjon (1871)
  Haukeli bru   Drammensveien (30,4 m)
  99,37 km Kongsberg (1917) 161,9 moh
    Numedalsbanen
  Numedalslågen (100 m)
  40 Numedalsveien
  Krutthusmoen (70 m)
  101,63 km Sandsværmoen (1920) 175,0 moh
  sidespor til Kongsberg Næringspark
  Svartås (45 m)
  Trollerud (502 m)
  Tandbergås (94 m)
  Reichentrost (304 m)
  106,67 km Saggrenda (1920) 251,1 moh
  Kjerkebergåsen (819 m)
  113,22 km Meheia (1920) 330,4 moh
  Hengselva (66 m)
  Buskerud
Telemark
  Jerpetjern (1 762 m)
  125,01 km Øysteinstul (1920) 332,9 moh
  Nybu (56 m)
  Nybuelva (104 m)
  Kolset (899 m)
  Kolsetelva (66 m)
  Lille Kolset (19 m)
  Askemyra I (41 m)
  Askemyra II (69 m)
  Hjukse (407 m)
    Bratsbergbanen fra Notodden
  136,24 km Hjuksebø (1917) 156,7 moh
  Hagen (235 m)
  139,00 km Kleivrud (1939) 133,8 moh
  140,85 km Holtsås (1917-2004) 126,3 moh
  140,93 km Holtsås blokkpost
  Plassedal (78 m)
  Sundsval (175 m)
  sidespor til sandtak
  145,95 km Nordagutu (1917) 112,1 moh
    Bratsbergbanen til Skien
  148,30 km Moen (1931) 84,4 moh
  Fv3340 Nordagutuveien
  148,95 km Hvåla (1931) 71,3 moh
  150,30 km Holta (1931) 44,6 moh
  Saua (160 m)
  Fv3340 Nordagutuveien
  152,02 km Akkerhaugen (1922) 37,6 moh
  Jonsås (549 m)
  153,40 km Prestholt (1931) 50,8 moh
  154,17 km Stavdal (1931) 59,7 moh
  Bergan (285 m)
  Fv3336 Hørteveien
  156,49 km Gvarv (1922) 26,4 moh
  Gvarvelva (112,6 m)
    Bøveien
  158,02 km Håtveit (1931) 34,9 moh
  159,72 km Skogen (1940-70) 46,9 moh
  161,00 km (Gamle) Skogen (1931-39) 54,1 moh
  163,44 km (1924) 69,6 moh
  165,00 km Staurheim (1931) 82,3 moh
  Fv3318 Tjønnåsveien
  167,55 km Tjønnås (1925) 91,3 moh
  Eikåa (26 m)
  169,91 km Kleppe blokkpost
  170,00 km Kleppe (1931) 83,1 moh
  Vesle Tønnås (29 m)
  Norheimtjern (45 m)
  Østeråa (20 m)
  173,00 km Svenseid (1925) 83,7 moh
  359 Nordbygdaveien
  174,20 km Kåsa (1931) 77,8 moh
  175,46 km Enggrav (1931) 67,7 moh
  176,00 km Lia (1931) 70,4 moh
  Østeråa (182 m)
  Fv106 Flåbygdveien
  Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
  Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
  177,48 km Lunde (1925) 77,1 moh
  Fv3310 Strengenveien
  Svenskerud (53 m)
  Brurlia (62 m)
  Skoeelva (49 m)
  181,26 km Tyri (1927) 104,5 moh
  Tyri (41 m)
  Røsfjell (161 m)
  Bukkefjell (601 m)
  Heimdal (82 m)
  Smørbru (122 m)
  Kollbekk (286 m)
  Skargrinn (761 m)
  189,35 km Kabbestul (1953) 139,9 moh
  193,08 km Nakksjø (1927) 121,8 moh
  195,70 km Pollen (1954) 116,2 moh
  Grubbetjern I (94 m)
  Grubbetjern II (12 m)
  Nakksjøelva (22 m)
  Sagelva (25 m)
  199,60 km Kjosen (1927) 91,9 moh
  Halfaredal (164 m)
  Vierbekk (22 m)
  Fv3310 Kjosveien
  Solbergelva (32 m)
  202,77 km Hansbuflaten (1948) 84,5 moh
  Kjeåsen (732 m)
  Kjeosen (73 m)
  Skolehus (44 m)
  204,96 km Drangedal (1927) 75,7 moh
  38 Drangedalsveien
  206,70 km Revsdal (1952) 87,6 moh
  Lillestranda (37 m)
  Vierdal (50 m)
  208,45 km Nordgarden (1957) 77,1 moh
  Urvasselva (22 m)
  209,11 km Eggevåg (1927) 78,8 moh
  Sønderå I (24 m)
  Sønderå II (34 m)
  Sønderåa (54 m)
  211,30 km Sønderå (1948) 84,9 moh
  214,80 km Måbekk (1928) 121,0 moh
  216,00 km Øvre Langlem (1954) 85,1 moh
  Rauålsvann (136 m)
  220,76 km Neslandsvatn (1927) 72,6 moh
  Kragerøbanen
  Heldalsberget (80 m)
  Fosshaugdammen bru (23 m)
  Torsmyråsen (68 m)
  224,57 km Brøsjø (1935) 92,4 moh
  Fv3374 Krokenveien
  228,00 km Lyser
  Lyser (45 m)
  Telemark
Aust-Agder
  Sigder (294 m)
  Trollelva (192 m)
  Tjennebakken (349 m)
  Fv3682 Aplandsveien
  233,81 km Aplandsjordet (1948) 80,3 moh
  Gjerstadelva (196 m)
  Kråkefjell (130 m)
  235,64 km Kveimsvegen (1952) 51,8 moh
  Fv3682 Klokkargården
  Solbakken (129 m)
  Ufsa (143 m)
  237,05 km Gjerstad (1935) 36,6 moh
  Tollnes (202 m)
  Sagkleiva (39 m)
  241,00 km Fone (1951) 90,1 moh
  243,30 km Grytinggrend (1935) 120,5 moh
  417 Grytingveien
  248,10 km Skorstøl (1937) 151,3 moh
  248,90 km Skorstøl
  Brenteberget (222 m)
  Glipen (70 m)
  Bjønnåsen (51 m)
  Ravneknatten (102 m)
  Sundåsen (82 m)
  255,05 km Bjorvatn (1935) 175,4 moh
  417 Liaveien
  258,63 km Haukdal (1957) 209,1 moh
  Dalane (102 m)
  414 Molandsveien
  sidespor til Høl
  261,51 km Vegårshei (1935) 183,0 moh
  Etterstøl (92 m)
  266,10 km Dalshov (1949) 236,2 moh
  414 Espelandsveien
  268,52 km Espelandsmyr (1935) 210,2 moh
  Kjolstjern (103 m)
  Fv3698 Ormshammerveien
  415 Telemarksveien
  272,63 km Selåsvatn (1935) 217,1 moh
  274,35 km Grimeland (1957) 224,7 moh
  Fv3708 Flaten
  Trytåsen (78 m)
  Vimme I (143 m)
  Vimme II (56 m)
  279,04 km Vimme (1949) 173,4 moh
  Engfjell (103 m)
  Vimmekil (83 m)
    Arendalsbanen
  281,41 km Nelaug (1910) 141,1 moh
    Treungenbanen
  Nidelva øst (65,6 m)
  Nidelva vest (60 m)
  Rustedal (170 m)
  284,74 km Moripen (1938) 170,2 moh
  Moripen viadukt (128 m)
  Moripen (76 m)
  Grytefjell (111 m)
  289,25 km Helldalsmo (1938) 215,6 moh
  Fv3720 Heldalsveien
  Grashei (69 m)
  292,97 km Grashei (1939) 237,3 moh
  Fivedal (373 m)
  Orremyr (86 m)
  Hoggfjell (63 m)
  Hynnekleiv (115 m)
  Skjærsjøelva (31,6 m)
  Skjærsjøelva (31,6 m)
  42 Frolandsveien
  297,82 km Hynnekleiv blokkpost
  297,82 km Hynnekleiv (1938) 164,4 moh
    Telemarksveien
  Botnefoss (35 m)
  Storfoss (268 m)
  301,89 km Gauslå (1938) 108,0 moh
  306,03 km Herefoss (1938) 106,4 moh
  Lakselv (20 m)
  Tovdalselva (32,4 m)
  Herefoss (91 m)
  Kolsås I (100 m)
  Kolsås II (102 m)
  307,35 km Hanefossen (1962) 124,9 moh
  Uldalselva (90 m)
  Ålekjær (129 m)
  310,61 km Uldal (1938) 162,1 moh
  Retelva (28 m)
  313,69 km Fidjetun (1938) 172,2 moh
  406 Vegusdalveien
  Brufossen (68 m)
  317,30 km Retterholt (1947) 193,9 moh
  318,80 km Vestøl (1945) 195,8 moh
  323,10 km Sundstøl (1946) 198,4 moh
  Nessundet (64,5 m)
  Fv3750 Oggeveien
  325,54 km Oggevatn (1938) 202,6 moh
  327,20 km Bjelkekilen (1946) 195,5 moh
  Buksund (24 m)
  329,71 km Vatnestrøm (1938) 197,0 moh
  331,12 km Gjegninga (1939) 196,5 moh
  Landekil (29 m)
  335,76 km Kvarehei blokkpost
  335,87 km Kvarehei (1938) 187,9 moh
  337,20 km Solheim (1955) 166,9 moh
  Aust-Agder
Vest-Agder
  Kvarehei (85 m)
  Rugånes viadukt (159 m)
  Rugånes viadukt (159 m)
  Fv3762 Honnemyrvegen
  342,72 km Samkom (1946) 73,6 moh
  Hagen (104 m)
  405 Venneslavegen (71 m)
  og Rugåna
  Rugåna (71 m)
    Setesdalsbanen
    (Museumsbane)
   345,25 km Grovane (1895) 43,1 moh
  345,25 km Grovane (1895)
  346,26 km Veråsveien (1934) 49,8 moh
  405 Venneslavegen (ca. 15 m)
  346,85 km Ludeflaten (1938) 57,1 moh
  347,54 km Vennesla skole (1909) 61,2 moh
  Fv3746 Erkleivvegen
  348,64 km Graslia (1926) 47,6 moh
  453 Ålefjærvegen (ca. 20 m)
  Tvangsdalen (158 m)
    Hunsøya
    Hunsfoss (1927)
  349,17 km Hunsfoss (1927) 48,1 moh
   
   405 Venneslavegen
   Tjorvemoen (1927)
  
  
   405 Venneslavegen
    Byggma AS
  350,16 km Vikeland (Vennesla) (1895) 43,1 moh
  Goli (1927)
  Lunden (1927)
  Nyland (1927)
  Åbel (164 m)
  Liane (1938)
  405 Venneslavegen
  352,43 km Kvarstein (1898) 28,6 moh
  Ravnåsveien (1927)
  Kvarstein bru over Otra (154 m)
  Kvarstein grind (1927)
  Øvre Mosby (1927)
  405 Venneslaveien
  Røystad (1927)
  Høllen (1927)
  355,52 km Mosby (1895) 7,3 moh
  Mosby (467 m)
  356,41 km Aukland (1913) 10,8 moh
  Aukland (264 m)
  357,67 km Strai (1895)
  Gangdalen (1938)
  Strai cemetstøberi (1927) 21,5 moh
   
    Gangdalsveien (24,9 m)
  Gangdalsveien (24,9 m)
    Svartupsa (400 m)
  Svartupsa (400 m)
    Langemyrterminalen (1989)
   Langemyrterminalen (1989)
    Langemyr
   
   359,96 km
   
  360,20 km Langemyr nye (1927)
  Glitre (1903)
  362,10 km Dalane (1939) 27,6 moh
  
  
   Skiftestasjon
     Setesdalsveien (ca. 35 m)
   Jernbaneverkstedet
   Styggeheia (ca. 140 m)
    
    Suldalsnuten (77 m)
       Setesdalsveien (25,8 m)
   
   
    367,31 km Krossen (1943)
    Solvang (1927)
    Grimsbroa (1936)
       Setesdalsveien
   
     
   
       Vesterveien
       Vesterveien
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
    471
   
    Xstrata Nikkelverk AS
    Kristiansand havn
    Kristiansand havn
    Gravane (ca. 30 m)
    Silokaia, Odderøya
   
  367,98 km Suldal (1958)
  Tinnheia (234 m)
  Skytterhuset (130 m)
  Kjerran (53 m)
  Grokjerr (1947)
  Grohei (1 990 m)
  Grohei (1946)
  Ødegården (102 m)
  Nodehei (505 m)
  478 Kuliaveien
  375,29 km Nodeland (1943) 25  moh
  461 Songdalsvegen (ca. 15 m)
  sidespor
  Songdalselva (36 m)
  Hagen (37 m)
  Gjervollstad (1946)
  Gjervollstad (365 m)
  Augland (44 m)
  Venåsen (67 m)
  Veflenes (108 m)
  Grebeshei (79 m)
  Ørenhei (175 m)
  Tillkollhei (129 m)
  Skårskleiv (74 m)
  Fiskebudal (42 m)
  Brattestø (24 m)
  Pinneskottunnelen (305 m)
  Skår (1947)
  Ørkneheitunnelen (300 m)
  385,06 km Breland (1943) 176,9  moh
  Fv4238 Brelandsveien
  Breland (112 m)
  387,90 km Sjåvatn (1946)
  Sjåvatn (42 m)
  Fv4238 Brelandsveien
  Krossen (95 m)
  Fossestøl (60 m)
  390,10 km Fossestøl (1944)
  Fv4238 Brelandsveien
  Leirkilen (1946)
  Strøodden (52 m)
  391,84 km Skogtun (1952)
  Grankleiv (156 m)
  Skråvatn (66 m)
  Fv4238 Brelandsveien
  Svartebekk (69 m)
  393,35 km Høye (1943)
  393,36 km Høye blokkpost
  Ramnåsvatn (116 m)
  Lille Stigan (43 m)
  Stigan (336 m)
  Skjerehei (163 m)
  Marli (259 m)
  396,47 km Øyslebø holdeplass (1944)
  Ytterhei (324 m)
  Hidderhei (343 m)
  Lille Hidderhei (147 m)
  Usland (384 m)
  Marnar (617 m)
  Mandalselva (84 m)
  Heddeland (217 m)
  400,38 km Heddeland (1946)
  455 Marnarveien (ca. 20 m)
  sidespor
  402,02 km Marnardal (1943) 38,3  moh
  Fossekleiv (34 m)
  Voan I (66 m)
  Voan II (23 m)
  Koland (71 m)
  Klapåsen (77 m)
  405,62 km Laudal (1946)
  Helåsen (260 m)
  Helidal (130 m)
  409,44 km Leivoll (1943)
  Fidjeliane (1946)
  412,25 km Leivoll blokkpost
  461 Konsmoheiveien (ca. 20 m)
  Mosland (1944)
  Eikeskaret (444 m)
  Kirkeheia (345 m)
  Hunsdalen (54 m)
  Hunsdalen viadukt (81 m)
  Hunsdalen (1946)
  Sagbekk (45 m)
  Haredal (287 m)
  Lille Haredal (26 m)
  Breilid (65 m)
  Breilidmoen (131 m)
  Blakstadvadet (76 m)
  Øydneskleiv (128 m)
  sidespor
  460 Audnedalsveien (ca. 60 m)
  419,34 km Audnedal (1943) 106,6  moh
  Audna (32 m)
  Audna (32 m)
  Fv4046 Røynesdalsveien
  Hægebostadtunnelen (8 474 m)
  428,85 km Snartemo (1943) 151,6  moh
  43 Lygnaveien
  Lyngdalselva (60 m)
  Lyngdalselva (60 m)
  Kvinesheitunnelen (9 065 m)
  Fv4184 Årliveien
  438,51 km Kvineshei (1946)
  Moi (43 m)
  440,60 km Frivoll (1946)
  Fv4170 Jerstadvegen
  Jerstad (153 m)
  Lillekvina (66,7 m)
  Fv4194 Austerdalsvegen
  442,19 km Sandvatn (1943)
  Åmlandsheia (1 620 m)
  Åmland (1946)
  Fv4176 Basskårveien
  Refsskaret (103 m)
  446,36 km Storekvina (1943) 135,9  moh
  Myra (75 m)
  Fv4178 Bjåstølveien
  Kvina (94 m)
  Kvina (94 m)
  Gylandstunnelen (5 717 m)
  Gylandselva (35 m)
  453,53 km Gyland (1943) 123,1  moh
  466 Gylandsvegen
  Fedog (932 m)
  Fedog (1946)
  Fv4202 Nulandsvegen
  Hjelleset (1946)
  Vollås (1 523 m)
  Netland (1946)
  Fv4204 Ersdalsvegen
  461,48 km Bjørkevoll (1943)
  Sira (3 177 m)
  Stemmebakken (1946)
  Birkeland (310 m)
  Bakke (830 m)
  Flekkefjordbanen (1944-)
  Fv4204 Prestmovegen
  468,63 km Sira (1943) 72,7  moh
  se Flekkefjordbanen
Agder
Rogaland
  525,56 km Egersund (1944) 11,1 moh
  se Jærbanen
  598,70 km Stavanger (1878) 5,4 moh

Kommuner Sørlandsbanen passerer gjennom Rediger

Fylke Kommune Note
Oslo Oslo Drammensbanen
Akershus Bærum
Asker
Buskerud Lier
Drammen Drammensbanen Randsfjordbanen
Øvre Eiker Randsfjordbanen
Kongsberg
Telemark Notodden
Midt-Telemark Randsfjordbanen Bratsbergbanen Sørlandsbanen
Nome Sørlandsbanen
Drangedal
Aust-Agder Gjerstad
Risør
Vegårdshei
Froland
Birkenes
Åmli
Iveland
Vest-Agder Vennesla
Kristiansand
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Flekkefjord
Rogaland Lund Flekkefjordbanen
Dalane
Eigersund Flekkefjordbanen Jærbanen
Jærbanen
Time
Klepp
Sandnes
Stavanger

Referanser Rediger

  1. ^ a b Jernbanen i tall/Jernbaneverket
  2. ^ https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Arkiv/2016/sorlandsbanen-hunsdalen-viadukt-rehabiliteres/
  3. ^ «Trafikkavtalen med Go-Ahead signert». Jernbanedirektoratet. 30. oktober 2018. Besøkt 30. oktober 2018. 
  4. ^ Hille, L.M. (1892). Vestlandsbanen, Bergensbanen, Romsdalsbanen, Nordlandsbanen. Bergen: Norges Statsbaner. 
  5. ^ Nilsen, Oddvar (1981). ... Og Herren virket med: pinsebevegelsen gjennom 75 år. Oslo: Filadelfiaforlaget. s. 137. ISBN 8253405529. 
  6. ^ Høgslund, O. (1933). Sørlandet og Rogaland. Oslo: Norges statsbaner. 

Litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger